Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skawina za rok 2019

Budżet Miasta i Gminy Skawina na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Skawina na rok 2019 Nr II N/22/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 9 stycznia 2019 roku. Ustalony budżet Miasta i Gminy Skawina wynosił: DOCHODY 218 369 399 zł, WYDATKI 225 039 074 zł, DEFICYT BUDŻETU 6 669 675 zł. Plan wydatków i dochodów wielokrotnie ulegał zmianie w ciągu całego roku budżetowego 2019. W roku 2019 Rada Miejska podjęła 11 uchwał w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Skawina, a Burmistrz Miasta i Gminy wydał 28 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Ostatecznie budżet zamknął się deficytem w kwocie 10 399 335 złotych. Więcej informacji o tym co i ile Was jako podatników kosztowało, skąd pochodziły dochody gminy, na co konkretnie środki finansowe zostały przeznaczone, znajdziecie w dokumencie opisowym: Sprawozdanie w wykonania budżetu opublikowanym właśnie w BIP. Zapraszamy do lektury.

Bezpośredni link znajdziecie TUTAJ: https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1753547,sprawozdanie-z-wykonania-budzetu.html

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *