Szybka budowa dalszego odcinka obwodnicy Skawiny pod znakiem zapytania [AKTUALIZACJA]

Obwodnica_Skawiny_CdPrawdopodobnie dalszy ciąg obwodnicy Skawiny (od ul. Energetyków do DK nr 44) jednak nie powstanie w pierwotnie zakładanym terminie, czyli do 31 października 2017 roku. Jak się dowiedzieliśmy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz w krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przetarg na budowę kolejnego odcinka obwodnicy rozpisany przez ZDW w ubiegłym roku zostanie unieważniony, a związane jest to z planami przejęcia tej inwestycji przez GDDKiA. Ostateczne decyzje podjęte zostaną w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. [AKTUALIZACJA!]

Gdy zaczęły do nas napływać niepokojące sygnały dotyczące ewentualnego unieważnienia przetargu na budowę obwodnicy, 13 stycznia 2016 r. zapytaliśmy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie czy termin budowy dalszego ciągu obwodnicy Skawiny do 2017 roku, jak to było planowane, jest w jakikolwiek sposób zagrożony?

Odpowiedź ze strony ZDW przyszła dziś:

Witam,

Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć dzisiaj na postawione poniżej pytanie, gdyż z dużym prawdopodobieństwem, zadanie to jednak przejmie i będzie realizowała GDDKiA –  pomimo ogłoszonego przez ZDW przetargu na zadanie: Obwodnica Skawiny Etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44 . Oczekujemy na decyzję z Ministerstwa.

Pozdrawiam serdecznie

Roman Leśniak

Główny Specjalista ds. Organizacji i Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

tel.: (12) 637 94 78,  (12) 44 65 769, e-mail: r.lesniak@zdw.krakow.pl

___

Z tym samym pytaniem zwróciliśmy się więc do krakowskiego Oddziału GDDKiA.

Oto odpowiedź:

Szanowni Państwo,

Nie mamy jeszcze informacji z Ministerstwa na temat tego kto będzie inwestorem budującym obwodnicę Skawiny. W przypadku, gdyby inwestycja była realizowana przez GDDKiA musiałby być ogłoszony nowy przetarg, a w konsekwencji przesunięcie terminu realizacji. Trudno jednak mówić na tym etapie o konkretnych terminach.

Z poważaniem

Iwona Mikrut

Główny specjalista ds. komunikacji społecznej

Oddział w Krakowie, ul.Mogilska 25, 31-542 Kraków

tel.: +48 12  417-25-77, kom. +48 668 139 704

e-mail: imikrut@gddkia.gov.pl, www.gddkia.gov.pl

www.twitter.com/gddkia, www.facebook.com/gddkia

___

W dalszej kolejności skierowaliśmy zapytania do rzecznika prasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, jako najwłaściwszego w tej kwestii.

Poprosiliśmy m.in. o wskazanie powodów / przyczyn realizowania dalszego etapu obwodnicy Skawiny przez GDDKiA a nie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, której termin realizacji końcowej miał być na rok 2017 oraz jaki będzie wobec tego przewidywany termin realizacji inwestycji.

__

Co prawda w opisie przetargu przewidziano, że jeśli na tę inwestycję nie zostaną przyznane środki pochodzące z Unii Europejskiej (MRPO), to przewidywane jest unieważnienie postępowania, ale czy to mogło być powodem w tym przypadku?

Gdy tylko otrzymamy odpowiedź z ministerstwa, poinformujemy o tym Państwa na portalu.

AKTUALIZACJA (20.01.2016 r., 22:00):

Otrzymaliśmy dziś odpowiedź od Rzecznika Prasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa:

Budowa obwodnicy Skawiny w ciągu drogi krajowej nr 44 była inwestycją planowaną do realizacji przez stronę rządową. Całość zadania została podzielona na 5 odcinków, z czego 4 zostały ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (załącznik nr 1a). Realizację I odcinka, obejmującego budowę skrzyżowania z drogą krajową nr 44 i kilometrowy odcinek obwodnicy do ul. Przemysłowej, przejął samorząd gminy. Realizacji odcinków II i III podjęło się Województwo Małopolskie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. 

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego inwestycja ta została ujęta na liście warunkowej, ze wskazaniem na stronę rządową jako odpowiedzialną za jej realizację. Do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) został wpisany etap IV i V tej inwestycji.

Z pozdrowieniami,

Elżbieta Kisil

Rzecznik prasowy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Tel. 22 630 11 22

media@mib.gov.pl

@mib_gov

___

Czyli z tego wynika, że należy mieć po prostu nadzieję, że do 2025 roku dalsza część obwodnicy Skawiny zostanie wybudowana.

AKTUALIZACJA (24 stycznia 2016 r.):

20 stycznia 2016 r. dopytaliśmy ministerstwo jeszcze o to:

1) czy jest już znana (nawet projektowana) lista inwestycji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)?
2) na którym miejscu widnieje dalsza część obwodnicy Skawiny (jej dokończenie)?
3) jakiej klasy docelowo będzie to droga?

Z odpowiedzi uzyskanej dnia 23 stycznia 2016 r. dowiedzieliśmy się, że:

1) Z uwagi na niewystarczające środki przeznaczone przez poprzedni rząd na realizację przyjętego 8 września 2015 r. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) trwają obecnie analizy mające na celu określenie dodatkowych źródeł sfinansowania ujętych w nim inwestycji. Lista inwestycji (w załączniku nr 1 do programu) na chwilę obecną pozostaje bez zmian. Kwestią odrębną jest skierowanie danej inwestycji do realizacji. Obecny limit 107 mld złotych jest niewspółmierny do określonych priorytetów inwestycyjnych, które zostały oszacowane na blisko 200 mld złotych.

2) Inwestycja dotycząca dokończenia budowy obwodnicy Skawiny znajduje się w załączniku nr 1 na poz. 43 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Miejsce inwestycji na liście nie decyduje o kolejności skierowania inwestycji do realizacji. Zapis w programie pozwala na prowadzenie dalszych prac w sprawie realizacji obwodnicy w porozumieniu z GDDKiA oraz Miastem i Zarządem Dróg Wojewódzkich. Nie ma obecnie decyzji o przejęciu całości inwestycji od strony samorządowej (zgodnie z obecnym stanem prawnym i ogłoszonym już postępowaniem przetargowym). Będą prowadzone rozmowy z naszymi partnerami samorządowymi oraz GDDKiA mające na celu dokonanie przeglądu oraz analizy podjętych już działań oraz przygotowanej dokumentacji projektowej.

3) Obwodnica Skawiny to docelowo droga jednojezdniowa o szerokości jezdni 7m (2×3,5m), dostosowanej do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś. Szczegóły dotyczące parametrów technicznych drogi zawarte będą we właściwej dokumentacji przygotowanej na potrzeby realizacji inwestycji. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 4 ust. 2 zmienionego rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, droga krajowa powinna spełniać wymagania techniczne i użytkowe określone dla klasy A, S lub GP (natomiast droga wojewódzka dla klasy GP lub G).

Z pozdrowieniami,

Zespół prasowy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

tel. 22 630 11 22

media@mib.gov.pl

@mib_gov

___

AKTUALIZACJA (10 marca 2016 r.):

16 lutego br. zapytaliśmy Ministerstwo m.in. o to czy zostanie podpisane (a może już podpisano) jakieś porozumienie w tej sprawie, np. Województwa Małopolskiego oraz GDDKiA?
Jak się dalej potoczy sprawa przetargu, czy będzie unieważniony, a jeśli tak, to kiedy.

Z odpowiedzi uzyskanej dnia 3 marca 2016 r. dowiedzieliśmy się, że:

Porozumienie pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  w sprawie realizacji obwodnicy Skawiny nie zostało zawarte. Obecnie trwają rozmowy w tej sprawie. Analizowane są wszystkie kwestie formalne, w szczególności związane z warunkami technicznymi, postępowaniem administracyjnym a także ustaleniem źródeł finansowania zadania.

Z pozdrowieniami,
Elżbieta Kisil
Rzecznik prasowy
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Tel. 22 630 11 22
media@mib.gov.pl
@mib_gov

___

Zobacz także:

Obwodnica Skawiny Etap II – postępowanie przetargowe trwa…

obwodnica skawiny

21 response to "Szybka budowa dalszego odcinka obwodnicy Skawiny pod znakiem zapytania [AKTUALIZACJA]"

 1. Przez: dk44 Zamieszczono: 24 stycznia 2016

  Teraz dopiero zastój. Minister z PiS, Rada Miejska też w większości z przedstawicieli i sympatyków tej partii. Nie ośmielą się niepokoić ministerstwa jakąś tam drogą, zwaną obwodnicą. Czy Komitet DK 44 wysłał już kilka pism w sprawie chodników, czy będzie korespondował przed następnymi wyborami.

  • Przez: towgier Zamieszczono: 24 stycznia 2016

   BARDZIej samorzady powinny tu wejsc do gry

   • Przez: grześ Zamieszczono: 24 stycznia 2016

    Być może, tylko kto ma na tym zarobić. Naiwnością jest myślenie, że chodzi o poprawę życia mieszkańców, skrócenie czasu podróży, pozbycie się korków. Korki są i będą jeszcze większe bo samochodów przybywa, powstaje coraz więcej generatorów ruchu w mieście i na jego obrzeżach.

 2. Przez: zmartwiony Zamieszczono: 20 stycznia 2016

  No pięknie straciłem już jakiekolwiek nadzieje i zaufanie do władz, w tej Skawinie zawsze pod górkę nic nie może być normalnie:(
  Nie dość ze pierwszy odcinek kulawy, kolejny też mogli się lepiej postarać z tym wieloletnim asfaltem… to jeszcze nie zostanie ukończony chyba jakieś fatum czyha!!!

 3. Przez: dp Zamieszczono: 18 stycznia 2016

  Delegacja z powiatu krakowskiego odwiedziła ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Chciała przypomnieć ministrowi o budowie ważnych szlaków dla powiatu i gmin.
  Wspomnieliśmy o modernizacji drogi olkuskiej nr 94 i chodnikach na drodze nr 44 Kraków – Oświęcim, gdzie ludzie od dawna upominają się o zabezpieczenie miejsc dla pieszych – mówi starosta.

  Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9299660,upomnieli-sie-o-drogi,id,t.html

  To teraz na wycieczkę do wojewody oraz marszałka.

 4. Przez: towgier Zamieszczono: 15 stycznia 2016

  zdw ma dosyc swoich drog do roboty i tak sporo zrobili tu na rzecz krajowych, ktorzy nie robia nic można powiedzieć no poza remontami

  • Przez: i co Zamieszczono: 16 stycznia 2016

   Poza nakładkami, łataniem dziur, zmianą prędkości po weryfikacji “teren zabudowany”, remontem mostu. GDDKiA ma ciągły problem z zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg w naszej gminie, prowadzą statystyki, liczą ofiary i tworzą kolejne listy kolejkowe. Kierowcy tkwią w korkach a pozostali użytkownicy ryzykują życiem poruszając się DK44. Minister nie jest zainteresowany wprowadzeniem viaTOLL na DK44.
   Wpis na Facebook Ministra Adamczyka
   Należy jasno podkreślić, że nie planujemy dodatkowych opłat za przejazd samochodów osobowych na innych drogach krajowych, w tym na drogach ekspresowych. Nie jest również planowane podwyższenie opłat za przejazd autostradami.

 5. Przez: realista Zamieszczono: 15 stycznia 2016

  No cóż skawińska obwodnica znów ucierpiała na zmianie władzy. Przetarg tuż przed rozstrzygnięciem, znane są ofery wykonawców. Jak wejdzie GDDKiA to rozpoczniemy od nowa a obwodnicy jeszcze długo nie zobaczymy. Co o tym sądzi vice wojewoda Piotr Ćwik i mnister infrastruktury Andrzej Adamczyk ?

 6. Przez: dk44 Zamieszczono: 15 stycznia 2016

  Kto poprawi ten pierwszy odcinek “obwodnicy” bez poboczy i chodników, wysokie krawężniki uniemożliwiające przejazd służb ratowniczych. Drogi bez chodników (DK44) to standard GDDKiA.

 7. Przez: merytoryczny Zamieszczono: 15 stycznia 2016

  GDDKiA to poważna instytucja nie patyczkuje się z nie rzetelnymi firmami odstawiającymi fuszerkę wiec może i lepiej ze wybuduje dalszą obwodnice i przejmie pod swoje władanie!! co za tym idzie firmy mają zwłaszcza polskie maja do niej RESPEKT!!!
  Miejmy świadomość ze nie mamy fachowców w tym zakresie przykład: łuk drogi w miejscu nieistniejącego przecięcia obwodnicy przez ul.
  Skawinską dziura dosłownie “załatana z gumniaka”, drugi przykład może się czepiam ale za taka kasę która poszła na budowę obwodnicy
  nierówność położenia asfaltu w wielu miejscach:( gdzie tu jakieś reklamacje do ENERGOPOLU pytam gdzie??!!! “0” odpowiedzialnośći!!!

 8. Przez: BezBez Zamieszczono: 15 stycznia 2016

  Skawina głosowała na PiS to ma. PiS nie lubi dobrych dróg: najchętniej to by jedli tylko schabowego i jeździli furmankami, bo tak nakazuje polska tradycja.

 9. Przez: alee Zamieszczono: 14 stycznia 2016

  Co w takim razie będzie z odcinkiem od DK44 do Rzozowa? Tam Gddkia nie zainwestuje bo to nie jest połaczenie dróg krajowych. Co z węzłem Sidzina?

  • Przez: piotr Zamieszczono: 15 stycznia 2016

   GDDKiA nie ma interesu w budowie dróg dojazdowych do kolejnych terenów inwestycyjnych a taki jest cel budowy drogi do Rzozowa. Miejmy nadzieję, że brak kasy na budowę drogi, powstrzyma degradację środowiska.

  • Przez: czytelnik Zamieszczono: 15 stycznia 2016

   Marszałek jest zajęty betonowaniem Ruczaju i Igrzyskami Zimowymi. Jego poprzednik macha konstytucją na mównicy sejmowej, poseł Adamczyk został ministrem i pracuje nad korektą dróg ekspresowych. Wojewoda przygotowuje miasto Kraków do ŚDM. Vice Ćwik przecina wstęgi (komisariat Policji), łamie się opłatkiem z nauczycielami, odznacza harcerzy i takie tam inne sprawy.

 10. Przez: Janek Zamieszczono: 14 stycznia 2016

  Przedtem zganiali na rząd w wawie że blokuje w małopolsce inwestycje. Hmm na kogo teraz zgonić jak władza u progu naszego p. Krupa, p. ćwik i najważniejsza osoba p. Adamczyk dość deptali tutaj i protestowali. Może by tak u źródła zapytać bo skoro przetarg był firma prawie wybrana między innymi z najniższą ceną. Panie Ministrze Adamczyk dlaczego zostało zastopowane dalsze postępowanie?!

 11. Przez: Janek Zamieszczono: 14 stycznia 2016

  A miało być tak pięknie… dopuki się nie wmieszała GDDKiA czyli państwo to szło wszystko w dobrym kierunku nagle wszystko poszło się j…..ć i jak byliśmy w 4 literach tak jesteśmy a czas ucieka ech znowu nas… Przetarg już znane były ceny i co znowu od początku wszystko zaczynać.

  • Przez: zio Zamieszczono: 14 stycznia 2016

   Szmaty na płotach potargał wiatr a chodników jak nie było tak nie będzie. Kto miał wydeptać sobie karierę to wydeptał.
   Pan Krupa wraca do tematu ZIO o czym donoszą media.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *