Szkolenie policjantów, strażników miejskich i pracowników gmin z kontroli palenisk

Policjanci uczestniczyli w szkoleniu z zakresu metodyki kontroli palenisk pod kątem nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych. Szkolenie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dla pracowników gmin, policji oraz straży miejskich i gminnych z terenu województwa małopolskiego. W dniach 8 – 9 kwietnia br. udział w szkoleniu wzięło 58 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie i podległych komisariatów. Odbyło się ono w Centrum Energetyki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. 

Szkolenia prowadziło konsorcjum w składzie: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu oraz Fundacja Frank Bold z siedzibą w Krakowie. Na początku spotkania przypomniano uczestnikom, że głównym celem kontroli jest wyeliminowanie procederu palenia odpadów.  Osoby uczestniczące w szkoleniu zostały praktycznie przeprowadzone „krok po kroku” przez metodykę pobierania próbek odpadu paleniskowego z popielnika oraz nabyły umiejętności rozróżniania stałych paliw węglowych. Na koniec każdy uczestnik otrzymał imienny certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności oraz zestaw materiałów szkoleniowych.

Przypominamy, że obowiązek wykonywania kontroli przez gminy wynika z Prawa Ochrony Środowiska (art. 379 ustawy), a w Małopolsce dodatkowo z Programu ochrony powietrza. Zgodnie z jego zapisami obowiązek prowadzenia kontroli spoczywa na wójtach, burmistrzach i prezydentach miast i gmin. Z ich upoważnienia kontroli dokonują urzędnicy lub strażnicy gminni/miejscy (jeśli straż gminna/miejska została utworzona na danym terenie).

Policjanci asystują przy takich kontrolach, w szczególności gdy urzędnicy napotkają trudności związane z ich przeprowadzeniem. Tworzone są także zespoły kontrolne, w składzie których występuje urzędnik gminny oraz funkcjonariusz policji, którzy wspólnie dokonują kontroli pod kątem prawidłowości spalania odpadów.

Źródło: KWP w Krakowie / Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *