Spotkanie przedsiębiorców z b. Huty Aluminium w Skawinie z władzami gminy

Publikujemy informację udostępnioną na stronie promocyjnej Gminy Skawina: Od wyników o których mówi cała Małopolska do planu działania na najbliższe tygodnie. W poniedziałek, 15 lipca br., władze Skawiny spotkały się z przedsiębiorcami działającymi na terenie byłej Huty Aluminium. Co dziś wiemy i jakie są dalsze kroki w walce o czyste powietrze na terenie Skawiny?

Informacja ze strony gminnej: 

– Jesteśmy tu ponieważ zależy nam na wyjaśnieniu odnotowanych wyników, jak również odnalezieniu źródła zanieczyszczenia. Proszę Was o współpracę i zrozumienie, wszyscy oddychamy tym samym powietrzem. Jeśli nawet nie mieszkacie w Skawinie, co najmniej 8 godzin dziennie tu jesteście, wasi pracownicy również powiedział Norbert Rzepisko Burmistrz Miasta i Gminy Skawina. W spotkaniu udział wzięli również Ryszard Listwan Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz w roli eksperta jakości pomiaru pracownik Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. Jakości Powietrza GIOŚ Andrzej Pindel.

Podjęte działania

Jeszcze we czwartek informowaliśmy po posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o możliwościach, jakimi dysponujemy: – Nie mamy wystarczających narzędzi prawnych, aby podjąć twarde działania np. w postaci wejścia na teren zakładów. Większość instrumentów leży w rękach władz wyższego szczebla. – podkreśla burmistrz.

W piątek o problemie z jakim się mierzymy burmistrz informował ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Również w piątek władze Skawiny wystosowały telefoniczne zaproszenie do podmiotów działających na terenie dawnej huty, 41 osób wzięło udział w spotkaniu. Również w piątek stacja pomiarowa WIOŚ stanęła w pierwszej kolejności na skawińskim rynku, a następnie została przetransportowana na teren byłej Huty. – Zebrane odczyty nie dają tak niepokojącego obrazu, jakie zanotowało urządzenie niereferencyjne – mówił Ryszard Listwan. Natomiast  Andrzej Pindel z Krajowego Laboratorium wskazał na trend, jaki niewątpliwie uchwyciło urządzenia. W chwili obecnej WIOŚ koncentruje się na pomiarze benzenu, toulenu i ich pochodnych, a także sprawdza jakość pomiarów wykonanych przez niereferencyjne czujniki.

Co wiemy?

Na terenie dawnej Huty Aluminium w Skawinie działa ponad 70 podmiotów gospodarczych. Tylko nieliczne prowadzą pracę w systemie zmianowym, większość pracuje w standardowych godzinach. Nie jest to jednak powód do wykluczenia. Musimy brać pod uwagę każdą ewentualność. Również taką, że wybór emisji w porze nocnej był celowy. Przypomnijmy: urządzenie do pomiaru zakupione przez Gminę Skawina  wskazało przekroczenia  stężenia lotnych związków organicznych (LZO) w porach nocnych, w różne dni tygodnia również weekendy, bez wyraźnej powtarzalności. 

Dziś czekamy na wyniki pomiarów, jakie wykona stacja WIOŚ. Jest wiele pytań na które poszukujemy odpowiedzi m.in.: jakie substancje znajdują się w powietrzu na terenie byłej Huty? Czy któraś z firm łamie prawo? 

Mimo, iż pomiaru dokonało urządzenie niereferencyjne, nie zatrzymamy się. To kolejny krok w walce  o czyste powietrze. – Strona społeczna wymaga od nas byśmy dbali o poprawę jakości powietrza – wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, dlatego się spotykamy – mówił Norbert Rzepisko do zgromadzonych.

Co dalej?

Czekamy na wyniki badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jeszcze w lipcu otrzymamy kolejne trzy urządzenia do pomiaru zakupione przez Gminę Skawina – będziemy weryfikować ich odczyty z danymi stacji referencyjnej. Zaprosiliśmy przedsiębiorców do współpracy. Poinformowaliśmy o monitoringu, jaki prowadzi Straż Miejska. WIOŚ zwiększa prowadzone kontrole działając również w trybie wezwania – w takim systemie pracuje już od kilku miesięcy, w dni wolne od pracy, całodobowo tel.: 606 382 072.   Najważniejszym partnerem jest dla nas dziś: WIOŚ, GIOŚ i Ministerstwo Środowiska. 

Źródło: Gmina Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *