Światowy Dzień Ludności i informacja o liczbie mieszkańców w gminie Skawina

society_liczba_ludnosc_skawinaDnia 11 lipca obchodzony jest Światowy Dzień Ludności, coroczne święto, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja E/2007/24), obchodzone właśnie w tym dniu. Obchody ŚDL mają na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na pilny charakter i wagę problemów ludnościowych, zwłaszcza w kontekście planów i programów rozwoju, oraz na potrzebę znalezienia odpowiednich środków zaradczych. Każdego roku przewodzi im inne hasło.

W 2010 roku tematem przewodnim Międzynarodowego Dnia Ludności było “Każdy się liczy”.

W swoim przesłaniu z tej okazji Sekretarz Generalny ONZ powiedział:

W Międzynarodowym Dniu Ludności (2010), wzywam wszystkich decydentów, aby przyczynili się do zadbania, by każda osoba liczyła się i została policzona. Tylko przez zwrócenie uwagi na potrzeby wszystkich kobiet i mężczyzn, dziewcząt i chłopców, możemy osiągnąć Milenijne Cele Rozwoju i promować wartości podzielane przez Narody Zjednoczone.

A ile mieszkańców liczą poszczególne sołectwa i miasto Skawina?

Co roku składamy zapytanie do Urzędu Miasta i Gminy Skawina o podanie liczby mieszkańców sołectw i miasta (niestety nie jest to publikowane na bieżąco w BIP, stąd nasze wnioski).

W tym roku liczby te prezentują się następująco:

Pobyt stały:

LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY SKAWINA NA DZIEŃ 30.06.2015 r.
Pobyt stały
L.p. Nazwa miejscowości Liczba ludności
Stan na 30.06.2015 r.
1. Borek Szlachecki 1378
2. Facimiech 680
3. Gołuchowice 513
4. Grabie 398
5. Jaśkowice 1074
6. Jurczyce 566
7. Kopanka 926
8. Krzęcin 1612
9. Ochodza 924
10. Polanka Hallera 471
11. Pozowice 680
12. Radziszów 3294
13. Rzozów 1654
14. Wielkie Drogi 1176
15. Wola Radziszowska 2406
16. Zelczyna 930
Razem Gmina – Skawina 18682
Miasto – Skawina 23336
Ogółem Miasto i Gmina 42018

Pobyt czasowy:

LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY SKAWINA NA DZIEŃ 30.06.2015 r.
Pobyt czasowy
L.p. Nazwa miejscowości Liczba ludności
Stan na 30.06.2015 r.
1. Borek Szlachecki 27
2. Facimiech 8
3. Gołuchowice 11
4. Grabie 7
5. Jaśkowice 14
6. Jurczyce 4
7. Kopanka 32
8. Krzęcin 16
9. Ochodza 17
10. Polanka Hallera 10
11. Pozowice 12
12. Radziszów 48
13. Rzozów 9
14. Wielkie Drogi 66
15. Wola Radziszowska 44
16. Zelczyna 15
Razem Gmina – Skawina 340
Miasto -Skawina 499
Ogółem Miasto i Gmina 839

_____

Zobacz także statystyki w poprzednich latach:

Ile jest mieszkańców w gminie Skawina? UMiG przekazał dane na dzień 11 marca 2014 r.

Ilu mieszkańców liczą poszczególne sołectwa w gminie Skawina oraz miasto Skawina? (2013)

Źródło:
UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *