XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 23 marca 2016 r. (VIDEO)

23 marca 2016 r. w Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym „Gubałówka”, odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał, które procedowali wybrani przez Was radni. Na sesji pochylali się m.in. nad projektami uchwał: w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych, powołania Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, w … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 23 marca 2016 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

Dnia 23 marca 2016 r. o godz. 9.00 w sali Ośrodka Kulturalno – Rekreacyjnego „Gubałówka” w Skawinie, ul. Spacerowa 4 odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał, które procedować będą wybrani przez Was radni. Na sesji będą pochylać się m.in. nad projektami uchwał: w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 lutego 2016 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

24 lutego 2016 r. o godz.9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbędzie się XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał, które procedować będą wybrani przez Was radni. Na sesji będą pochylać się m.in. nad projektami uchwał: w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 27 stycznia 2016 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)

27 stycznia 2016 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7 odbędzie się XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał. Na sesji procedowane będą m.in. takie uchwały jak: uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w sprawie wskazania przedstawicieli Rady … Czytaj dalej

Czytaj dalej

XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 30 grudnia 2015 r. (VIDEO)

30 grudnia 2015 r. o godz. 10.30 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7, odbyła się XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad. Znalazły się w nim m.in.: uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowe, w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, nagród oraz wypłacania dodatków mieszkaniowego i … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 30 grudnia 2015 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)

30 grudnia 2015 r. o godz. 10.30 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7, odbędzie się XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad. Znalazły się w nim m.in.: uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowe, w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, nagród oraz wypłacania dodatków mieszkaniowego i … Czytaj dalej

Czytaj dalej

XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 25 listopada 2015 r. (VIDEO)

25 listopada o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w sprawie  przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 25 listopada 2015 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)

Dnia 25 listopada 2015 r. o godz. 9.00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7, odbędzie się XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy Państwu porządek obrad. Znalazły się w nim m.in.: uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w … Czytaj dalej

Czytaj dalej

XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie (VIDEO)

28 października 2015 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbyła się XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w sprawie rozpatrzenia skargi, i inne. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo. W porządku … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Porządek obrad XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 28 października 2015 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)

Przedstawiamy Państwu porządek obrad na XII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Skawinie, która odbędzie się dnia 28 października 2015 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie. Porządek obrad znajduje się poniżej. Znalazły się w nim m.in.: uchwała w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w sprawie rozpatrzenia skargi, … Czytaj dalej

Czytaj dalej

IX sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 8 lipca 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

Przedstawiamy Państwu porządek obrad wraz z projektami uchwał na IX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Skawinie, która odbędzie się dnia 8 lipca 2015 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie. Porządek obrad oraz projekty uchwał znajdują się poniżej w załącznikach. W porządku obrad znajduje się m.in. uchwała w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz … Czytaj dalej

Czytaj dalej

VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 czerwca 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

Przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał na VIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Skawinie, która odbędzie się dnia 24 czerwca 2015 r. o godz.9.00 w sali Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie ul. Szkolna 4. W porządku obrad znajduje się m.in. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina za 2014 rok, uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej … Czytaj dalej

Czytaj dalej

VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 27 maja 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

Przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał na VI zwyczajną sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się dnia 27 maja 2015 r. (środa) o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie. W porządku obrad znajduje się m.in. informacja o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie za 2014 rok, uchwały o powołaniu Zakładu Usług Komunalnych, w sprawie … Czytaj dalej

Czytaj dalej

VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 29 kwietnia 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

Przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał na VI zwyczajną sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się dnia 29 kwietnia 2015 r. (środa) o godz.9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie. W porządku obrad znajduje się m.in. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, Muzeum Regionalnego w Skawinie, udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży … Czytaj dalej

Czytaj dalej

V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 25 marca 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

Przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał na V zwyczajną sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się dnia 25 marca 2015 r. (środa) o godz.9:00 w sali Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego „Gubałówka” w Skawinie, ul. Spacerowa 4. W porządku obrad znajduje się m.in. złożenie ślubowania przez nowego radnego, uchwała w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy Skawina na rok … Czytaj dalej

Czytaj dalej

IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 25 lutego 2015 r. (VIDEO)

Dnia 25 lutego 2015 r. o godz. 9.00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie przy ul. Mickiewicza 7, odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. (zgodnie z tym, co pisaliśmy tutaj: Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 25 lutego 2015 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)): Uchwała … Czytaj dalej

Czytaj dalej