Usterka nr 19 – odpowiedź ZDPK w sprawie wyjazdu z ul. Brzozowej na Korabnicką

roboty_drogoweDnia 26 czerwca 2015 r. przekazaliśmy do Urzędu Miasta i Gminy Skawina zgłoszoną do naszej redakcji Usterkę nr 19. Nasz czytelnik, Pan Piotr, zgłosił drogą mailową problem braku widoczności dla wyjeżdżających z ul. Brzozowej w Skawinie na ulicę Korabnicką. Pisaliśmy o tym w artykule Usterka nr 19 – niebezpieczny wyjazd z ulicy Brzozowej na Korabnicką w Skawinie. Po blisko miesiącu czasu otrzymaliśmy z Urzędu Miasta i Gminy Skawina odpowiedź w tej sprawie, którą w całości prezentowaliśmy w artykule Usterka nr 19 – odpowiedź urzędu w sprawie wyjazdu z ul. Brzozowej na Korabnicką. Teraz prezentujemy ostateczne stanowisko w tej sprawie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

Treść odpowiedzi e-mailowej z ZDPK z dnia 12 sierpnia 2015 r.:

W odpowiedzi na Państwa wystąpienie przekazane z Urzędu Miasta i Gminy Skawina Zarząd Dróg informuje, że sprawy dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego są rozpatrywane na początku każdego roku budżetowego zgodnie z uchwalonym przez Radę Powiatu programem pn. „Bezpieczny Powiat Krakowski 2014–2020”.

Zarząd Dróg zajmie się sprawą umieszczenia lustra na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 600858K i drogi powiatowej nr 2174K ul. Korabnicka w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2016, gdyż lista zadań na rok bieżący została już ostatecznie ustalona, a środki finansowe rozdysponowane

___

Informację tę jednocześnie przekazujemy czytelnikowi, który zgłosił usterkę. A Zarządowi Dróg Powiatu Krakowskiemu dziękujemy za zainteresowanie sprawą i deklarację podjęcia działań w przyszłym roku.

Sprawdzimy! Obiecujemy!

Usterki w gminie Skawina – profil obywatelskich zgłoszeń na Facebooku

2 response to "Usterka nr 19 – odpowiedź ZDPK w sprawie wyjazdu z ul. Brzozowej na Korabnicką"

  1. Przez: pdl Zamieszczono: 13 sierpnia 2015

    Powiaty do likwidacji.
    …lista zadań na rok bieżący została już ostatecznie ustalona, a środki finansowe rozdysponowane… Nich sobie bezpieczeństwo poczeka w kolejce do przyszłego roku. Gdyby chodziło o budowę chodnika to jeszcze można zrozumieć, zadanie które wymaga sporych środków, przetargi itd. Tu chodzi o jedno lustro którego zakup i montaż nie przekracza kwartalnej nagrody niejednego z tych urzędników. Przecież podobnie jest z malowaniem przejść dla pieszych i całą resztą która ma wpływ na bezpieczeństwo niechronionych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *