Powiat krakowski udostępnił rejestry umów z wartościami na swojej stronie BIP. A kiedy Gmina Skawina?

Kolejna jednostka samorządu terytorialnego z Małopolski dołączyła do projawnościowej w kwestii publikacji zawieranych umów. Centralny Rejestr Umów Powiatu Krakowskiego prowadzony jest na podstawie §16 pkt. 8 ppkt. b tiret 3 i 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2007 r. Nr 431 poz. 2860 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Starosty … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Po rozprawie w WSA w Krakowie w sprawie rejestru umów: Burmistrz Skawiny ma udostępnić wartości umów

Dnia 26 czerwca 2014 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbyła się rozprawa sądowa, której przedmiotem była złożona przez portal infoskawina.pl skarga na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Adama Najdera w sprawie udzielenia informacji publicznej. W związku z tym, że burmistrz przesłał nam rejestry umów ale tylko w plikach pdf (zeskanowane, nieprzeszukiwalne … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Oświadczenia majątkowe w gminie Skawina (część 1.)

Do 30 kwietnia 2014 r. członkowie władz i niektórzy pracownicy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego mieli przedstawić informacje o dochodach, a także posiadanym przez siebie majątku. O tym jak wygląda ujawnianie oświadczeń majątkowych za rok 2013 rok i czy kultura jawności zagościła w gminie Skawina, możecie się Państwo dowiedzieć z poniższego artykułu. W przygotowaniu są również … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Propozycja utworzenia rejestru umów w Gminie Skawina

W listopadzie 2013 r. wystosowaliśmy do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Adama Najdera pismo z propozycją utworzenia rejestru umów, jakie Gmina Skawina (a także jednostki jej podległe) zawarły i zawierają z podmiotami zewnętrznymi. Taka baza danych obejmowałaby informacje dotyczące umów podpisanych przez Gminę w zakresie wszystkich wchodzących w Gminę obszarów działalności.

Czytaj dalej