Strony WWW

Interesujące strony www:

I. Urzędowe

1.  Urząd Miasta i Gminy Skawina

2.  Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

3.  Miejski Zakład Usługowy Skawina

4.  Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

5.  Centrum Wspierania Rodziny

6.  Muzeum Regionalne w Skawinie

7.  Komisariat Policji w Skawinie

8.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie

9.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie

10. Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

11. Przychodnia Zdrowia Skawina

12. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie

13. Gmina Skawina | Facebook

 

II. Kulturalne

1. Gospel w Skawinie

 

III. Edukacja

1. Liceum Ogólnokształcące w Skawinie

2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. St. Wyspiańskiego w Skawinie

3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie

4. Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Skawinie

5. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

6. Przedszkole nr 2 w Skawinie

7. Liceum Ogólnokształcące w Skawinie

8. Gimnazjum nr 1 w Skawinie

9. Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Skawinie

10. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie

 

IV. Sport, Rekreacja, Turystyka

1. Koło PZW Skawina Miasto

2. Lodowisko w Skawinie

3. Rowerowa Skawina | Facebook

4. PTTK Skawina

5. Międzynarodowy Bieg Skawiński

6. Skawina – Wirtualne Zwiedzanie Skawiny – Panoramy 360

7. Skawina – Wirtualny Sztetl

8. Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

9. Moja-Skawina.pl – Historia, fotografie, pocztówki, dokumenty

10. Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast

11. Stowarzyszenie Nasz Radziszów

12. Sołectwo Polanka Hallera

12. Dolina Cedronu

13. Stowarzyszenie LGD Blisko Krakowa

14. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej

 

V. Inne

1. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Skawinie

2. Skawińskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt

3. iTV Miasta i Gminy Skawina

4. Kontrast Podkrakowski

5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Skawinie

6. NZH Czerwony Mak w Skawinie

7. Parafia Miłosierdzia Bożego w Skawinie

 

VI. Ratownictwo

1. OSP Skawina II Korabniki

2. OSP Skawina I

3. JRG Skawina – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Skawinie

4. Remiza JRG Skawina – Remiza.net

5. OSP Radziszów

6. Szpital w Skawinie