Protokół z naboru na stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina opublikowano informację (protokół) z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Nabór na to stanowisko ogłoszony był w BIP Gminy Skawina dnia 2 marca 2015 r.

Czytaj dalej

Nabór na wolne stanowisko pracy w LGD “Blisko Krakowa”: Specjalista ds. aktywizacji i promocji

Po niedawnym naborze na Kierownika Biura stowarzyszenia LGD “Blisko Krakowa” i jego zakończeniu (czytaj: Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura LGD), Zarząd stowarzyszenia LGD ogłosił kolejny nabór, tym razem na stanowisko pracy: Specjalista ds. aktywizacji i promocji. Forma zatrudnienia to umowa o pracę. Termin składania ofert wyznaczono ostatecznie na dzień 12 marca 2015 … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura LGD “Blisko Krakowa” (AKTUALIZACJA)

Niedawno na naszej stronie informowaliśmy o trzech ofertach pracy w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska (KLIKNIJ), a teraz Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa ogłosił nabór na stanowisko pracy: Kierownik Biura. Forma zatrudnienia to umowa o pracę. Termin składania ofert jeszcze tylko przez tydzień, do 20 lutego 2015 r. (piątek). Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Protokół z przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury UMiG w Skawinie

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina opublikowano informację (protokół) z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury w UMiG w Skawinie. O rozpisaniu naboru na to stanowisko pisaliśmy w artykule z dnia 22 grudnia 2014 r. (tutaj: Konkurs na stanowisko: Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury w UMiG w Skawinie).

Czytaj dalej

Kandydaci spełniający wymagania formalne na stanowisko Kierownika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury

Przedstawiamy Państwu opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina listę kandydatów spełniających wymagania formalne w ogłoszonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina naborze na Kierownika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury UMiG w Skawinie. O naborze pisaliśmy w artykule z dnia 22 grudnia 2014 r. (tutaj: Konkurs na stanowisko: Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury w … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Nabór na Inspektora w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych zakończony

Jak wynika z dokumentów opublikowanych w BIP Gminy Skawina, w dniu 18 grudnia 2014 roku Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Zarządzeniem Nr 239/2014, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2015 w zakresie: – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; – upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; – ochrony i promocji zdrowia; – ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Czytaj dalej

PTTK Oddział Krakowski Koło Miejskie w Skawinie zaprasza na wycieczki!

Koło Miejskie PTTK w Skawinie w nadchodzącym roku 2015 organizuje co tydzień wycieczki tzw. spontaniczne, ale jest opracowany program wycieczek, które będą realizowane na przestrzeni roku. PTTK Koło w Skawinie informuje, że w roku 2014 zostało zorganizowanych różnego rodzaju 77 wycieczek, a brało udział w tych wycieczkach 1064 osoby i jak do tej pory na … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Kandydaci spełniający warunki formalne w ogłoszonych konkursach na stanowiska urzędnicze

Przedstawiamy Państwu linki do opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina list kandydatów spełniających warunki formalne w ogłoszonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina naborach na stanowisko Inspektora w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, na stanowisko Prezesa PGM Spółka z o.o.w Skawinie oraz na stanowisko Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich. W kolejnych dwóch (innych) naborach … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Porządek obrad II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie 30 grudnia 2014 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina ukazało się ogłoszenie o II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2014 r. o godz. 11:00 w sali Pałacyku “Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7. Porządek obrad wraz z projektami uchwał przedstawiamy poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią (w tym z … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko: Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury w UMiG w Skawinie

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ogłosił w dniu dzisiejszym nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skawinie

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej zarządził w dniu dzisiejszym konkurs na stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 11 grudnia 2014 r.

Jutro, tj. 11 grudnia 2014 r. o godz. 17:00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Skawina, ul. Rynek 1, I p. odbędzie się II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad został opublikowany w BIP (wraz z załącznikami). Znajdziecie go Państwo również poniżej. Przypominamy, że każdy obywatel może wziąć udział w sesji, włącznie … Czytaj dalej

Czytaj dalej

I Sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Skawinie 2014-2018

Dnia 1 grudnia 2014 r. o godz. 14:00 w sali Pałacyku “Sokół” w Skawinie, przy ul. Mickiewicza 7 odbędzie się I (pierwsza) zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie VII kadencji 2014-2018. Porządek obrad został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu dzisiejszym, dzięki czemu możemy go Państwu przybliżyć. Zachęcamy mieszkańców do udziału w sesji. O … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Będzie głośno – KOMUNIKAT Elektrowni Skawina S.A.

Elektrownia Skawina S.A. informuje, że w związku z przystąpieniem do remontu konstrukcji mostu przeładunkowego w obrębie placu węglowego, w okresie od 21 lipca do 15 września 2014 r. od poniedziałku do soboty, w godz. 7.00-19.00 może wystąpić okresowy wzrost natężenia hałasu przenikającego do środowiska. Remont mostu polega na wykonaniu powłoki antykorozyjnej i wymaga przeprowadzenia operacji … Czytaj dalej

Czytaj dalej

UNIEWAŻNIONO przetarg na “Mechaniczne oczyszczanie i zmywanie ulic na terenie miasta Skawina”

W dniu 18 marca 2014 r. na stronie BIP UMiG Skawina umieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem było mechaniczne oczyszczanie ulic, powierzchnia – 93 448 m2 i zmywanie ulic, powierzchnia – 147 859 m2, na terenie miasta Skawina. Kryterium oceny złożonych w przetargu nieograniczonym ofert miała być najniższa cena. Termin składania ofert ustalono na … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Od 17 października 2013 r. w LGD “Blisko Krakowa” będzie trwać nabór wniosków o przyznanie pomocy

W dniach od 17 do 30 października 2013 r. Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu działań: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Zapraszamy do składania wniosków. Szczegóły dotyczące naboru znajdują się poniżej.

Czytaj dalej