Statystyki policyjne w miesiącu wrześniu/październiku 2015

KIAPrzedstawiamy Państwu statystyki policyjne (zdarzenia) mających miejsce w gminie Skawina w miesiącu wrześniu 2015 roku. Kradzieże, pobicie, nocne wybryki, oszustwa, narkotyki i kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz po narkotykach to obraz ostatnich tygodni w gminie Skawina.

Wrzesień 2015:

Przestępstwa ogółem  – 38, w tym:

 • kradzież z włamaniem – 3
 • kradzież mienia – 6
 • uszkodzenie mienia – 1
 • uszkodzenie ciała – 1
 • posiadanie narkotyków – 5
 • oszustwo – 7
 • znęcanie w rodzinie – 5
 • groźby karalne – 1
 • inne przestępstwa – 9

Zatrzymano:

 • sprawców przestępstw – 26
 • osób poszukiwanych – 7
 • nietrzeźwych kierujących – 12

Wykroczenia:

 • ujawniono wykroczeń – 522
  • w tym w ruchu drogowym – 346
 • nałożono mandatów karnych – 138
  • w tym w ruchu drogowym – 94
 • pouczono – 330
  • w tym w ruchu drogowym – 232
 • skierowano wniosek do Sądu – 33
  • w tym w ruchu drogowym – 10

 

Przeprowadzono 498 interwencji.

Kierujący na podwójnym gazie:

 • 09.11 – Skawina ul. Rzeczna, kierujący samochodem, zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 0,68 mg/l,
 • 09.16 – Skawina ul. Mickiewicza, kierujący rowerem, zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 0,83 mg/l,
 • 09.18 – Skawina ul. Zamkowa, kierujący samochodem, zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 0,79 mg/l, 0
 • 09.19 – Jaśkowice, kierujący samochodem po użyciu narkotyków,
 • 09.22 – Skawina ul. Wyspiańskiego, kierujący samochodem, zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 0,75 mg/l,
 • 09.25 – Borek Szlachecki, kierujący rowerem, zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 1,20 mg/l,
 • 09.26 – Skawina ul. Mickiewicza, kierujący samochodem po użyciu narkotyków,
 • 09.29 – Zelczyna, kierujący samochodem, zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 0,30 mg/l,
 • 09.29 – Skawina ul. Krakowska, kierujący samochodem, zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 0,32 mg/l,
 • 10.07 – Skawina ul. Pokoju, kierujący samochodem, zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 0,16 mg/l,
 • 10.14 – Skawina ul. Kopernika, kierujący samochodem, zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 0,12 mg/l,
 • 10.20 – Jaśkowice, kierujący rowerem, zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 1,11 mg/l,

 

Narkotyki:

W dniach 5, 8, 9, 22, 26 września oraz 10 października 2015 roku policjanci patrolujący ulice Skawiny zatrzymali w sumie sześć osób, które posiadały narkotyki. W pięciu przypadkach była to marihuana, w jednym amfetamina.

Oszustwa w internecie

We wrześniu zgłoszono 7 przestępstw a w październiku 3 przestępstw – oszustw związanych ze sprzedażą przedmiotów za pośrednictwem internetu. Transakcje dotyczyły zakupu telefonów komórkowych (3), laptopa, gry komputerowej, butów, książek, narzędzi, kabiny prysznicowej oraz samochodu.

Niestety, użytkownicy Internetu nie zawsze zdają sobie z tego sprawę jak łatwo można stać się ofiarą przestępstwa w sieci.

Ponownie przypominam, że korzystając z portali internetowych najlepiej wybierać sprawdzonych sprzedawców, należy się zapoznać z komentarzami i opiniami innych osób, które dokonały zakupów. Ostrzeżeniem musi być zbyt niska cena, czy też negatywne opinie. Trzeba pamiętać o zasadzie „ograniczonego” zaufania.

Nocna zabawa

12 września 2015 roku policjanci zostali wezwani do jednej z miejscowości na terenie gminy Skawina, gdzie na terenie posesji odbywała się bardzo głośna impreza. Pierwsza interwencja zakończyła się pouczeniem o obowiązku przestrzegania norm prawnych i zachowania prawa do spoczynku nocnego innych mieszkańców. Niestety, pouczenie nie poskutkowało a uczestnicy imprezy w dalszym ciągu bardzo głośno się bawili. Ponowna interwencja skutkowała zatrzymaniem czterech osób z uwagi na ich bardzo agresywne zachowanie w stosunku do interweniujących policjantów.

Kradzież biżuterii

19 września 2015 roku dyżurny Komisariatu Policji w Skawinie został powiadomiony o kradzieży biżuterii. Jak się okazało sprawcą kradzieży był członek rodziny osoby pokrzywdzonej. W wyniku podjętych działań odzyskano część przedmiotów pochodzących z przestępstwa, które zostały przez sprawcę oddane do lombardów.

Tragiczny finał poszukiwań zaginionego

28 września 2015 roku Komisariat Policji w Skawinie został powiadomiony o zaginięciu mieszkańca Gołuchowic. Mężczyzna w wieku 66 lat w dniu 27.09.2015 roku wyszedł z domu i wtedy był widziany ostatni raz. Niestety poszukiwania zaginionego miały tragiczny finał. W dniu 05.10.2015 roku jego ciało zostało znalezione w rzece Skawinka na terenie Radziszowa. Na miejscu wykonano czynności z udziałem Prokuratora Rejonowego w Wieliczce.

Pobicie

22 października 2015 roku policjanci zatrzymali czterech młodych mężczyzn podejrzewanych o pobicie starszego wiekiem mieszkańca jednego z bloków na terenie Skawiny. Do zdarzenia doszło przed godziną 19, kiedy to mieszkaniec budynku zszedł po ziemniaki do piwnicy. Tam właśnie natknął się na czterech mężczyzn i zwrócił im uwagę, że to nie miejsce na spotkania towarzyskie. Wówczas został przez nich zaatakowany, zadawali uderzenia rękoma i kopali po ciele. Mężczyzna nie miał żadnych szans na skuteczną obronę z uwagi na podeszły wiek i przewagę liczebną napastników. Doznał rany tłuczonej i zasinień głowy. Kiedy już napastnicy odstąpili od agresji zawiadomiono o zdarzeniu policjantów. Sprawcy zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi.

Telefony komórkowe dla dzielnicowych

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Jacek Fabisiak w imieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, podpisał umowę z jednym z operatorów sieci komórkowych na dostarczenie telefonów dla dzielnicowych. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli ułatwiony kontakt z dzielnicowymi. Urządzenia zostały przekazane do wszystkich jednostek Policji w naszym województwie, w tym również do Komisariatu Policji w Skawinie.

Numery telefonów do poszczególnych dzielnicowych są na bieżąco udostępniane na stronie internetowej małopolskiej Policji w zakładce – „znajdź dzielnicowego” oraz na stronach internetowych komend powiatowych i miejskich Policji województwa małopolskiego.

Dzielnicowi będą dostępni pod wskazanymi numerami telefonów, w godzinach pełnienia przez nich służby. Ważne, aby pamiętać, że nie są to numery alarmowe – w przypadku konieczności zgłoszenia sytuacji zagrożenia lub powiadomienia o przestępstwie należy wybrać numer 112 lub 997.

Dzielnicowi nazywani są często „policjantami pierwszego kontaktu” – to do nich trafiają prośby o pomoc w rozwiązaniu życiowych spraw, najczęściej tych związanych z przemocą w rodzinie i uciążliwymi sąsiadami, ale także wiele innych.

W ubiegłym roku dzielnicowi w Małopolsce przeprowadzili ponad 68 tysięcy różnych interwencji.

Pracując w terenie, dzielnicowi reagowali także na popełniane przestępstwa, zatrzymywali ich sprawców – na gorącym uczynku wpadło 2.690 sprawców różnych przestępstw, dzielnicowi zatrzymali także 1.628 osób poszukiwanych i ujawnili 67.239 wykroczeń (mandatami ukarali 25.391 osób).

Numery komórkowe nowych telefonów do dzielnicowych zostaną w jak najszerszy sposób rozpropagowane w lokalnym środowisku, aby mieszkańcy mogli nawiązać kontakt w razie potrzeby. Jest to jedna z metod ułatwienia kontaktu z policjantami, zwłaszcza na wsiach i w małych miejscowościach.

Liczymy, że nowe telefony wpłyną znacząco na poprawę komunikacji dzielnicowych z mieszkańcami oraz przyczynią się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa.

Telefony komórkowe dzielnicowych Komisariatu Policji w Skawinie:

 1. Grzegorz Jucha 608543880
 2. Tomasz Wójciak 608544099
 3. Michał Morawski 608544629
 4. Marcin Kuciel 608545396
 5. Patrycjusz Ujma 608545399
 6. Dariusz Zieliński 608545735
 7. Grzegorz Hucisko 608545828
 8. Jarosław Lichosyt 608545830
 9. Paweł Kozieł 608545880
 10. Zbigniew Maślerz 608546276

 

Wykaz dzielnicowych, obsługiwanych przez nich rejonów oraz numery telefonów komórkowych i stacjonarnych dostępny jest pod adresem:

http://kpp-krakow.policja.gov.pl/dzielnicowi/55

oraz na stronie internetowej Gminy Skawina i portalu Info Skawina.

Nowy radiowóz w Skawinie

Od 21 października 2015 roku teren gminy patroluje nowy oznakowany radiowóz Kia Cedd. Radiowóz został zakupiony ze środków Policji (50%) oraz środków przekazanych przez Gminę Skawina (50%). Jest on wykorzystywany przez policjantów Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego oraz dzielnicowych.

KIA

 

Tlenek węgla zabija po cichu!

Tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania węgla i substancji, które w swym składzie węgiel posiadają. Jest tym groźniejszy, że nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie „dusi w gardle”. W bardzo dużym stężeniu (około 75-100%) może lekko pachnieć czosnkiem. Ma też bardzo „wybuchowy charakter”, a w powietrzu pali się niebieskawym płomieniem. Jest nieco lżejszy od powietrza, przez co łatwo przenika przez ściany, stropy i warstwy ziemi.

Najczęstszą przyczyną zatrucia są pożary i wadliwa instalacja grzewcza. Piecyk gazowy w małej łazience bez przewodu kominowego (lub z niedrożnym przewodem kominowym), może w ciągu jednej minuty wytworzyć 29 dm sześciennych tlenku węgla, dawkę, która może zabić. Po 6-7 minutach przebywania w pomieszczeniu, w którym stężenie CO wynosi ok. 70% następują nieodwracalne zmiany w organizmie, a po 20 minutach zgon. Przy większej ilości CO w pomieszczeniach zamkniętych śmierć może nastąpić błyskawicznie, już po kilku oddechach, na skutek uduszenia w wyniku porażenia ośrodków oddychania. Przy wysokich stężeniach CO nie występują żadne sygnały ostrzegawcze (jak bóle głowy, nagła słabość, itp.) Co gorsza, osłabienie i utrata przytomności uniemożliwiają nam ucieczkę.

Bezdomni – zima 

W związku z okresem zimowym, pragnąc uniknąć sytuacji prowadzących do zgonów osób bezdomnych, niepełnosprawnych, samotnych i w podeszłym wieku na skutek wyziębienia organizmu Komisariat Policji w Skawinie przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skawinie i Strażą Miejską w Skawinie prowadzi szereg działań prewencyjnych mających na celu zapobieżenie negatywnym skutkom niskich temperatur.

Zwracamy się z apelem o pomoc z Państwa strony!

Zainteresujcie się losem swoich sąsiadów, bądź innych znanych wam osób, które są niepełnosprawne, samotne i w podeszłym wieku, a wymagają pomocy. Pomóżcie im osobiście, bądź poinformujcie o nich MGOPS, Straż Miejską lub Policję. Nie należy również przechodzić obojętnie obok osób nietrzeźwych.

Źródło:
KP w Skawinie

2 response to "Statystyki policyjne w miesiącu wrześniu/październiku 2015"

 1. Przez: parkowy Zamieszczono: 25 października 2015

  Będą mieli czym po parku jeździć i straszyć wiewiórki.

  • Przez: janek Zamieszczono: 25 października 2015

   Dobrze powiedziena. kompletnie nie rozumiem, jak w cywilizowanym kraju, policja moze jedzic samochodem po parku. na nogach ciezko obejsc ten ogroooooomny teren. pol dnia by zeszlo. a i czlowiek by sie zmeczyl. paranoja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *