Urodzenia i zgony w gminie Skawina od stycznia do początku kwietnia 2014 r.

Mieszkańcy_SkawinaPrzedstawiamy Państwu garść statystyk obrazujących jak zmienia się stan ludności w gminie Skawina. Tabela zawiera liczbę nowonarodzonych dzieci (z uwzględnieniem płci) w poszczególnych sołectwach oraz mieście Skawina. Ponadto – również z podziałem na miasto i sołectwa – są w niej ujęte zgony zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dane zostały nam udostępnione przez Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina.

Tabela urodzeń i zgonów z podziałem na miejscowości oraz płeć za okres 1 stycznia 2014 r. – 7 kwietnia 2014 r.:

Miejscowość Urodzenia chłopcy Urodzenia dziewczynki Zgony mężczyźni Zgony kobiety
Skawina 19 24 21 23
Borek szlachecki 3 4 2 2
Facimiech 1 2 0 0
Gołuchowice 0 1 0 0
Grabie 0 1 1 0
Jaśkowice 0 2 1 1
Jurczyce 2 1 0 0
Kopanka 3 4 3 1
Krzęcin 2 3 3 1
Ochodza 0 1 1 1
Polanka Hallera 0 0 0 1
Pozowice 2 0 4 0
Radziszów 3 6 4 2
Rzozów 5 0 1 0
Wielkie Drogi 1 2 0 1
Wola Radziszowska 2 2 1 3
Zelczyna 0 1 1 0

Dane publiczne przedstawiające liczbę narodzin, zgonów w poszczególnych miejscowościach gminy Skawina będziemy Państwu przedstawiać cyklicznie raz w miesiącu.

Źródło:
UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *