Termin budowy obwodnicy Skawiny od DK nr 44 (Skawina) do DW 953 (Rzozów) – interpelacja radnego wojewódzkiego

W styczniu 2018 roku pisaliśmy o tym, że Gmina Skawina i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podały do wiadomości, iż już na początku 2020 roku kierowcy będą mogli przejechać już całą obwodnicą Skawiny – do użytku zostanie oddany ostatni jej fragment, czyli odcinek od drogi krajowej nr 44 do drogi wojewódzkiej 953. Umowy na wykonanie końcowego etapu drogi przekazał ówczesny marszałek Jacek Krupa. O skan umowy „OBWODNICA SKAWINY – ETAP II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych” wystąpiliśmy do ZDW w Krakowie. Ostatnio zapytaliśmy również Biuro Prasowe UMWM o kwestie związane z ta budową. Wobec braku odpowiedzi po kilkukrotnych prośbach, skierowaliśmy wniosek do radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego o pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na temat stanu realizacji tej inwestycji. Szczegóły znajdziecie poniżej. Droga na pewno nie zostanie oddana do użytku początkiem 2020 roku, jak wcześniej zapewniano.

2 lutego 2019 r. zadaliśmy pytanie Zarządowi Dróg Wojewódzkich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie oraz Biuru Prasowemu Urzędu Marszałkowskiego w kwestii:

Szanowni Państwo
 
Na jakim etapie projektowania, przetargu czy też realizacji inwestycji jest odcinek dalszego ciągu obwodnicy Skawiny od ul. Piłsudskiego (DK nr 44) w Skawinie do Rzozowa (DW 953)?
Obecnie z wielkim mozołem kończy się budowanie odcinka od Energetyków do ul. Piłsudskiego.
 
 
Reasumując: kiedy ta część obwodnicy od DK 44 do DW 953 będzie wybudowana i oddana do użytkowania?
 
===
 
Po dwóch dniach odpisała nam rzecznik GDDKiA:

Szanowni Państwo,

Tego zadania nie realizuje GDDKiA. Jest to odcinek realizowany przez ZDW w Krakowie, w ramach zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 953 na terenie Skawiny.

Z poważaniem

Iwona Mikrut

===

Wobec braku odpowiedzi, poprosiliśmy Biuro Prasowe UMWM o udzielenie odpowiedzi na pytanie sprzed 11 dni.

Dalej cisza…

Dlatego też 2 marca 2019 r. skierowaliśmy prośbę do kilku radnych wojewódzkich z naszego okręgu wyborczego oraz sąsiedniego (Rafał Bochenek, Filip Kaczyński, Wojciech Kozak, Jacek Krupa oraz Bogdan Pęk) o skierowanie osobnej interpelacji w tej sprawie.

Szanowni Państwo Radni z naszego okręgu
 
Jeśli to możliwe, bardzo prosimy o wsparcie i podjęcie interpelacji lub innych działań w kwestii udzielenia mieszkańcom gminy Skawina i okolic odpowiedzi na pytanie, które zadaliśmy początkiem lutego br. (korespondencja poniżej), a dotyczyło tego:
Na jakim etapie projektowania, przetargu czy też realizacji inwestycji jest odcinek dalszego ciągu obwodnicy Skawiny od ul. Piłsudskiego (DK nr 44) w Skawinie do Rzozowa (DW 953)?
Obecnie z wielkim mozołem kończy się budowanie odcinka od Energetyków do ul. Piłsudskiego.
 
 
Reasumując: kiedy ta część obwodnicy od DK 44 do DW 953 będzie wybudowana i oddana do użytkowania?
_____
 
Będziemy wdzięczni za okazaną pomoc. Informacje te chcielibyśmy opublikować na portalu.
 
Z wyrazami szacunku
Redakcja
 
====
 
7 marca 2019 r. odpisał nam tylko radny z sąsiedniego powiatu wadowickiego (okręgu) Filip Kaczyński:

Szanowni Państwo,

co prawda jestem radnym z sąsiedniego okręgu nr 4, ale odpowiadając na Państwa maila złożyłem interpelacje w przedmiotowej sprawie (przesyłam w zał.). Po uzyskaniu odpowiedzi prześlę ją do Państwa.

Z wyrazami szacunku
Filip Kaczyński
Radny Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki SWM

====

(link do interpelacji w BIP Województwa Małopolskiego: TUTAJ)

Czas publikacji w BIP: 2019-03-08 14:32:33
 
Odpowiedź na interpelację pojawiła się w BIP dnia 1 kwietnia 2019 r. Tego samego dnia otrzymaliśmy również maila od radnego:
 
Szanowni Państwo,
 
zgodnie z wcześniejszą deklaracją przesyłam w załączeniu odpowiedź na moją interpelacje w przedmiotowej sprawie.
 
Z wyrazami szacunku
Filip Kaczyński
Radny Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki SWM
 
Jak widać z powyższej odpowiedzi, procedury administracyjne jeszcze trwają, a rozpoczęcie robót (planowane znów!) ma nastąpić we wrześniu 2019 r.
Czy uda się oddać inwestycję do użytkowania zgodnie ze wskazaniem w piśmie w okresie lipiec-wrzesień 2020 r.?
Zobaczymy.
 
Dziękując radnemu za złożoną interpelację i przesłaną odpowiedź jednocześnie wskazujemy, że był jedynym, który zareagował na naszą prośbę.
 
Zobacz także:
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *