Średnie wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach Gminy Skawina za rok 2019

Kilka dni temu opublikowaliśmy udostępnione informacje publiczne dotyczące średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych jednostkach oświatowych Gminy Skawina. Tym razem prezentujemy przekazane informacje dotyczące średnich wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skawina. Wykaz zawiera podział stanowiska z uwzględnieniem wszystkich placówek – ze względu na fakt zatrudnienia w poszczególnych placówkach na danym stanowisku tylko jednej osoby, nie podano wysokości wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach w konkretnych placówkach, nie chcąc ujawniać – jak nam odpisano – zarobków tych pracowników. Średnie wynagrodzenie obliczone zostało z uwzględnieniem wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę, premii, nagród Burmistrza, nagród jubileuszowych, godzin nadliczbowych, odpraw i dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. “trzynastki”.

I. Wniosek z 3 stycznia 2020 r.:

We wniosku skierowanym do edukacyjnych jednostek publicznych oraz Wydziału Edukacji UMiG w Skawinie zapytaliśmy o:

W związku z brakiem przedmiotowych danych w BIP, uprzejmie prosimy o udostępnienie na wskazany adres e-mail: r{…} danych publicznych w postaci:

– kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2019 r. nauczycieli (z podziałem na wszystkie rodzaje: stażyści, mianowani, kontraktowi, itd. – jeśli dotyczy) zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i inne i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród/premii uznaniowych, „trzynastek”, ekwiwalentów, itp.

– kwotę średniego wynagrodzenia brutto w 2019 r. pracowników administracyjnych, technicznych, obsługi, itp. (z ewentualnym podziałem na stanowiska) zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i inne i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród/premii uznaniowych, „trzynastek”, ekwiwalentów, itp.

Zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej, prosimy o odpowiedź bez zbędnej zwłoki.

Jeśli to możliwe, uprzejmie prosimy o odpowiedź w formie zwykłego maila, w formie cyfrowo edytowalnej (przeszukiwalnej), a nie skan obrazkowy, …

Jednocześnie prosimy o krótkiego maila zwrotnego o otrzymaniu tego wniosku. W przeszłości zdarzyło się, że niektóre placówki miały podane w zakładkach błędne dane e-mailowe.

{…}

II. Najpierw jednostki organizacyjne przedłużały termin odpowiedzi, a następnie odpowiadały (głównie w miesiącu lutym).

Ostatnia z odpowiedzi (po ponagleniu!) spłynęła dopiero 2 marca 2020 r. czyli 2 miesiące od wniosku.

Wykaz przygotowany został z podziałem na stanowiska z uwzględnieniem wszystkich placówek – ze względu na fakt zatrudnienia w poszczególnych placówkach na danym stanowisku tylko jednej osoby, nie podano wysokości wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach w konkretnych placówkach, nie chcąc ujawniać zarobków tych pracowników.

Średnie wynagrodzenie obliczone zostało z uwzględnieniem – wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę, premii, nagród Burmistrza, nagród jubileuszowych, godzin nadliczbowych, odpraw i dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. “trzynastki”.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników administracji i obsługi w 2019 r. (jeśli dotyczy):

sekretarz szkoły – 4 621,41
intendent – 3 810,00
woźna – 2 899,59
sprzątaczka – 3 088,29
szatniarka – 3 076,28
konserwator – 2 943,55
kucharka – 3 250,00
pomoc kucharza – 2 980,88
opiekun dzieci dowożonych – 3 927,45
woźna oddziałowa w przedszkolu – 2 783,60
pomoc nauczyciela w przedszkolu – 2 999,69
opiekun dziecka w żłobku – 3 091,54

Zobacz także:

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach Gminy Skawina za 2019 rok

3 response to "Średnie wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach Gminy Skawina za rok 2019"

 1. Przez: Daniel Zamieszczono: 10 marca 2020

  Ci ludzie zasługują na co najmniej 1000 zł więcej.

 2. Przez: CHUDY Zamieszczono: 5 marca 2020

  BRAWO REDAKCJO !!!

  Stworzyliście kolejny podział
  Zestawiliście biedna sprzataczke i szatniarke z zarobkami 3 tyś brytto z nauczycielami z wcześniejszego artykułu którzy zarabiają 6 tyś

  ręce same składaja sie do oklasków

  na czyje zamówienie te artykułu suwerena czy Urzedu Miasta??

  • Przez: InfoSkawina Zamieszczono: 6 marca 2020

   Do CHUDY:
   Żadnego podziału nie stworzyliśmy. Przekazaliśmy stan faktyczny w oparciu o dane publiczne.
   Pan/Pani wyciąga taki wniosek, ktoś inny całkiem odmienny. Np taki, że nauczyciel zaraz po studiach zarabia podobnie co np. osoba sprzątająca w szkole po 30 latach pracy zawodowej.
   Albo można robić inne zestawienia. Natomiast chcieliśmy przedstawić, po głosach i mailach Czytelników, w tym roku również zarobki pracowników administracji i obsługi.
   Nie pracujemy ani na zamówienie Urzędu Miasta. Ani kogokolwiek.
   Proszę nam takich rzeczy nie imputować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *