Szkoła w Krzęcinie otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła i tym samym dołączyła do rankingu najlepszych szkół w całym powiecie

_Clipboard01W październiku 2015 r. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzęcinie została wyróżniona w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła i tym samym dołączyła do rankingu najlepszych szkół w całym powiecie.

Wyróżnienie to szkoła otrzymała ze względu na osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych, ciekawą bazę edukacyjno-sportową oraz wysoki poziom bezpieczeństwa, zapewnianego dzieciom w szkole. Podstawowym kryterium było uzyskanie przez szkołę wysokiego miejsca wśród wszystkich szkół podstawowych w całym powiecie w oparciu o wyniki podsumowujące Sprawdzian Szóstoklasistów opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom.

Program Wiarygodna Szkoła już po raz kolejny ma być drogowskazem dla rodziców i uczniów podczas wyboru szkoły.

Uczestnictwo w Programie było jednoznaczne z nadaniem szkole Certyfikatu, który przesyłamy do Państwa w załączeniu.

Portfolio wszystkich wyróżnionych szkół można zobaczyć na stronie internetowej Programu: www.wiarygodna-szkola.pl w zakładce “Wiarygodne Szkoły” a także na Facebooku.

_Clipboard01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *