Trybunał Konstytucyjny orzekł art. 6k ustawy śmieciowej za niezgodny z Konstytucją

000000375Trybunał Konstytucyjny orzekł za niezgodny z konstytucją cały art. 6k ustawy śmieciowej w zakresie, w jakim pozwala gminom samodzielne ustalać stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przepis straci swoją moc 1,5 roku po ogłoszeniu wyroku TK w Dzienniku Ustaw.

Art. 6k, który zakwestionował TK pozwala gminom na samodzielny wybór metody ustalania opłaty za śmieci oraz stawki opłat za śmieci.

Trybunał nie dopatrzył się natomiast niezgodności z konstytucją artykułów 6h i 6m – nakładających na właścicieli nieruchomości obowiązek uiszczania opłaty za śmieci oraz składania deklaracji o wysokości tej opłaty, a także art. 6l ust. 1, który przekazuje radom gmin ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za śmieci.

TK umorzył postępowanie w pozostałym zaskarżonym zakresie.

TK badał przepisy ustawy śmieciowej na wniosek Rady Miasta Świdnika, grupy posłów SLD i grupy posłów PiS.

Zgodnie z tzw. ustawą śmieciową, od 1 lipca 2013 r., , obowiązek gospodarki odpadami komunalnymi przejęły gminy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.

Źródło:
Polska Agencja Prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *