Sprawdź, czy Twój kandydat stawia na jawność

Już w niedzielę wybory samorządowe. Kandydaci składają wiele obietnic, a my, idąc do urn wyborczych, mamy nadzieję, że przynajmniej część z nich zrealizują. Czy poza nową szkołą czy przedszkolem kandydaci w Waszych okręgach obiecywali więcej jawności w samorządzie? Snując przed wyborcami plany dotyczące nowych inwestycji, podkreślali, że będą transparentne? Jeśli nie, macie jeszcze kilka dni, by zapytać kandydatów do samorządu o to, jaki mają stosunek do jawnych rządów. Poniżej znajdziecie listę pytań, które możecie zadać.

Treść proponowanych pytań do kandydatów:

  1. Czy będzie Pan/i zabiegał/a o to, by w Biuletynie Informacji Publicznej publikowano informacje na temat nagród przyznawanych pracownikom przez urząd wraz z uzasadnieniem ich przyznania?
  2. Dla kandydatów na radnych: Czy pracuje Pan/i lub Pana/i powinowaci w spółce komunalnej? Jeśli nie, to czy zobowiązuje się Pan/i nie zatrudniać się w takiej spółce w czasie pełnienia funkcji radnej/radnego, a także zadbać o to, by nie zatrudniały się w nich Pana/i najbliższe osoby?
  3. Dla kandydatów wójtów/burmistrzów/prezydentów (Dotyczy tylko gmin, w których są spółki komunalne. W mniejszych gminach wiejskich ich nie ma): Czy zobowiązuje się Pan/i zadbać o to, by spółki komunalne nie zatrudniały w czasie kadencji radnych z Państwa gminy?
  4. Czy zamierza Pan/i działać na rzecz publikowania/kontynuacji w Pana/i gminie rejestru umów, który jest aktualizowany co najmniej raz w miesiącu, dostępny w BIP-e, w formacie możliwym do odczytu maszynowego, zawierający numery umów, daty ich zawarcia, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, imiona i nazwiska lub nazwy kontrahentów oraz opisy pracy?
  5. Czy zamierza Pan/i doprowadzić tego, by w gminie publikowany był rejestr wydatków, który jest aktualizowany co najmniej raz w miesiącu, dostępny w BIP-e, w formacie możliwym do odczytu maszynowego, zawierający numery dokumentów, daty, informacje o kontrahentach, bez progu kwotowego, od którego wydatki są umieszczane w rejestrze?
  6. Czy zobowiązuje się Pan/i dbać o przejrzystość konkursów na stanowiska kierownicze w gminie – zarówno w urzędzie, jak i w jednostkach podległych poprzez podawanie do wiadomości publicznej, przed podjęciem decyzji, listy kandydatów, ich kwalifikacji, kryteriów oceny oraz publikowanie zanimizowanych dokumentów przysyłanych przez kandydatów?

___

Źródło:
https://siecobywatelska.pl/sprawdz-czy-twoj-kandydat-stawia-na-jawnosc/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *