Tytuł „ZASŁUŻONY  DLA KULTURY POLSKIEJ” dla Towarzystwa Przyjaciół Skawiny

Odznaka honorowa “Zasłużony dla Kultury Polskiej” – przyznawana osobom i instytucjom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Odznaka ta przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Obecne zasady nadawania jej, określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 stycznia 2012 r. Odznaka ma kształt stylizowanej i złoconej ciemnoczerwonej rozety. W środku, na okrągłej, biało emaliowanej tarczy, umieszczony jest monogram “RP”, w otoku zaś tarczy, na srebrzonym tle, widnieje napis “ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”. Rozeta jest zawieszona na prostokątnej, pionowej klamrze o wymiarach. W górnej części klamry umieszczony jest orzeł. W dolnej części, pod orłem, umieszczone są pionowe, jednakowej szerokości, paski biały i czerwony.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej Piotra Glińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku, na wniosek Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kulturalnych, została ona przyznana Towarzystwu Przyjaciół Skawiny. To wyróżnienie jest docenieniem działalności TPS w zakresie propagowania lokalnej kultury i historii miasta Skawina, przez cały 35 letni okres działalności stowarzyszenia, oraz jego roli w kultywowaniu historii naszej Małej Ojczyzny i promowaniu jej poza granicami Skawiny.

W imieniu MKiDN, Przewodniczącemu Zarządu TPS Stanisławowi Grodeckiemu wręczył wicewojewoda Piotr Ćwik. Nadanie tak ważnego wyróżnienia dla TPS jest istotnym wydarzeniem w dziejach kultury lokalnej miasta i gminy Skawina.

Uroczystość wręczenia odznaki honorowej odbyła się 29 grudnia 2016 r. w skawińskim „Sokole”. Okazją do tak podniosłego spotkania były połączone obchody jubileuszu 35-lecia działalności TPS i tradycyjnego spotkania świąteczno-noworocznego.

Spotkanie to miało wyjątkową atmosferę. Zebrani goście, członkowie i sympatycy TPS z trudem zmieścili się w Sali teatralnej Pałacyku. Uczestniczyli w nim między innymi: wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik, członek Zarządu Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk oraz oczywiście gospodarze gminy Skawina: burmistrz Paweł Kolasa, zastępca burmistrza Norbert Rzepisko, przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Witold Grabiec. Odczytany został także list gratulacyjny przesłany przez Marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupę.

Obecni byli reprezentanci niemal wszystkich skawińskich placówek oświatowych i instytucji kulturalnych działających w naszej gminie. Liczną grupę stanowili reprezentanci stowarzyszeń i organizacji kulturalnych. Byli nimi przedstawiciele Krajowej Rady Regionalnych Stowarzyszeń Kultury, Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kulturalnych, przedstawiciele regionalnych stowarzyszeń kulturalno-historycznych z Wieliczki, Bochni, Zatora, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Andrychowa. Nie zabrakło też reprezentantów skawińskich stowarzyszeń i organizacji, na co dzień współpracujących z TPS. Byli także reprezentanci skawińskich strażaków-ochotników i harcerzy. Oczywiście znaczną część obecnych na sali stanowili członkowie stowarzyszenia.

W pierwszej części prowadzący tę uroczystość Przewodniczący Zarządu, Stanisław Grodecki, przypomniał zebranym najważniejsze daty i wydarzenia w historii TPS. Wszystkich zainteresowanych szczegółową historii towarzystwa zachęcamy do zapoznania się ze specjalnym, jubileuszowym wydaniem Informatora TPS nr 89/2016 dostępnym pod adresem TUTAJ.

W drugiej części spotkania zebrani mogli obejrzeć widowisko pt.”Póki my żyjemy” przygotowane przez członków TPS w ramach realizowanego projektu „Z pasją do życia”.

Zakończenie tego widowiska przeniosło wszystkich zebranych w atmosferę świąteczno- noworoczną, przepełnioną życzeniami i wspólnym śpiewaniem kolęd.

Po trwającej ponad dwie godziny części oficjalnej, nadszedł czas na okazjonalny wspaniały, jubileuszowy tort, prezent od Pracowni Cukierniczej Andrzeja i Ryszarda Zająców, oraz inne smakołyki.

Foto: J. Niechaj, M. Tarnopolski

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *