Stefan Jezioro

1. Imię i nazwisko: Stefan Jezioro (KW Skawina Jutra), okręg nr 16 – Wola Radziszowska

2. Wykształcenie: Średnie techniczne, specjalność technolog budowy maszyn

3. Doświadczenie zawodowe: 34 lata pracy, obecnie Ponar Wadowice SA

4. Doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej:

Czynny działacz społeczny, od 1992 roku członek rady rodziców, od 1995 roku trener trampkarz oraz członek zarządu PKS Cedronka. W latach 2004-2012 prezes klubu sportowego Cedronka, obecnie vice-prezes. Członek rady sołeckiej, rady parafialnej oraz członek zespołu redakcyjnego czasopisma “W dolinie Cedronu”. Współorganizator koncertu charytatywnego oraz zabaw i festynów w Woli Radziszowskiej.

5. Hierarchia działań. Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej w gminie podejmie Pani/ Pan w pierwszej kolejności jako radna/radny?

Moimi głównymi celami są:
– poprawa stanu nawierzchni dróg
– rozbudowa sieci kanalizacyjnej
– poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
– zwiększenie stanu bezpieczeństwa
– rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży

6. Budżet obywatelski. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w gminie Skawina?

TAK

7. Sesje. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez nagrywanie na video przez UMiG Skawina sesji rady miejskiej w Skawinie i jej publikowanie?

TAK

8. Rejestr umów. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez cokwartalne publikowanie w BIP rejestru wszystkich zawartych przez gminę Skawina umów (w formie arkusza kalkulacyjnego)?

TAK

9. Komunikacja/infrastruktura. Mieszkańcy skarżą się na brak chodników i związane z tym niebezpieczeństwo dla pieszych, również wzdłuż drogi krajowej 44, brak dróg dojazdowych do osiedli i posesji w Skawinie, słabe połączenia MPK z Krakowem, ogromne natężenie ruchu w centrum miasta i drogach dojazdowych. Jaki ma Pani/Pan pomysł na rozwiązanie wskazanych problemów komunikacyjnych w gminie?

Dokończenie obwodnicy, poprawa stanu dróg na terenie gminy, budowa chodników, ścieżek rowerowych.

10. Edukacja. Jaką ma Pani/Pan pomysł na dalszy rozwój poziomu edukacji w gminie Skawina?

Zwiększenie dostępności opieki dla dzieci poprzez utworzenie nowych miejsc w żłobkach oraz przedszkolach. Rozbudowa infrastruktury sportowej, zwłaszcza boisk wielofunkcyjnych.

11. Bezpieczeństwo. Jaki jest Pani/Pana pomysł na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, walkę z przestępczością i chuligaństwem?

Współpraca służb mundurowych z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i gminy Skawina. Rozwijanie monitoringu i budowa oświetlenia ulicznego.

12. Seniorzy. Starzenie się mieszkańców i sytuacja osób starszych – jak można w perspektywie najbliższych lat dbać o tę część społeczeństwa w gminie Skawina?

Stworzenie możliwości i bazy na terenie miasta i gminy wspierające działalność osób starszych.

===

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *