Stanowisko GDDKiA w sprawie planowanych połączenia osiedla z A4 Południową Obwodnicą Krakowa

Przedstawiamy Państwu stanowisko GDDKiA w sprawie planowanych połączeń komunikacyjnych w dzielnicy Kraków Podgórze: W związku z planowanymi inwestycjami mieszkaniowymi w krakowskiej dzielnicy Podgórze i postulowanym przez inwestora połączeniem osiedla z A4 Południową Obwodnicą Krakowa, GDDKiA przedstawiła inwestorowi warunki prawne i techniczne, które muszą być spełnione do powiązania osiedla z istniejącym układem dróg. GDDKiA jest otwarta na rozmowy z inwestorem i wypracowanie rozwiązania pozostającego w zgodności z przepisami prawa oraz niewpływającego na pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ocenie GDDKiA rozmowy te powinny się odbywać z udziałem władz miasta, które zarządzają drogami w Krakowie.

Inwestor osiedla mieszkaniowego przedstawił do rozważenia dwie propozycje: budowę dodatkowego węzła pomiędzy istniejącymi już węzłami Kraków Południe i Skawina lub dojazdów do osiedla poprzez węzeł Skawina.

Podczas ustaleń mających na celu wybór połączenia drogowego osiedla z układem dróg publicznych należy mieć na uwadze poziom oraz charakter ruchu, który będzie generowany przez nową inwestycję mieszkaniową, w szczególności w godzinach szczytu (dojazdy do i z pracy).

Ewentualna budowa dodatkowego węzła na autostradzie A4 pozostaje do rozważenia, jednak pamiętać należy, że zlokalizowanie węzła w zbyt bliskiej odległości od już istniejących może przyczyniać się do zmniejszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pogorszenia płynności ruchu, co ostatecznie mogłoby się okazać rozwiązaniem niespełniającym zakładanych celów. W tej części autostrady A4, która jest jednocześnie Południową Obwodnicą Krakowa, średni ruch wynosi ponad 58 tys. pojazdów na dobę. Wyniki monitoringu wskazują, że co roku poziom ruchu wzrasta o 2-2,5%.

Dodatkowo, z uwagi na prorodzinny charakter programu Mieszkanie Plus, istotne wydaje się zapewnienie dostępu do infrastruktury miejskiej (szkoły, przedszkola, sklepy, zakłady opieki zdrowotnej itd.) poprzez sieć dróg lokalnych, a nie tranzytowych. Zatem niezwykle istotne jest zapewnienie komunikacji od strony miasta, stąd włączenie do rozmów przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa mogłoby okazać się trafne. Takie rozwiązanie mogłoby obejmować także budowę dojazdów do nowego osiedla poprzez węzeł Skawina na autostradzie A4. Aby ocenić, jak funkcjonowałoby takie rozwiązanie, konieczne będzie opracowanie wymaganej przepisami analizy ruchu i bezpieczeństwa jego użytkowników.

(grafika: Radio Kraków)

Źródło:
GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *