Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach Gminy Skawina za 2017 rok

Szkoła chętnie pyta, ale czy lubi odpowiadać? Dla większości z nas jest już oczywiste, że możemy wysyłać wnioski o informację publiczną do władzy – lokalnej czy centralnej. Wiemy również, że możemy pytać takie instytucje jak szkoły, czy przedszkola. A czy szkoły wiedzą, że muszą odpowiadać? Postanowiliśmy to sprawdzić i początkiem kwietnia “wywołaliśmy do tablicy” 25 placówek z terenu gminy. We wniosku zapytaliśmy o średnie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli za rok 2017 (ze wszystkimi dodatkami). Poprosiliśmy, by zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej, odpowiedź była bez zbędnej zwłoki i w formacie cyfrowo przeszukiwalnym (edytowalnym), a nie obrazkowym. Odpowiedzi nadeszły praktycznie po tygodniu, z wyjątkiem niektórych placówek, na odpowiedź których czekaliśmy kilkanaście dni. W porównaniu z poprzednim rokiem, gdy pytaliśmy o te same kwestie, tym razem wszystkie placówki odpowiedziały w ustawowym terminie. I tylko jedna się wyłamała, jeśli chodzi o odpowiedź zgodną z wnioskiem. Przesłała nam bowiem odpowiedź w formie zwykłego skan obrazkowego PDF (nieprzeszukiwalny cyfrowo). To, jakie średnie wynagrodzenie miesięczne mają nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani czy dyplomowani możecie zobaczyć w poniższym zestawieniu. Przypominamy mieszkańcom, że każdy może korzystać ze swojego prawa i pytać instytucje publiczne o zagadnienia dotyczące spraw publicznych (także wynagrodzenie, wykształcenie czy nagrody). Zasadą jest jawność działania administracji publicznej, szeroko rozumianej (urzędy i agencje centralne, urzędy gmin, powiatu, województwa, szkoły, przedszkola, spółki miejskie, gminne, biblioteki, muzea, itd).

We wniosku z 5 kwietnia 2018 r. skierowanym do jednostek publicznych zapytaliśmy o:

– kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia ​brutto ​w 20​17 r. nauczycieli (z podziałem na wszystkie rodzaje: stażyści, mianowani, kontraktowi, itd. – jeśli dotyczy) zatrudnionych w Państwa placówce, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród/premii uznaniowych, “trzynastek”, ekwiwalentów, itp.

Zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej, pros​imy o odpowiedź bez zbędnej zwłoki.

Jeśli to możliwe, uprzejmie pros​im o odpowiedź w formie cyfrowo edytowalnej (przeszukiwalnej), a nie skan obrazkowy, …

 ___

Z odpowiedzi, które otrzymaliśmy, wykonaliśmy zestawienie:

(KLIKNIJ w obraz aby powiększyć)

Plik PDF w formie cyfrowo przeszukiwalnej do pobrania – TUTAJ

Należy dodać, że wniosek został wysłany 5 kwietnia br. w godzinach porannych. Ostatecznym terminem odpowiedzi był piątek 20 kwietnia br. Większość odpowiedziała już po tygodniu, co w porównaniu z rokiem poprzednim, gdy pytaliśmy o to samo za rok 2016, jest krokiem w dobrą stronę (wtedy odpowiedzi spływały praktycznie w ostatnich dniach przed końcowym ustawowym terminem).

Tym razem tylko jedna (a nie dwie) jednostki odpisała w formie obrazkowej (skany PDF!), a przecież prosiliśmy we wniosku o to, by odpowiedzi były w formie cyfrowo przeszukiwalnej.

Przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela w skład nauczycielskiej pensji wchodzą:

-> wynagrodzenie zasadnicze;
-> dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy;
-> wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
-> nagrody i inne świadczenia, wynikające ze stosunku pracy (z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych takich jak np. dodatek wiejski czy mieszkaniowy).

Określenie wysokości powyższych dodatków, nagród i świadczeń, a także warunków wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw należy co do zasady do jednostek samorządu terytorialnego.

Stąd też we wniosku poprosiliśmy o podanie średnich wynagrodzeń już z tymi “dodatkami”.

Dla wyjaśnienia, nauczyciel zatrudniony w placówce prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego jest osobą pełniącą funkcje publiczne, dlatego też jeśli chcemy zapytać o wysokość wynagrodzenia konkretnego nauczyciela, otrzymane przez niego nagrody i ich uzasadnienie, albo wykształcenie, każdy z Was może to zrobić wysyłając choćby e-maila na adres szkoły.

Nie ma obowiązku podpisywania się.

Zobacz także zestawienie za rok 2016:

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach Gminy Skawina za 2016 rok

2 response to "Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach Gminy Skawina za 2017 rok"

 1. Przez: Mirosław Barć Zamieszczono: 17 czerwca 2018

  Dlaczego tak wnikliwa instytucja nie zauważyła, że od 1.09.2017r. Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie (podobnie jak skawińskie gimnazja) został przekształcony w Szkołę Podstawą w Radziszowie?

  • Przez: Redakcja Zamieszczono: 17 czerwca 2018

   Faktycznie, opieraliśmy się na wzorze z roku poprzedniego i wkradł się ów lapsus w zestawienie.
   Błąd poprawimy jak najszybciej! Przy okazji, kierujemy pytanie do Pana (bo jak rozumiemy przedstawił się Pan, i jest Pan wicedyrektorem tej szkoły): kiedy zostaną opublikowane dokumenty z kontroli?
   Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wśród informacji publicznych podlegających udostępnieniu w BIP w art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugi wskazuje treść i postać dokumentów urzędowych, w tym dokumentację przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.
   Tu niestety nie znajdujemy żadnych informacji na ten temat:
   https://bip.malopolska.pl/spwradziszowie,m,20758,dokumentacje-kontroli.html
   PS. Ustawa weszła w życie ponad 16 lat temu…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *