Szkoła Podstawowa nr 5 w Skawinie w konkursie „Odblaskowa Szkoła”

_DSC_0196Szkoła Podstawowa numer 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie po raz drugi przystąpiła do konkursu „Odblaskowa Szkoła”, którego organizatorami są Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchy Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Szkoła prowadziła akcję mającą poprawić bezpieczeństwo dzieci poruszających się na drodze z domu do i ze szkoły.
W ramach akcji “odblaskowa szkoła” przeprowadzonych zostało szereg inicjatyw:

– ogólnoszkolne konkursy:

  • plastyczny, dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • wiedzy, o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w obecności funkcjonariusza policji ze placówki Skawina,

– zajęcia pozalekcyjne związane z bezpieczeństwem  ruchu drogowego ( zajęcia przygotowujące dzieci do zdobycia karty rowerowej, Klub Bezpiecznego Puchatka),

– uczestnictwo w zajęciach na miasteczku komunikacyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

– prelekcje ze strażą miejską dotyczące obowiązku noszenia odblasków,

– promowanie bezpieczeństwo uczniów na drodze do i ze szkoły podczas imprez plenerowych – wyjazd do Ogrodzieńca,

– organizacja interesującego spotkanie dzieci z instruktorami nauki jazdy na placu manewrowym, gdzie odbyły się prelekcje instruktorów na temat jak bezpiecznie korzystać z drogi przez dzieci, a przede wszystkim podkreślali aby używać odblasków po zapadnięciu zmroku,

– wyposażenie wszystkich uczniów szkoły podstawowej w kamizelki odblaskowe oraz inne elementy odblaskowe, z których korzystają na co dzień podczas drogi do i ze szkoły

Szkoła starała się również w oryginalny sposób wpływać na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniów, organizując zajęcia z psem przewodnikiem labradorką „Mambą”, która wraz z opiekunem uczyła prawidłowego przejścia przez ulicę.

Podczas trwania akcji wielokrotnie zostały poruszane tematy dotyczące bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły. Poprzez takie działania utrwalamy nawyki konieczności noszenia odblasków dla własnego bezpieczeństwa, gdyż mogą one niejednokrotnie uratować ludzkie życie.

Agnieszka Kozień-nauczyciel SOSzW w Skawinie

Koordynator konkursu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *