Tomasz Papież

1. Imię i nazwisko: Tomasz Papież (KW Prawo i Sprawiedliwość), okręg nr 7 – Skawina

2. Wykształcenie: wyższe techniczne, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, magister inżynier odlewnik

3. Doświadczenie zawodowe: od 2004 roku handlowiec w branży stalowej i energetycznej; od 2014 roku Kierownik Hurtowni Elektrotechnicznej

4. Doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej:

– od 2006 roku Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 4 – Ogrody,
– Członek Skawińskiego Prawicowego Bloku Samorządowego w Skawinie (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
– od 2006 roku Redaktor biuletynu informacyjnego – “SKAWIŃSKIE ECHO”,
– wieloletni redaktor gazetki parafialnej – GŁOS MIŁOSIERDZIA,
– Członek Konwentu Strategicznego opracowującego strategię rozwoju dla Gminy Skawina na lata 2014-2020,
– Przez wiele lat byłem ministrantem, lektorem i członkiem Oazy Młodzieży w Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie,
– aktywny uczestnik zbierania podpisów pod apelem Posła Piotra Ćwika przeciwko likwidacji Oddziału Neurologii w Krakowie-Kobierzynie,
– inicjator spotkań z mieszkańcami ws. wykupu działek przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

5. Hierarchia działań. Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej w gminie podejmie Pani/ Pan w pierwszej kolejności jako radna/radny?

– Wdrożenie konsultacji społecznych z mieszkańcami – sprawa z wykupem działek przez wspólnoty udowodniła, jak w Skawinie funkcjonuje dialog na linii urząd – mieszkańcy;
– Otwarty Urząd – transparentność podejmowanych decyzji i wydatków;
– Konsultacje podejmowanych działań i wydatków z organami pomocniczymi – Sołtysami i Przewodniczącymi Osiedli;
– Zwiększenie kompetencji Zarządów Osiedli i Sołtysów;
– Zwiększenie atrakcyjności terenów po byłej Hucie Aluminium – rewitalizacja terenów;
– Wprowadzenie polityki parkingowej – budowa nowych parkingów;
– Zmiana oświetlenia w mieście na bardziej energooszczędne – doświetlenie osiedli.

6. Budżet obywatelski. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w gminie Skawina?

TAK

7. Sesje. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez nagrywanie na video przez UMiG Skawina sesji rady miejskiej w Skawinie i jej publikowanie?

TAK

8. Rejestr umów. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez cokwartalne publikowanie w BIP rejestru wszystkich zawartych przez gminę Skawina umów (w formie arkusza kalkulacyjnego)?

TAK

9. Komunikacja/infrastruktura. Mieszkańcy skarżą się na brak chodników i związane z tym niebezpieczeństwo dla pieszych, również wzdłuż drogi krajowej 44, brak dróg dojazdowych do osiedli i posesji w Skawinie, słabe połączenia MPK z Krakowem, ogromne natężenie ruchu w centrum miasta i drogach dojazdowych. Jaki ma Pani/Pan pomysł na rozwiązanie wskazanych problemów komunikacyjnych w gminie?

Skawińska obwodnica nie rozwiąże problemów komunikacyjnych miasta, jak sobie tego życzy i w co wierzy wiele osób. Jak najszybsza realizacja pozostałych odcinków obwodnicy będzie kluczową inwestycją, która może poprawić funkcjonowanie komunikacyjne w naszej gminie. Wraz z realizacją nowych dróg musi pójść dokończenie budowy chodników na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Jeśli do tego wprowadzić szkolenia i akcje informacyjne dla kierowców i pieszych to bezpieczeństwo pieszych i kierujących znacząco powinno się poprawić.

Wielokrotnie w swoich pismach apelowałem do Burmistrza o budowę dróg dojazdowych do bloków. Nasze Osiedla są bardzo ciasne, a w sytuacji awaryjnej – dojazd karetki bądź straży pożarnej – robią się niebezpieczne. Budowa takich rozwiązań jest KONIECZNA.

Myślę, że wprowadzenie połączeń komunikacji kolejowej – połączone z parkingiem (Park&Ride) oraz zwiększenie częstotliwości kursowania linii MPK do Krakowa poprawi skomunikowanie się Gminy Skawina z Krakowem.

W roku 2010 powstała koncepcja budowy parkingów na Osiedlu Ogrody. Autorem był Zarząd Osiedla Ogrody. Została przedstawiona Burmistrzowi Adamowi Najderowi, który uznał tą propozycję za “studenckie projektowanie” i uznał ją za śmieszną. W grę wchodziły propozycje, które miały być zaczątkiem do dyskusji na ten temat. I oczywiście nie chodzi o to, by betonować całe osiedle, ale o to był na osiedlu był ład i porządek.

10. Edukacja. Jaką ma Pani/Pan pomysł na dalszy rozwój poziomu edukacji w gminie Skawina?

Skawina znacząco rozwinęła swoją bazę dydaktyczną, ale do zrobienia pozostało jeszcze bardzo wiele. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie, Szkoły w Borku Szlacheckim, sal gimnastycznych w szkołach w Skawinie i Gminie.

Drugim wątkiem jest zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej, poprzez współpracę z Powiatem Krakowskim i szkołami ponadgimnazjalnymi.

11. Bezpieczeństwo. Jaki jest Pani/Pana pomysł na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, walkę z przestępczością i chuligaństwem?

Poprawa oświetlenia w mieście znacząco poprawi poczucie bezpieczeństwa. Wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej realizowane w okresie letnim są dobrym rozwiązaniem i należy je utrzymać.

Zwiększenie monitoringu w mieście wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Programy profilaktyczne i rozwój kulturalno-sportowy w gminie zwiększy atrakcyjność oferty dla młodzieży.

12. Seniorzy. Starzenie się mieszkańców i sytuacja osób starszych – jak można w perspektywie najbliższych lat dbać o tę część społeczeństwa w gminie Skawina?

Utworzenie Rady Seniorów, która byłaby instytucją doradczą dla Rady Miejskiej i Burmistrza stworzy perspektywę dla osób starszych. Swoją wiedzą i doświadczeniem mogą służyć dla wszystkich mieszkańców.

Poprawa infrastruktury może pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie osób starszych w gminie – ławki, miejsca spotkań, oferta kulturalna.

===

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *