Statystyki policyjne w powiecie krakowskim – podsumowanie 2015 roku

policja997_logoW KPP w Krakowie odbyła się narada służbowa, której celem było ocenienie efektów pracy policjantów w 2015 r.

W naradzie udział wziął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak, Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka, kierownictwo KPP w Krakowie oraz komendanci komisariatów i naczelnicy wydziałów.

Na wstępie odczytano  list gratulacyjny Pana Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, w którym przekazuje on wyrazy uznania i gratulacje dobrych wyników w służbie naszemu koledze asp.sztab. Józefowi  Babińskiemu. List ten adresatowi wręczył  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak.

Komendant Powiatowy insp. Dariusz Pocięgiel omówił sprawy kadrowe komendy, a także stan dyscypliny w ubiegłym roku. Stan etatowy wynosił na koniec roku 390 policjantów, a do pełnej obsady pozostało jeszcze 15 wakatów. Pracuje u nas także 52 pracowników cywilnych.

Komendant podkreślił także dobrą współpracę z samorządem terytorialnym, czego efektem jest między innymi pomoc materialna różnego rodzaju na kwotę ponad 200 tysięcy złotych. w tej kwocie mieści się między innymi zakup radiowozów i finansowanie dodatkowych służb policjantów.

Stan dyscypliny należy uznać za zadowalający, ale utrzymanie go na dobrym poziomie jest stałym zadaniem przełożonych.

Z kolei głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego mł.insp. Dariusz Suwała nadzorujący pion kryminalny, który omówił wskaźniki przestępczości na terenie powiatu krakowskiego. Z zadowoleniem odnotował znaczący spadek przestępstw stwierdzonych, który w porównaniu z poprzednim rokiem spadł o 826 do liczby 3275 i był to kolejny rok z tak widocznym obniżeniem liczby przestępstw. Bez wątpienia jest to owoc wytężonej pracy policjantów i realizacja podstawowego zadania Policji jakim jest zapobieganie przestępstwom. Najwięcej przestępstw odnotowano na terenie podległym KP w Krzeszowicach-658, KP w Zabierzowie-592 i KP w Skawinie-580.

Wykrywalność ogólna osiągnęła poziom 59,9 %. Uzyskane wyniki należy ocenić pozytywnie, co nie znaczy, że nie będziemy dążyć by w 2016 roku były jeszcze lepsze. Znalazło to odzwierciedlenie w priorytetach działań służby kryminalnej na rok obecny.

Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego mł.insp. Piotr Wojtak nadzorujący pion prewencji i ruchu drogowego. Przedstawił statystyczne wskaźniki podległej mu struktury. Policjanci na gorącym uczynku zatrzymali 720 podejrzanych, czyli jest to poziom niemal identyczny niż przed rokiem. Przeprowadzono 27489 interwencji i jest to liczba o 4167 większa niż w 2014 roku. Policjanci za ujawnione wykroczenia nałożyli 23920 mandatów karnych, a 2488 razy skierowano wnioski do sądów o ukaranie.

Na terenie powiatu krakowskiego doszło do 2294 zdarzeń drogowych, zatem o 75 więcej niż rok wcześniej, w tej liczbie kryje się 239 wypadków – spadek o 91- i 2055 kolizji – wzrost o 166 . W wypadkach śmierć poniosło 10 osób- spadek o 6, a rannych zostało 295- spadek o 106. Policjanci ujawnili 966 nietrzeźwych kierowców –spadek o 31. Spadła również ilość zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych kierowców, co z jednej strony jest być może efektem wzrastającej świadomości  społecznej o skutkach jazdy w tym stanie, a z drugiej bardzo licznymi policyjnymi  kontrolami stanu trzeźwości kierowców.

W ramach działań profilaktycznych policjanci przeprowadzili 663 spotkania, szkolenia i prelekcje dla -w sumie- kilkunastu tysięcy uczniów, nauczycieli i rodziców, na których omawiano zagrożenia przestępczością i wskazywano sposoby w jakie można się im ustrzec.

Prócz tego odbyło się 9 debat społecznych o różnej tematyce, ale zawsze związanej z zapobieganiem przestępstwom.

Po przedstawieniu prezentacji z danymi statystycznymi głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  insp. Paweł Dzierżak, który w pozytywnym świetle odniósł się do uzyskanych wyników, ale jednocześnie zaznaczył, że są obszary naszej pracy, gdzie jej efekty powinny być  bardziej widoczne. W szczególności dotyczy to przestępstw najbardziej dolegliwych dla mieszkańców. Zadaniem na bieżący rok, prócz tych realizowanych codziennie, jest właściwe przygotowanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu.  Jest to zadanie priorytetowe. Komendant wspominał też  o trwającej budowie nowej siedziby naszej komendy oraz tworzeniu map zagrożeń.

Z kolei w przemówieniu Starosty Krakowskiego usłyszeliśmy podziękowania za trud wkładany w służbę, która w oczach samorządowców oraz mieszkańców jest dobrze oceniana. Pan Starosta zapewnił też o swojej przychylności do współpracy z policją dla poprawy bezpieczeństwa obywateli, która jak dotychczas wyrażać się będzie w pierwszoplanowym widzeniu tego problemu przez władze powiatu, ale też w wymiernej, materialnej formie wspomagania Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sprzęt oraz dodatkowe służby.

Po przemówieniu Pana Starosty odprawa została zakończona.

policja

Źródło:
KPP Kraków / podinsp. Marek Korzonek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *