Sprawdź dane o swoim lekarzu w Centralnym Rejestrze Lekarzy RP (CRL)

Na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej widnieje Centralny Rejestr Lekarzy RP, z którego każdy obywatel może skorzystać. Samorząd lekarski zdecydował o udostępnieniu Rejestru w internecie dla określonych celów, którymi są możliwości sprawdzenia danych o lekarzu przez zainteresowanego pacjenta oraz sprawdzeniu lekarza przez innego lekarza w celach związanych z procesem leczenia pacjenta.

Sekcja rejestru umożliwia sprawdzenie podstawowych informacji o lekarzu i lekarzu dentyście na podstawie znanego numeru prawa wykonywania zawodu (PWZ) lub imienia i nazwiska lub numeru PESEL.

Centralny Rejestr Lekarzy RP>> KLIKNIJ TUTAJ <<

Poniżej prezentujemy także garść informacji statystycznych o lekarzach.

Dane aktualne na dzień 28.02.2017 roku.

Zestawienie nr 1 – Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg przynależności do okręgowej izby lekarskiej i tytułu zawodowego.

Zestawienie nr 2 – Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg województwa miejsca zameldowania i tytułu zawodowego.

Zestawienie nr 3 – Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg wieku, płci i tytułu zawodowego.

Zestawienie nr 4 – Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji.

Zestawienie nr 5 – Zestawienie liczbowe wg liczby wydanych zaświadczeń, województwa miejsca zamieszkania, oraz okresu wydania zaświadczenia.

Zestawienie nr 7 – Zestawienie ilościowe wg rodzaju prawa wykonywania zawodu (PWZ)

Legenda – Objaśnienia do występujących w zestawieniach pojęć

Więcej tu: Informacje statystyczne CRL NIL

 

Źródło:
Centralny Rejestr Lekarzy RP należący do Naczelnej Rady Lekarskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *