Stowarzyszenie z Jaśkowic rozdało 3 tony żywności w paczkach oraz 140 ton jabłek i marchewek

bank_zDo końca kwietnia 2016 roku osoby, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych na terenie gminy Skawina. Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzymała w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy, sok jabłkowy, ser topiony, kawę zbożową.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie
prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoliło na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana była w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej mogła być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

W ciągu 2 miesięcy 2016 r. na podstawie podpisanej umowy z Bankiem Żywności w Krakowie nasze Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice objęło pomocą 71 osób z terenu Gminy Skawina na podstawie wydanych skierowań z MGOPS w Skawinie, wydając 3100 kg żywności w postaci paczek.

Na podstawie podpisanej umowy przeprowadziliśmy akcję sprowadzenia jabłek i marchewki od sadowników i rolników, których produkty są objęte embargiem ze strony Rosji – wydając mieszkańcom ok. 140 ton tych produktów o ogólnej wartości ponad 200.000,00 zł.

Z tych produktów skorzystali mieszkańcy sołectw: Jaśkowice, Wielkie Drogi, Pozowice, Facimiech, Krzęcin, Grabie, Polanka, Kopanka, Zelczyna. Ochodza, Rzozów, Jurczyce. 

Z terenu Gminy Brzeźnica: Brzezinka, Paszkówka, Bęczyn i Sosnowice.

Mamy w planie kontynuację tej akcji na jesieni b.r.

Dziękuję sołtysom tych miejscowości za rozprowadzenie w naszym imieniu tych produktów.

Józef Tomczak
Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice.

jablka

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

1 response to "Stowarzyszenie z Jaśkowic rozdało 3 tony żywności w paczkach oraz 140 ton jabłek i marchewek"

 1. Przez: Agata Zamieszczono: 4 września 2016

  Fantastyczna akcja Stowarzyszenia z Jaśkowic.
  Wielkie brawa.
  Zaopatrzono jak widać z artykułu 15 miejscowości w jabłka i marchew.
  Czy na terenie Gminy Skawina nie ma innych stowarzyszeń, które mogłyby włączyć się w te akcje?
  Stowarzyszenia nie powinny tylko występować o dotację, ale także zająć się m.in. takimi akcjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *