Ulgi i umorzenia w roku 2019 – informacja opublikowana w BIP

W Biuletynie Informacji Publicznej pojawiły się wykazy: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (art.37 ust.1 pkt.2 lit.g ustawy o finansach publicznych) z Wydziału Podatków i Opłat oraz Wykaz osób prawnych i fizycznych  którym udzielono pomocy publicznej w okresie od  dnia   01.01.2019r. do dnia   31.12.2019r. na  dofinansowanie doskonalenia zawodowego młodocianych pracowników. Szczegóły znajdziecie poniżej.

I. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty (art.37 ust.1 pkt.2 lit.f ustawy o finansach publicznych):

 

II. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (art.37 ust.1 pkt.2 lit.g ustawy o finansach publicznych) z Wydziału Podatków i Opłat

– nie udzielono pomocy publicznej we wskazanym okresie

III. Wykaz osób prawnych i fizycznych  którym udzielono pomocy publicznej w okresie od  dnia   01.01.2019r. do dnia   31.12.2019r. na  dofinansowanie doskonalenia zawodowego młodocianych pracowników

  Wykaz osób prawnych i fizycznych  którym udzielono pomocy publicznej w okresie od  dnia   01.01.2019r. do   dnia   31.12.2019r. na  dofinansowanie doskonalenia zawodowego młodocianych pracowników
Lp. Imię i nazwisko lub nazwa beneficjenta pomocy Wartość pomocy brutto  Forma udzielonej pomocy Przeznaczenie pomocy Podstawa prawna
1. Pracownia Cukiernicza s.c. Marta Lupa, Iwona Lupa  4 930,90 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
2. Pracownia Cukiernicza s.c. Marta Lupa, Iwona Lupa  8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
3. Przedsiebiorstwo Usługowo-Handlowe “MADROCAR” Ryszard Maślanka 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
4. Andrzej Malce Blacharstwo-Lakiernictwo Pojazdowe 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
5. Tomasz Maślanka TM-DIAG 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
6. Anna Gworek Cukiernia SUPRAJS 3 142,61 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
7. AUTI SPEKTRUM Sp. z o.o. 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
8. Studio Fryzjerskie MIRAGE Jacek Sroka 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
9. INTER AUTO Wiesław Siwek 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
10. Firma Handlowa KOSMYK s.c. Janusz Klimczak,Piotr Klimczak 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
11. PHU WESTCAR SERWIS s.c. Andrzej Szaciłowski, Jan Nazim 7 572,19 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
12. Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie 4 834,47 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
13. Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie 5 469,47 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
14. Rymut Iwona Salon Fryzjerski Crea’tif 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
15. Sulejman Bajramali “KARTAL” 1 122,36 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
16. Piotr Stępień Pio Catering 3 651,41 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
17. Ryszard Miernik Warsztat Mechaniki Pojazdowej 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
18. PHU MG Marcin Karczewski 5 387,33 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
19. “SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Skawinie 7 325,28 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
20. Firma Produkcyjo-Usługowa Beata i Mieczysław Szlachta 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
21. “ORBIS” S.A. Warszawa 5 132,93 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
22. Zbigiew Śliwa AUTO TIP 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
23. Dorota Twardosz Studio Fryzur  “DORIS” 16 162,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
24. Pracownia Cukiernicza Jarosław i Jerzy Suchan 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
25. Pracownia Cukiernicza Jarosław i Jerzy Suchan 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
26. Pracownia Cukiernicza Jarosław i Jerzy Suchan 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
27. Stolarstwo- Paweł Opyrchał 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
28. Klimas Maria Salon Fryzjerski “MARIA” 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
29. Wioletta Sroka VIOLATRE STREFA FRYZUR 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
30. Wojciech Pałak Auto-serwis 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
31. Maślanka Ryszard PUH “MADROCAR” 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
32. Przemysław Łazarczyk SNS ŁAZARCZYK 13 468,33 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
33. Majda Henryk MECHANIKA POJAZDOWA 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
34. Magdalena Witkowska SALON FRYZJERSKI “MADLLEN” 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
35. Pochopień Bartłomiej FRESH KIDS 6 958,64 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
36. Przemysław Łazarczyk SNS ŁAZARCZYK 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
37. ZISTECHNIKA Spółka z o.o. 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
38. Przedsiębiorstwo Usługowe KB”KRZYŚ” 5 387,33 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
39. Restauracja Pod Irysami s.c. Tomasz Topolski,Krzysztof Topolski 16 049,76 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
40. Tomasz Torba MONSTER TRUCK SERVICE 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
41. Agata Twardowicz GOSPODA “GOŚCINIEC” 3 479,32 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
42. MIGDAŁ-BUD Sp. z o.o. sp.k. 8 081,00 zł dotacja de minimis art.122  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tekst jedn.- Dz.U. z 2018, poz.996 z póź.zm.)
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *