Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 30 kwietnia 2014 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

Informujemy, że dnia 30 kwietnia 2014 r. o godz. 9:00 w sali  Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbędzie się XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad wraz z nadesłanymi przez UMiG Skawina projektami uchwał znajdziecie Państwo poniżej. Przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Nagranie AUDIO z XLI Sesji Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 marca 2014 r.

Dnia 26 marca 2014 r., w sali obrad skawińskiego Ratusza, odbyła się XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazł się m.in. projekt uchwały w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie w formie aportu. Porządek obrad udostępniliśmy wraz z projektami uchwał w artykule z … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 26 marca 2014 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

Informujemy, że dnia 26 marca 2014 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Ratusz, I.p. odbędzie się XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad wraz z nadesłanymi przez UMiG Skawina projektami uchwał znajdziecie Państwo poniżej. Przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 26 lutego 2014 roku

Przedstawiamy Państwu otrzymane na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z Urzędu Miasta i Gminy Skawina projekty uchwał na XL zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Skawinie, która odbędzie się dnia 26 lutego 2014 roku wraz z porządkiem obrad. Złożymy również wniosek, aby projekty uchwał zostały zamieszczane w BIP UMiG Skawina dzięki czemu będą dostępne bez specjalnego … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Dziewięciu radnych Rady Miejskiej w Skawinie udostępniło kontakt dla mieszkańców (AKTUALIZACJA)

W ciągu kilku godzin od otrzymania wysłanego przez nas pisma w sprawie udostępnienia przez radnych Rady Miejskiej w Skawinie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Pan Marcin Kuflowski przekazał drogą elektroniczną maile do radnych, którzy odpowiedzieli na zapytanie o udostępnienie do siebie kontaktu dla mieszkańców gminy Skawina. Kontakt do siebie (adresy mailowe) zdecydowało się przekazać w sumie … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Jakie uchwały przyjęto na grudniowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie?

W poniedziałek, 30 grudnia 2013 r., w Pałacyku „Sokół”, odbyła się XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m. in. uchwały w sprawie: przyjęcia Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok oraz  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.  

Czytaj dalej

Projekt budżetu Gminy Skawina na rok 2014

Przedstawiamy Państwu projekt budżetu Gminy Skawina na rok 2014. Dokument zakłada, że przyszłoroczne dochody w roku 2014 wyniosą ponad 179 milionów złotych, wydatki przekroczą nieznacznie 184,5 miliona złotych, z czego na wydatki majątkowe przeznaczone zostanie prawie 67,7 miliona złotych. Różnica między dochodami i wydatkami stanowić będzie planowany deficyt budżetu w kwocie prawie 5,5 miliona złotych. … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Relacja z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 30 października 2013 r.

We środę, 30 października 2013 r., w Pałacyku „Sokół”, odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m. in. uchwały w sprawie:  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. i  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Czytaj dalej

Informacje z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Skawinie (AUDIO)

We środę, 28 sierpnia 2013 r., w Pałacyku „Sokół”, odbyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m. in. uchwały w sprawie: powołania na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie, powołania na stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Czytaj dalej

Informacje z XXX sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 kwietnia 2013 r.

We środę, 24 kwietnia 2013 r., w Pałacyku „Sokół”, odbyła się XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m. in.: uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi (…) na 2012 r.”

Czytaj dalej