Średnie wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach Gminy Skawina za rok 2019

Kilka dni temu opublikowaliśmy udostępnione informacje publiczne dotyczące średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych jednostkach oświatowych Gminy Skawina. Tym razem prezentujemy przekazane informacje dotyczące średnich wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skawina. Wykaz zawiera podział stanowiska z uwzględnieniem wszystkich placówek – ze względu na fakt zatrudnienia w poszczególnych placówkach na danym stanowisku tylko jednej osoby, nie podano wysokości wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach w konkretnych placówkach, nie chcąc ujawniać – jak nam odpisano – zarobków tych pracowników. Średnie wynagrodzenie obliczone zostało z uwzględnieniem wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę, premii, nagród Burmistrza, nagród jubileuszowych, godzin nadliczbowych, odpraw i dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”.

I. Wniosek z 3 stycznia 2020 r.:

We wniosku skierowanym do edukacyjnych jednostek publicznych oraz Wydziału Edukacji UMiG w Skawinie zapytaliśmy o:

W związku z brakiem przedmiotowych danych w BIP, uprzejmie prosimy o udostępnienie na wskazany adres e-mail: r{…} danych publicznych w postaci:

– kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2019 r. nauczycieli (z podziałem na wszystkie rodzaje: stażyści, mianowani, kontraktowi, itd. – jeśli dotyczy) zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i inne i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród/premii uznaniowych, „trzynastek”, ekwiwalentów, itp.

– kwotę średniego wynagrodzenia brutto w 2019 r. pracowników administracyjnych, technicznych, obsługi, itp. (z ewentualnym podziałem na stanowiska) zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i inne i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród/premii uznaniowych, „trzynastek”, ekwiwalentów, itp.

Zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej, prosimy o odpowiedź bez zbędnej zwłoki.

Jeśli to możliwe, uprzejmie prosimy o odpowiedź w formie zwykłego maila, w formie cyfrowo edytowalnej (przeszukiwalnej), a nie skan obrazkowy, …

Jednocześnie prosimy o krótkiego maila zwrotnego o otrzymaniu tego wniosku. W przeszłości zdarzyło się, że niektóre placówki miały podane w zakładkach błędne dane e-mailowe.

{…}

II. Najpierw jednostki organizacyjne przedłużały termin odpowiedzi, a następnie odpowiadały (głównie w miesiącu lutym).

Ostatnia z odpowiedzi (po ponagleniu!) spłynęła dopiero 2 marca 2020 r. czyli 2 miesiące od wniosku.

Wykaz przygotowany został z podziałem na stanowiska z uwzględnieniem wszystkich placówek – ze względu na fakt zatrudnienia w poszczególnych placówkach na danym stanowisku tylko jednej osoby, nie podano wysokości wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach w konkretnych placówkach, nie chcąc ujawniać zarobków tych pracowników.

Średnie wynagrodzenie obliczone zostało z uwzględnieniem – wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę, premii, nagród Burmistrza, nagród jubileuszowych, godzin nadliczbowych, odpraw i dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników administracji i obsługi w 2019 r. (jeśli dotyczy):

sekretarz szkoły – 4 621,41
intendent – 3 810,00
woźna – 2 899,59
sprzątaczka – 3 088,29
szatniarka – 3 076,28
konserwator – 2 943,55
kucharka – 3 250,00
pomoc kucharza – 2 980,88
opiekun dzieci dowożonych – 3 927,45
woźna oddziałowa w przedszkolu – 2 783,60
pomoc nauczyciela w przedszkolu – 2 999,69
opiekun dziecka w żłobku – 3 091,54

Zobacz także:

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach Gminy Skawina za 2019 rok

3 response to "Średnie wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach Gminy Skawina za rok 2019"

 1. Przez: Daniel Zamieszczono: 10 marca 2020

  Ci ludzie zasługują na co najmniej 1000 zł więcej.

 2. Przez: CHUDY Zamieszczono: 5 marca 2020

  BRAWO REDAKCJO !!!

  Stworzyliście kolejny podział
  Zestawiliście biedna sprzataczke i szatniarke z zarobkami 3 tyś brytto z nauczycielami z wcześniejszego artykułu którzy zarabiają 6 tyś

  ręce same składaja sie do oklasków

  na czyje zamówienie te artykułu suwerena czy Urzedu Miasta??

  • Przez: InfoSkawina Zamieszczono: 6 marca 2020

   Do CHUDY:
   Żadnego podziału nie stworzyliśmy. Przekazaliśmy stan faktyczny w oparciu o dane publiczne.
   Pan/Pani wyciąga taki wniosek, ktoś inny całkiem odmienny. Np taki, że nauczyciel zaraz po studiach zarabia podobnie co np. osoba sprzątająca w szkole po 30 latach pracy zawodowej.
   Albo można robić inne zestawienia. Natomiast chcieliśmy przedstawić, po głosach i mailach Czytelników, w tym roku również zarobki pracowników administracji i obsługi.
   Nie pracujemy ani na zamówienie Urzędu Miasta. Ani kogokolwiek.
   Proszę nam takich rzeczy nie imputować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *