STOP Smog – zapewnione finansowanie dla 300 budynków w gminie Skawina

W piątek 28 czerwca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko podpisał porozumienie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii o współfinansowaniu w ramach programu STOP Smog, termomodernizacji 300 budynków jednorodzinnych w latach 2019–2022. Wartość dofinansowania to ponad 11 milionów złotych. Jak napisał Piotr Woźny – Pełnomocnik rządu ds. Programu Czyste Powietrze, to nasz wspólny sukces i nie byłoby to możliwe, gdyby nie działania Skawińskiego Alarmu Smogowego. Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej.

Cytując ze strony urzędowej:

„Gmina Skawina w związku ze złą jakością powietrza, w konsekwencji realizuje kilka instrumentów wspomagających mieszkańców w zakresie likwidacji pyłowych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na rzecz niskoemisyjnych / bezpyłowych.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) uruchomiło nowy instrument pomocowy w ramach programu Stop SMOG, który dedykowany jest dla najmniej zamożnych osób. Pomoc będą mogły otrzymać osoby, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy z gminą miały określony ustawą średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego (w rozumieniu  ustawy  z  dnia  21  czerwca  2001  r.  o dodatkach mieszkaniowych, dochód nie może  przekraczać  175%  kwoty  najniższej  emerytury  w  gospodarstwie jednoosobowym  i  125%  tej  kwoty  w  gospodarstwie  wieloosobowym).

Gmina Skawina w ramach realizacji porozumienia zawartego z MPiT otrzyma środki na pomoc mieszkańcom w termomodernizacji 300 budynków. Wartość dofinansowania wynosi: 11 130 000,00 zł. Zadanie jest planowane do realizacji w latach: 2019 – 2021. Inwestycje będą realizowane przez wykonawców wyłanianych w ramach postępowań o zamówienie publiczne, a następnie nadzorowanych i rozliczanych bezpośrednio przez Gminę Skawina. Gmina Skawina zagwarantuje realizację celów termomodernizacji. Nowy instrument pomocy dedykowany jest w szczególności osobom, które nie zawnioskują o środki w ramach programów: JAWOR lub Czyste Powietrze z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy i samodzielności w realizacji takich inwestycji. Realizacja projektu „Laboratorium Skawina” pokazała zasadność realizacji zadania, w którym gmina przejmuje ciężar odpowiedzialności za poprawność realizacji w tym nadzoru inwestycji.

Likwidacja starego źródła ciepła często wiąże się ze wzrostem kosztów ogrzewania, w przypadku dużego zapotrzebowania budynku na energię cieplną, a w szczególności w budynkach, które nie posiadają odpowiedniego ocieplenia przegród. Ten fakt zniechęca mieszkańców do wyboru źródeł ciepła, które są bezpyłowe. W tym celu zostały uruchomione nowe programy wspomagające termomodernizację budynków w połączeniu z wymianą źródła ciepła, którymi aktualnie są:

  • program JAWOR Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (pomoc udzielana w postaci niskooprocentowanej pożyczki wynoszącej do 90% kosztów kwalifikowanych),
  • program „Czyste Powietrze” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pomoc udzielana w postaci dotacji do 90% oraz niskooprocentowanej pożyczki wynoszącej do 100% kosztów kwalifikowanych), w którym wartość pomocy uzależniona jest od wysokości dochodu.

W ww. programach inwestycję realizuje i rozlicza mieszkaniec  samodzielnie. Instytucja finansująca przekazuje środki na inwestycję, a następnie weryfikuje dokumentację inwestycji. Programy te są dedykowane dla osób charakteryzujących się samodzielnością w zakresie wypełnienia wniosku, zawarcia umów z wykonawcami, nadzoru i odbierania prac wykonanych w ramach inwestycji oraz rozliczenia przekazanych przez instytucje środków finansowych.

Mieszkańcy przy realizacji ww. programów mogą również liczyć na wsparcie ekodoradców Gminy Skawina funkcjonujących w ramach projektu LIFE oraz pozostałych pracowników Wydziału Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Wydziale Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie: tel. 12 277 01 68.”

Do sprawy tej oraz tego wpisu na stronie gminnej odniósł się m.in. Skawiński Alarm Smogowy:

„Z Warszawy płyną gratulacje dla Skawiński Alarm Smogowy za nasz wkład w wypracowanie ponad 11 milionowego wsparcia na pełną termomodernizację 300 budynków dla najuboższych mieszkańców Gmina Skawina. Pomoc dla najuboższych i zwrócenie się o nią do Rządu RP było jednym z filarów zainicjowanego przez nas Programu Walki ze Smogiem, w który niewielu chciało wierzyć.

Dziękujemy serdecznie Panu Piotrowi Woźnemu, Pełnomocnikowi Premiera ds. Programu Czyste Powietrze, za szczere słowa pod adresem SAS i wsparcie dla naszych sąsiadek i sąsiadów. Mamy nadzieję, że pomoc trafi tam, gdzie najbardziej jej potrzeba, bez zbędnej zwłoki.

Pytacie nas również, dlaczego nie przeczytamy o naszym wkładzie w ten projekt na stronach naszego urzędu. No cóż, przywykliśmy, że do przypinania orderów mamy „szybsze klapy garniturów” i zupełnie nam na tym nie zależy. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że taki sukces, jak ten, mógł się zdarzyć jedynie w środowisku głębokiej współpracy burmistrza, władz gminy i strony społecznej, bez „usztywniania się” urzędu i w ramach kreatywnego partnerstwa.

Jak będzie w tej kadencji? O to najlepiej zapytajcie sami burmistrza Norbert Rzepisko, Urzędników i Radnych Miejskich.

Na naszym zaangażowaniu możecie polegać!

Link do Tweeta Piotra Woźnego: https://twitter.com/Wozny3/status/1145340379899879425

Jednocześnie, informujemy, że 1 lipca 2019 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne w zakresie projektu dwóch regulaminów:  Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców na terenie Gminy Skawina  oraz  Lokalnego Programu Pomocy Społecznej  (…) (…)  w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG”.

Konsultacje społeczne trwają do 23 lipca 2019 r. Uwagi do treści dokumentów lub propozycje zmian należy zgłaszać w formie pisemnej z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego w następujący sposób:

  • poprzez adres poczty elektronicznej: urzad@um.skawina.net (za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego formularza konsultacyjnego wskazanego w ust. 1 z podpisem osoby zgłaszającej lub w wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc);
  • osobiście – poprzez złożenie pisemnych wniosków (z zastosowaniem wskazanego arkusza kalkulacyjnego) w siedzibie tut. Urzędu: 
    – ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej) pok.1; 
    – ul. Rynek 14, pok. 1 – dziennik podawczy.
     

Szczegóły konsultacji społecznych oraz treść dokumentów zawarte są w informacjach w zakładce  „Konsultacje społeczne”.

Komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej), Grzegorz Horwacik, tel. 12 277 01 68 e-mail: ghorwacik@gminaskawina.pl
 

Więcej na temat programu STOPSMOG:

Województwo Śląskie i Skawina podpisały porozumienia realizujące program StopSmog

http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=18314&menu_id=0

W ramach programu STOP Smog Skawina dostanie 11 mln złotych na termomodernizację 300 budynków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *