Wykaz pracowników Urzędu udostępniony w BIP po decyzji SKO: stanowisko służbowe, adres e-mail, nr pokoju, nr telefonu, wydział, w którym pracuje

Przedstawiamy Państwu aktualną listę pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina z nazwami wydziałów, referatów, stanowisk służbowych, pokoi, w których pracują, służbowymi adresami e-mail i numerami telefonów. O wykaz ten poprosiliśmy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina 26 czerwca 2016 r. Ale dopiero teraz został on prawie w całości udostępniony: po wielotygodniowej wymianie korespondencji oraz po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Wszystkie umowy Urzędu Miasta i Gminy Skawina (za 2016 rok) opublikowane w urzędowym BIPie

Zapraszamy Czytelników do lektury wykazu umów, jakie Urząd Miasta i Gminy Skawina zawarł w tym roku (do dnia 29 lipca 2016 r.). W wykazie tym widnieje m.in. nr umowy, data zawarcia, czego umowa dotyczy, z kim jest zawarta (firma/osoba fizyczna), na jaką kwotę oraz jaki jest jej czas obowiązywania. Informacje te, dzięki podjętej przez portal … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Jawne nagrody urzędników w Rybniku. W Gminie Skawina – wciąż nie

To, co jest niemożliwe do ujawnienia w Gminie Skawina, bez problemu możliwe jest w Rybniku. Prezydent Rybnika udostępnił właśnie listę nagrodzonych w roku 2015 pracowników wraz z podaniem kwot oraz uzasadnienia dla przyznania tych nagród. Wydaje się, że ten włodarz jest dumny ze swoich pracowników i chce się tymi informacjami podzielić z mieszkańcami. Inaczej jest w … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Burmistrz Skawiny zdecydował o ujawnieniu nagród dla wszystkich pracowników Urzędu

[AKTUALIZACJA na dole artykułu] Pamiętacie Państwo sprawę nagród przyznanych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, o której pisaliśmy rok temu (vide: Nagrody pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina (AKTUALIZACJA)). Wówczas Burmistrz upublicznił imiona, nazwiska, kwoty nagród i nietypowe ich uzasadnienia, ale tylko dla niewielkiej części pracowników urzędu, a my pytaliśmy o wszystkich.

Czytaj dalej

Konkursy na trzy stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej nabory na trzy stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina: Podinspektora w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Podinspektora w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury i Inspektora w Wydziale Mienia i Geodezji. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 11 lub 12 stycznia 2016 r. w zależności … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Odpowiedź Burmistrza w sprawie wniosku o konferencję prasową nagrodzonych pracowników Urzędu

Szanowni Mieszkańcy, poniżej publikujemy otrzymaną od Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Pawła Kolasy odpowiedź na nasz wniosek o zorganizowanie konferencji prasowej (lub innego spotkania o publicznym charakterze) nagrodzonych pracowników Urzędu. Treść naszego wniosku wraz z argumentami za jawnością nagród dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina można zobaczyć w artykule z dnia 2 sierpnia 2015 … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Protokół z naboru na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina opublikowano informację (protokół) z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Nabór na to stanowisko ogłoszony był w BIP Gminy Skawina dnia 2 marca 2015 r.

Czytaj dalej

Relacja ze spotkania o dostępie do informacji publicznej w Skawinie (ZDJĘCIA)

Dnia 8 stycznia 2015 r. o godzinie 17:30 w „MultiCentrum” – filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – odbyło się zapowiadane w grudniu 2014 roku spotkanie o dostępie do informacji publicznej. Organizatorami spotkania były portal informacyjny „InfoSkawina” i stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Skawinie.

Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko: Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury w UMiG w Skawinie

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ogłosił w dniu dzisiejszym nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Orszak Trzech Króli w Skawinie 6 stycznia 2015 r.

6 stycznia 2015 roku w Święto Objawienia Pańskiego wyruszy barwny Orszak prowadzony przez trzech Króli. Uczestnicy spotkają się na Rynku, by wspólnie przeżywać tajemnicę Bożego Narodzenia oraz odśpiewać polskie kolędy. Na zakończenie uroczystości o godz. 12.30 zostanie odprawiona Msza św. w kościele pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

Czytaj dalej

Nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

Dnia 26 listopada 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Zarządzeniem nr 234/2014 wprowadził nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Regulamin wraz z innymi dokumentami (m.in. schemat, wykaz jednostek) stanowią załączniki do przedmiotowego Zarządzenia. Publikacja tego dokumentu w BIP nastąpiła w dniu dzisiejszym (1 grudnia 2014 r.). Całość tej dokumentacji przedstawiamy Państwu poniżej.

Czytaj dalej

Odpowiedź UMiG Skawina na zgłoszoną Usterkę nr 9 (zniszczony chodnik na Tynieckiej)

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy odpowiedź Urzędu Miasta i Gminy Skawina na zgłoszoną przez jednego z czytelników w ramach serwisu usterkowego gminy Skawina „Usterki w gminie Skawina” usterkę nr 9 – dotyczącą zniszczonego chodnika na ul. Tynieckiej. O problemie tym pisaliśmy w artykule z dnia 9 sierpnia 2014 r. (czytaj: Usterka nr 9 – zniszczony chodnik … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Usterka nr 2 – odpowiedź Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Nie da się. Po pół roku od zgłoszenia usterki wiadomo już, że dodatkowego oświetlenia na wale wzdłuż istniejącego ciągu pieszego łączącego zejście z mostu od ul. Mickiewicza do ul. Browarnej nie będzie. Tak wynika z treści pisma otrzymanego przez Urząd Miasta i Gminy Skawina w dniu 9 maja 2014 r. (przesłanego do nas dopiero parę … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Zapis AUDIO z XLIV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 18 czerwca 2014 r.

Przedstawiamy Państwu zapis audio XLIV Sesji Rady Miejskiej w Skawinie, która odbyła się dnia 18 czerwca 2014 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (Ratusz) na I. piętrze. Nagranie to zostało właśnie udostępnione na gminnej stronie serwisowej. Zapraszamy do wysłuchania a porządek obrad znajdziecie Państwo poniżej. Jako jedyni udostępniliśmy również … Czytaj dalej

Czytaj dalej