Urząd Skarbowy Kraków zachęca: „PŁATNIKU – rozlicz PIT-11 przez internet”

Pit-11Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków zachęca do elektronicznej formy składania deklaracji PIT-11 przez płatników w celu ułatwienia płatnikom wywiązywania się z ciążących na nich obowiązków podatkowych. W ramach programu e-Podatki administracja podatkowa planuje od 2015 roku przygotowywać wstępnie wypełnione zeznania podatkowe dla podatników. Aby to było możliwe od 1 stycznia 2015 roku przewidziane jest wprowadzenie obowiązkowej formy składania PIT-11 dla wszystkich płatników zatrudniających powyżej 5 osób.

Dlatego już teraz zachęcamy do rozliczania PIT przez internet.

E-deklaracje podatkowe można składać poprzez portal:

www.e-deklaracje.gov.pl

Na portalu tym Podatnicy znajdą interaktywne formularze podatkowe wraz z instrukcją, które po wypełnieniu i opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym będzie można przesłać do systemu.

Deklaracje można składać na trzy sposoby:

 • za pomocą interaktywnego formularza PDF wybranej deklaracji podatkowej – wypełnione e-deklaracje są następnie przesyłane do urzędu skarbowego.
 • za pomocą aplikacji e-deklaracje desktop
 • z wykorzystaniem aplikacji (modułów) dostarczonych przez producentów oprogramowania, które pozwalają na przesyłanie formularzy e-deklaracje PIT bezpośrednio z systemów finansowo – księgowych podatnika.

Wykorzystanie rozwiązań systemu e-deklaracje przez producentów oprogramowań finansowo – księgowych jest możliwe dzięki opublikowaniu przez Ministerstwo Finansów otwartego standardu dokumentu podatkowego(odpowiedniego schematu XSD).

Pozwala to na dostosowanie przez producentów oprogramowania swoich aplikacji tak, aby mogły obsługiwać proces składania formularzy e-deklaracje.

Istnieje możliwość automatycznego podpisania elektronicznie wszystkich przesyłanych deklaracji PIT-11. Tę funkcję winien zapewnić dostawca oprogramowania finansowo-księgowego.

W przypadku upoważnienia osoby do podpisywania i składania w/w deklaracji w formie elektronicznej w imieniu płatnika należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym do spraw ewidencji podatników i płatników podatków druk UPL-1 dostępny na stronie: www.e-deklaracje.gov.pl .

Korzyści systemowe z elektronicznego przesyłania e-deklaracji:

 • zebranie i uporządkowanie dokumentów w jednym miejscu,
 • eliminacja „ręcznego” podpisywania i wysyłania dokumentów.
 • automatyczne uzyskiwanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) z Urzędu Skarbowego,
 • podgląd dokumentów w formie przyjaznej dla użytkownika (formularz zgodny z wymaganiami MF),
 • bezpieczny transfer danych.

Wyżej zasygnalizowane korzyści przekładają się na wymierną oszczędność szeroko rozumianych nakładów zarówno po stronie przedsiębiorcy jak i administracji podatkowej tj. oszczędność czasu i nakładów finansowych w porównaniu ze stosowanie metody tradycyjnej (papierowej) w rozliczeniach podatkowych w tym:

 • oszczędność czasu związanego z przygotowaniem i wysyłką dokumentów, w tym pobrania formularzy papierowych, ręcznego wypełniania, podpisów, pieczętowania, kopertowania i wreszcie dostarczenia/wysyłki do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego
 • oszczędność materiałów biurowych niezbędnych do przygotowania deklaracji
 • oszczędność środków finansowych związanych z opłaceniem wysyłki bądź dostarczenia deklaracji do właściwych urzędów skarbowych

Oprócz korzyści wymienionych powyżej należy również wziąć pod uwagę względy prestiżowe oraz fakt, że przedsiębiorca stosując w rozliczeniach podatkowych nowoczesne technologie informatyczne i tym samym dbający o minimalizację kosztów własnych jednocześnie przyczynia się i wspomaga budowę nowoczesnej administracji podatkowej.

Źródło:
Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *