Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach Gminy Skawina za 2016 rok

Szkoła chętnie pyta, ale czy lubi odpowiadać? Dla większości z nas jest już oczywiste, że możemy wysyłać wnioski o informację publiczną do władzy – lokalnej czy centralnej. Wiemy również, że możemy pytać takie instytucje jak szkoły, czy przedszkola. A czy szkoły wiedzą, że muszą odpowiadać? Postanowiliśmy to sprawdzić i ponad miesiąc temu wywołaliśmy do tablicy 23 placówki z terenu gminy. We wniosku zapytaliśmy o średnie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli za rok 2016 (ze wszystkimi dodatkami). Poprosiliśmy, by zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej, odpowiedź była bez zbędnej zwłoki i w formacie cyfrowo przeszukiwalnym (edytowalnym), a nie obrazkowym. Odpowiedzi nadeszły praktycznie w ostatnich dniach przed upływem terminu lub ostatnim dniu. Jedna jednostka odpisała nam po terminie, a kolejna dopiero po ponownym skontaktowaniu się. To, jakie średnie wynagrodzenie mają nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani czy dyplomowani możecie zobaczyć w poniższym zestawieniu. Przypominamy mieszkańcom, że każdy może korzystać ze swojego prawa i pytać instytucje publiczne o zagadnienia dotyczące spraw publicznych (także wynagrodzenie). Zasadą jest jawność działania administracji publicznej, szeroko rozumianej (urzędy i agencje centralne, urzędy gmin, powiatu, województwa, szkoły, przedszkola, spółki miejskie, gminne, biblioteki, muzea, itd).

We wniosku skierowanym do jednostek publicznych zapytaliśmy o:

– kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia w 2016 r. nauczycieli (z podziałem na wszystkie rodzaje: stażyści, mianowani, kontraktowi, itd. – jeśli dotyczy) zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród/premii uznaniowych, “trzynastek”, ekwiwalentów, itp.

Zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej, proszę o odpowiedź bez zbędnej zwłoki.

Jeśli to możliwe, uprzejmie proszę o odpowiedź w formie cyfrowo edytowalnej (przeszukiwalnej), a nie skan obrazkowy, …

 ___

Z odpowiedzi, które otrzymaliśmy, wykonaliśmy zestawienie:

(KLIKNIJ w obraz aby powiększyć)


Należy dodać, że wniosek został wysłany 17 marca br. w godzinach wieczornych. Ostatecznym terminem odpowiedzi był poniedziałek 3 kwietnia br. Dwie jednostki spóźniły się z odpowiedzią – jedna przesłała odpowiedź w 15. dniu, a druga po miesiącu, bo podany adres mailowy placówki na stronie gminaskawina.pl był nieaktywny. Już go poprawiono. Dlatego ponowoliśmy prośbę na poprawiony adres e-mail i w ciągu kilku godzin otrzymaliśmy odpowiedź.

Dwie jednostki odpisały, ale w formie obrazkowej (skany PDF!), a przecież prosiliśmy we wniosku o to, by odpowiedzi były w formie cyfrowo przeszukiwalnej.

Przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela w skład nauczycielskiej pensji wchodzą:

 • wynagrodzenie zasadnicze;
 • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy;
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
 • nagrody i inne świadczenia, wynikające ze stosunku pracy (z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych takich jak np. dodatek wiejski czy mieszkaniowy).

Określenie wysokości powyższych dodatków, nagród i świadczeń, a także warunków wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw należy co do zasady do jednostek samorządu terytorialnego.

Stąd też we wniosku poprosiliśmy o podanie średnich wynagrodzeń już z tymi “dodatkami”.

Dla wyjaśnienia, nauczyciel zatrudniony w placówce prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego jest osobą pełniącą funkcje publiczne, dlatego też jeśli chcemy zapytać o wysokość wynagrodzenia konkretnego nauczyciela, otrzymane przez niego nagrody i ich uzasadnienie, albo wykształcenie, każdy z Was może to zrobić.

7 response to "Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach Gminy Skawina za 2016 rok"

 1. Przez: Marc Zamieszczono: 25 kwietnia 2017

  Przepraszam, ale jakim cudem w niektórych szkołach stażyści mają większą średnią niż mianowani czy kontraktowi? Albo te dane są nierzetelne, albo coś źle przepisaliście.

  • Przez: InfoSkawina Zamieszczono: 25 kwietnia 2017

   Szanowny Marc, informacje te mamy z każdej placówki.
   Po przepisaniu danych z maili, sprawdzaliśmy je trzykrotnie, zanim zostały opublikowane.
   Ponadto, jeśli jest to dla Pani/Pana zaskoczenie, może się Pan/Pani zwrócić do placówek o to samo, i otrzyma Pan dane “na piśmie”.
   Pozdrawiamy!

   • Przez: Marc Zamieszczono: 27 kwietnia 2017

    W takim razie w głowie mi się nie mieści skąd tak wysokie zarobki stażystów w niektórych szkołach – stażyści co do zasady mają najniższe zarobki (a przypominam, że podstawowa wynagrodzenia to rozporządzenie MEN). No i stażystą jest się generalnie przez w miarę krótki okres czasu, bo potem uzyskuje się co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego. Stawiam więc, że dane z niektórych szkół są nierzetelne, tym bardziej, że wystarczy spojrzeć na dane np. ze SP1 w Skawinie i na tym przykładzie zobaczyć jak powinny się prawidłowo rozkładać zarobki według stopni awansu.

    A tak w ogóle to każda szkoła jest zobowiązana wyliczyć średnie wynagrodzenia nauczycieli za poprzedni rok kalendarzowy i przekazać te wyliczenia swojemu organowi prowadzącemu. Czy sprawdzaliście w Urzędzie Gminy oficjalne dane?

    • Przez: InfoSkawina Zamieszczono: 28 kwietnia 2017

     Jeśli uważa Pan/Pani, że dane są/mogą być nierzetelne, proszę zwrócić się do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie o te same dane i odpowiedzi przekazać nam na skrzynkę, opublikujemy!
     My uważamy, że skoro szkoły przygotowują takie zestawienia dla UMiG, to i nam udostępniły sprawdzone, prawdziwe a nie fałszywe dane.
     Nie mamy powodu twierdzić, że może być inaczej.

 2. Przez: ???? Zamieszczono: 20 kwietnia 2017

  Jako,że pgm jest spółką gminną,to także powinien podać swoje zarobki.Do tych zarobków i zysków przyczyniają się wspólnoty,które powinny być świadome ile ich to kosztuje.

  • Przez: InfoSkawina Zamieszczono: 21 kwietnia 2017

   Może Pan/Pani zapytać o to PGM i dane przesłać do publicznej wiadomości mediom, w tym nam, na pewno opublikujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *