Urząd Miasta i Gminy Skawina oraz Krakowski Alarm Smogowy badają poziom zanieczyszczenia w Woli Radziszowskiej

W dniach 15 grudnia 2017 r. – 5 stycznia 2018 r., przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, na terenie Woli Radziszowskiej przeprowadzany będzie pomiar jakości powietrza. Pomiary dotyczyć będą stężeń pyłów zawieszonych PM10, a ich wyniki mają na celu podniesienie świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza na terenie sołectw gminy Skawina.

Zachęcamy do bieżącej obserwacji wskazań jakości powietrza na wykresie (kliknij w logo poniżej lub link:

http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=15615&menu_id=0#):

 

 

Wykres przedstawia stężenie pyłu PM10 (średnie godzinne, µg/m³) w miejscowości: Wola Radziszowska

Norma dla stężenia dobowego wynosi 50µg/m³.

Zachęcamy także do obserwacji wyników automatycznych pomiarów jakości powietrza stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie zlokalizowanej w Skawinie przy ul. Ogrody 101 – https://www.infoskawina.pl/wios/
 
 
 

Co to jest pył zawieszony PM10?

Pył zawieszony to mieszanina drobnych cząstek o różnych rozmiarach i o różnym składzie chemicznym. Cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) mogą wnikać do płuc, co powoduje poważne problemy zdrowotne, w szczególności u osób starszych oraz dzieci.


Skład chemiczny pyłu zawieszonego

Na powierzchni pyłu przenoszone są toksyczne związki chemiczne niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego, takie jak: metale ciężkie (arsen, nikiel, kadm, ołów) oraz WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzo(a)piren). Cząsteczki węglowodorów aromatycznych takich jak benzen, czy benzopiren są płaskie. Mają więc możliwość wślizgiwania się między nukleotydy DNA, co nadaje im właściwości rakotwórcze.


Źródła pyłu zawieszonego

Głównym źródłem pyłu PM10 w powietrzu jest emisja ze spalania w przestarzałych piecach i kotłach paliw stałych oraz z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych (DPF).

Niekorzystne warunki meteorologiczne, szczególnie brak wiatru i inwersja w znacznym stopniu sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi i powstawaniu smogu, w konsekwencji powodują przekraczanie wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń, szczególnie pyłu PM10.

 

Przydatne linki:

 • Wyniki automatycznych pomiarów jakości powietrza ze stacji zlokalizowanej w Skawinie przy ul. Ogrody 101: KLIKNIJ  TUTAJ
 • Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze obszarze województwa Małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacja instalacji, w których następuje spalanie paliw: KLIKNIJ  TUTAJ lub KLIKNIJ  TUTAJ
 • Program Ochrony Powietrza dla województwa Małopolskiego:
  – Uchwała: KLIKNIJ  TUTAJ
  – Załącznik Nr 1: KLIKNIJ  TUTAJ
  – Załącznik Nr 2: KLIKNIJ  TUTAJ
   

Źródło:
Gmina Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *