Odpowiedzi PGM Sp. z o.o, ZWiK Sp. z o. o. i MBP w Skawinie na temat rejestrów umów

Dnia 31 maja 2015 r. zapytaliśmy kolejne gminne jednostki/instytucje o to, jakie rejestry umów, zobowiązań bądź wydatków te jednostki prowadzą. Zapytanie skierowaliśmy do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego w Skawinie. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na nasze zapytanie ze strony Prezesów PGM Sp. z o.o. i ZWiK … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Rejestry umów Muzeum Regionalnego w Skawinie opublikowane w BIP!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy chcą wiedzieć, na co władze publiczne wydają ich pieniądze, w dniu 31 maja 2015 roku zwróciliśmy się drogą mailową do czterech jednostek gminnych z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w kwestii prowadzenia rejestru umów (zobacz: Wnioski o rejestry umów złożone do jednostek gminnych: PGM, ZWiK, MBP i Muzeum). Jako pierwszy odpisał, … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Wnioski o rejestry umów złożone do jednostek gminnych: PGM, ZWiK, MBP i Muzeum

Po otrzymaniu rejestru umów z Urzędu Miasta i Gminy Skawina i Centrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz udostępnieniu ich w BIP, postanowiliśmy zapytać kolejne gminne jednostki/instytucje o to, jakie rejestry umów, zobowiązań bądź wydatków te jednostki prowadzą. Zapytanie skierowaliśmy do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Rozstrzygnięty przetarg na remont mostu w Skawinie na DK nr 44 (AKTUALIZACJA – UMOWA)

W dniu 16 marca 2015 r. udzielono zamówienia publicznego dla firmy SKANSKA S.A. w przedmiocie “Remontu mostu przez rzekę Skawinka w miejscowości Skawina w ciągu drogi krajowej nr 44 w km 103+183 wraz z dojazdami”. O przetargu na ten remont pisaliśmy w artykule z dnia 30 stycznia 2015 r. -> Ogłoszono przetarg na remont mostu … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Kontakt do radnych Gminy Skawina UDOSTĘPNIONY po naszym wniosku (AKTUALIZACJA)

W związku z tym, że radni powinni utrzymywać więź z mieszkańcami, 3 grudnia 2014 r. (po wyborach samorządowych) zwróciliśmy się drogą elektroniczną do Urzędu Miasta i Gminy Skawina z prośbą o udostępnienie do wiadomości publicznej czasu i miejsca odbywania dyżurów oraz danych kontaktowych wszystkich radnych kadencji 2014-2018. Wczoraj tabela z danymi kontaktowymi i dyżurami radnych … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Urząd przedłużył termin odpowiedzi w sprawie udostępnienia protokołów z sesji

Dnia 25 listopada 2014 r. złożyliśmy do Urzędu Miasta i Gminy Skawina wniosek o udostępnienie informacji publicznej w kwestii protokołów z Sesji Rady Miejskiej w Skawinie kadencji 2010 – 2014 (czytaj: Wniosek o udostępnienie i publikację w BIP protokołów z Sesji Rady Miejskiej w Skawinie). Dotychczas dostępne były i są jedynie nagrania w formacie mp3, co … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Wniosek o udostępnienie i publikację w BIP protokołów z Sesji Rady Miejskiej w Skawinie

Szanowni Czytelnicy, w dniu dzisiejszym złożyliśmy do Urzędu Miasta i Gminy Skawina wniosek o udostępnienie informacji publicznej w kwestii protokołów z Sesji Rady Miejskiej w Skawinie kadencji 2010 – 2014. Dotychczas dostępne są jedynie nagrania w formacie mp3, co uniemożliwia osobom z dysfunkcją słuchu dostęp do tego, co było podejmowane i omawiane na sesjach. Utrudnia … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Odpowiedź Urzędu w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie m.in. plakatów wyborczych kandydatów

Dnia 30 października 2014 r. opublikowaliśmy na naszej stronie informację Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie z dnia 2 września 2014 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Zebrania wiejskie w gminie Skawina w najbliższym czasie

Z uwagi na fakt, iż informacje o zbliżających się zebraniach wiejskich i osiedli nie zostały podane do publicznej wiadomości ani na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, ani na stronie gminaskawina.pl, portal infoskawina.pl w dniu dzisiejszym zawnioskował mailowo w trybie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego do Urzędu Miasta i Gminy Skawina o wskazanie terminów najbliższych zebrań. Po … Czytaj dalej

Czytaj dalej

Usterki w gminie Skawina – infrastruktura, bezpieczeństwo, czystość…

Dziś, tj. 30 grudnia 2013 r. zwróciliśmy się do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Pana Adama Najdera z propozycją stworzenia systemu elektronicznej rejestracji usterek na terenie miasta i gminy. Inicjatywa ta umożliwiłaby mieszkańcom zgłaszanie bezpośrednio na stronie internetowej zauważonych braków i usterek w różnych kategoriach (infrastruktura, bezpieczeństwo, zachowanie czystości w gminie, itp.) i monitorowania przebiegu … Czytaj dalej

Czytaj dalej