Propozycja utworzenia rejestru umów w Gminie Skawina

W listopadzie 2013 r. wystosowaliśmy do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Adama Najdera pismo z propozycją utworzenia rejestru umów, jakie Gmina Skawina (a także jednostki jej podległe) zawarły i zawierają z podmiotami zewnętrznymi. Taka baza danych obejmowałaby informacje dotyczące umów podpisanych przez Gminę w zakresie wszystkich wchodzących w Gminę obszarów działalności.

Czytaj dalej