Strefa Płatnego Parkowania w Skawinie – obszar, stawki, kary

Uchwała nr XXIX/418/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 kwietnia 2017 roku określiła, na którym już niebawem zacznie obowiązywać strefa płatnego parkowania w obrębie centrum miasta. Radni określili również wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tym obszarze, jak i sposób ich pobierania. I tak: opłata pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 17.00 za pomocą środków pieniężnych uiszczanych w parkomacie. Dowód wniesienia opłaty w postaci ważnego wydruku z parkomatu umieszcza się niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. Uiszczona opłata w parkomacie uprawnia do postoju w całej strefie płatnego parkowania, do czasu opłaconego okresu, a za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 PLN. 

Ponadto ustalona jest zerowa stawka opłat dla niepełnosprawnych posiadających ważną kartę parkingową wydana przez właściwy organ wyłącznie za parkowanie w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób. Również zerowa stawka opłat obowiązuje dla motocykli oraz dla taksówek w ramach wyznaczonych dla taksówek miejsc do postoju. Podobnie jest w przypadku oznakowanych pojazdów: pogotowia energetycznego, wodnokanalizacyjnego, gazowego, ciepłowniczego, straży miejskiej, ale wyłącznie podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Stawki opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych na obszarze określonym poniżej:

1. Ustala się następujące stawki opłat za kolejne godziny parkowania w strefie:
1) za pierwsze 30 minut parkowania – bezpłatnie
2) za kolejne godziny parkowania – 2,00 zł
2. Rzeczywisty czas postoju naliczany jest minutowo w oparciu o kwotę pieniężną jaka została wrzucona do
parkometrze, z zaokrągleniem w dół do najbliższej możliwej do uzyskania opłaty, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Minimalna opłata, o której mowa w ust. 2 wynosi 1,00 zł i jest opłatą za 30 minut parkowania.

Jak możemy zobaczyć w załączniku nr 1 do tejże uchwały (link: TUTAJ):

 

Planowany zasięg strefy zgodnie z załączoną mapką poglądową obowiązywał będzie w obrębie ulic:

Rynek, Słowackiego, część ul. Konopnickiej i Żwirki i Wigury – łącznie będzie to 60 miejsc parkingowych oraz dwa dodatkowe dedykowane osobowym niepełnosprawnym. Strefa będzie obsługiwana przez 4 parkometry: 2 urządzenia zostaną zamontowane przy ul. Rynek, dwa kolejne przy ul. Słowackiego

Jak czytamy w Biuletynie Informacyjnym Gminy Skawina (nr 39) “strefa zostanie uruchomiona po okresie karencyjnym, w którym będziemy edukować kierowców, od 1 września 2017 r.

Mamy nadzieję, że strefa płatnego parkowania spowoduje, że osoby chcące szybko załatwić coś w centrum, będą miały możliwość zaparkowania samochodu łatwiej niż do tej pory.

Przy tej okazji powinny też zniknąć z miejsc parkingowych (i chodników) m.in. lodówki, pralki i zmywarki, które na południowej pierzei Rynku stawiane są na wiele godzin przez właścicieli sklepów od lat, zajmując tak bardzo potrzebne miejsce, blokując przejście, itp.:

Możesz dołączyć do dyskusji o strefie płatnego parkowania na Facebooku – zapraszamy:

https://www.facebook.com/InfoSkawina/posts/1255277641266417

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *