Usterka nr 25 – odpowiedź urzędu w sprawie braku chodnika na ulicy Pachla i Pisary w Skawinie

Odpowiedz_Usterka25Dnia 12 grudnia 2015 r. przekazaliśmy do Urzędu Miasta i Gminy Skawina zgłoszoną do naszej redakcji Usterkę nr 25. Nasz czytelnik, mieszkaniec ulicy Pachla w Skawinie zgłosił niebezpieczeństwo użytkowania przez pieszych drogi – ul. Pachla i Pisary w Skawinie.”. Pisaliśmy o tym w artykule Usterka nr 25 – brak chodnika na ulicy Pachla i Pisary w Skawinie (FILM). Kilka dni temu otrzymaliśmy z Urzędu Miasta i Gminy Skawina odpowiedź w tej sprawie, którą w całości prezentujemy poniżej.

Treść odpowiedzi e-mailowej z UMiG Skawina otrzymanej 31 grudnia 2015 r.:

Odpowiedz_Usterka25

Informację tę przekazaliśmy czytelnikowi, który zgłosił usterkę.

AKTUALIZACJA (25 stycznia 2016 r.):

Dnia 6 stycznia 2016 r. poprosiliśmy Urząd o:

W związku z zapytaniami internautów: https://www.infoskawina.pl/usterka-nr-25-odpowiedz-urzedu-w-sprawie-braku-chodnika-na-ulicy-pachla-i-pisary-w-skawinie/#comment-3892

Bardzo proszę o przesłanie pełnej listy projektów oczekujących na realizację przez Urząd Miasta i Gminy Skawina, o której mowa w piśmie.
Proszę o informację, co decyduje o kolejności projektów do realizacji na liście?
Proszę również o informację kiedy te środki zostaną zarezerwowane w budżecie na ten cel?

Odpowiedź nadeszła 25 stycznia 2016 r.:

_OdpowiedzPachla1

_OdpowiedzPachla2

Usterki w gminie Skawina – profil obywatelskich zgłoszeń na Facebooku

11 response to "Usterka nr 25 – odpowiedź urzędu w sprawie braku chodnika na ulicy Pachla i Pisary w Skawinie"

 1. Przez: Zbigniew Zamieszczono: 26 stycznia 2016

  Witam

  Czytam i nie dowierzam, od 1995 r Urząd Miasta i Gminy obiecuje oświetlenie, chodniki na ulicy Pachla i Pisary i tylko obietnice.
  Nawet nie istniały inne zadania przed naszym wnioskiem, a do dziś nie został zrealizowany.
  Jaki cel przyświecał Gminie lokując Firmy spedycyjne ( dając pozwolenie na działalność ) bez odpowiedniego przygotowania drogowego i zabezpieczanie ruchu pieszych, ulica ma 3,5 metra szerokości !!!
  Jakie są kryteria realizacji zadań.
  Ulica Pachla za niedługo pod wpływem ogromnego ruchu pojazdów TIR o wadze 40 Ton !!! rozleci się !
  Kto poniesie koszty remontu !!!
  Kto dał zgodę na użytkowanie w/w ulic niezgonnie z przeznaczeniem i nie zatrzymuje tego procederu ten winien ponieś koszty naprawy i niezwłocznego zabezpieczenia ruchu pieszych na ulicy Pachla i Pisary w Skawinie.
  Komisje nie zostały powołane i nie zabezpieczono ruchu pieszych pomiędzy Tirami , które kilkadziesiąt razy dziennie z towarem jeżdżą do bazy TIT, dla ( np: Valeo, i Balsen …. , oraz do firmy spedycyjnej Speedpack )
  Nawet podczas remontu w 2015 roku nie zamknięto ulicy na sekundę dla Firma, gdyż były awantury i kłótnie z właścicielami. Nie zgadzali się na zamknięcie ulicy od 8-16 tylko po zatrzymując ruch dla mieszkańców, z którymi nikt się nie liczy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Taka jest gorzka prawda !
  Życie i interesy sobie !

 2. Przez: Zbigniew Zamieszczono: 9 stycznia 2016

  >> Szanowni Pastwo
  >>
  >> Zwracaliśmy się po raz kolejny do UMiG Skawina z pytaniem, pozwolę sobie zacytować :
  >>
  >>
  >>
  >> Do Burmistrza
  >>
  >> Miasta i Gminy Skawina
  >>
  >> Pana inż. Pawła Kolasa
  >>
  >> ul. Rynek 1
  >>
  >> 32-050 Skawina
  >>
  >>
  >>
  >>
  >>
  >> dotyczy: skarga na bezczynność organów administracji Urzędu Miasta i Gminy Skawina na
  >>
  >> wnioski mieszkańców – odpowiedź na pismo OR.1510.5.2015 z dnia 10.07.2015r
  >>
  >>
  >> Szanowny Pan inż. Paweł Kolasa, w odpowiedzi na wyżej wymiennie pismo jak wynika z preludium pisma, z całym szacunkiem nie ma Pan wiedzy na temat ulicy Pachla i Piasry w Skawinie.
  >>
  >> Odpowiedź zwiera szereg błędów formalnych np. ( przyszłe daty jakoby składanych do urzędu pism 05.11.2015 ) merytorycznych ( szerokość drogi powrót, czyli poszerzenie jak było w 2009r ). Wskazane przez Państwa elementy maja za zadnie ośmieszyć mieszkańców i zniechęcenie do zaniechania działania. Pragnę nadmienić, iż oświetlenie na ulicy Pachla Urząd Miasta i Gminy Skawina buduję ponad 5 lat. Chodnik to już około 15 lat jak są robione projekty i nadal nic. Ruch się zwiększa, firm przybywa oraz pieszych w tym dzieci szkolne. Proszę wskazać, co zrobił Urząd oprócz uchylania się od swoich statutowych obowiązków. Ulica nawet nie ma pobocza a uczestnicy ruchu zmuszają pieszych do schodzenia z ulicy do rowów lub do trawy ( zaspy śnieżnej ). Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430), powyższa ulica Pachla w Skawinie nie kwalifikuję się dla pojazdów typu TIR nawet ciężarowych. Naprawy ulicy Pachla w Skawinie są naprawami spowodowanymi przez użytkowanie drogi niezgodnie z przeznaczeniem, a Urząd Miasta i Gminy Skawina nie musiał wydawać ani złotówki, gdyż zgodnie z ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych, rozdział 3 § [ Wysokość udziału w kosztach budowy lub modernizacji drogi i termin jego przekazania] Wysokość udziału w kosztach budowy lub modernizacji drogi i termin jego przekazania określa umowa pomiędzy zarządem drogi, jako inwestorem a jednostką gospodarki uspołecznionej, Udział ten powinien stanowić taką część całości kosztów budowy lub modernizacji drogi, w jakiej obciążenie ruchem drogowym wywołane działalnością tej jednostki będzie uczestniczyć w prognozowanym ogólnym obciążeniu drogi. Można by zarzucić nie tylko bezczynność, ale niegospodarność środków podatnika, gdyż nić mi nie wiadomo żeby właściciel Bazy Tirów, finansował remont lub łożył na modernizację ulicy Pachla w Skawinie, którą niszczy. Urząd ma narzędzia, które spowodują zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych na ulicy Pachla choćby ograniczenie tonażu na ulicy z wyłączeniem mieszkańców, co jest stosowane na wielu ulicach podobnych w Skawinie. Zgodnie z definicją bezczynności organu: należy rozumieć zarówno brak działania ze strony organu administracji, jak i odmowę podjęcia czynności, w tym np. wydania określonego aktu czy odpisu. Niezwłocznie powinny być rozpatrywane te sprawy, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego (nie trzeba zbierać dowodów, informacji lub wyjaśnień), i kiedy wystarczają dowody dostarczone przez stronę oraz fakty i dowody powszechnie znane lub łatwe do ustalenia przez organ, – zatem działanie takie zachodzi!
  >>
  >> Droga jest wąska, kręta, dziurawa, niebezpieczna dla pieszych, gdyż natężenie pojazdów wzrosło
  >>
  >> a na drodze nić się nie zmieniło. Remont zaplanowany drogi nie wiele zmieni gdyż szerokość zostanie ta sam, jedynie nikt może nie dostanie kamieniami, czy kawałkiem asfaltu jak synowa miała wbity asfalt do oka ze zniszczonej nawierzchni ulicy Pachla w Skawinie.
  >>
  >> Proszę się odnieść do postawionych tez i założeń, oraz proszę nie zbywać nas nic niewnoszącymi wnioskami. Czekamy na konkrety Panie Burmistrzu i poważne traktowanie.
  >>
  >> Skoro Burmistrz nie traktuje poważnie mieszkańców może Państwu zechce odpowiedzieć.
  >>
  >> Proszę o powołanie komisji i stosownych działań, w celu zabezpieczania ruchu na drodze.
  >>
  >> Z poważaniem

  >> Mieszkaniec Ulicy Pachla w Skawinie

  • Przez: Zbigniew Zamieszczono: 10 stycznia 2016

   J J. Skawina 2014-12-05

   Do Burmistrza
   Miasta i Gminy Skawina
   Pana inż. Pawła Kolasa
   ul. Rynek 1
   32-050 Skawina

   Wniosek 3

   W imieniu naszej rodziny i mieszkańców, oraz uczestników ruchu na ulicy Pachla wnosimy o wyasfaltowanie około 190 metrów ulicy Pachla w Skawinie – odpowiedź na pismo z IGK.7225.M.80.2014 z dnia 2014-12-02 rozszerzone no budowę chodnika na ulicy Pachla i Pisary w Skawinie.

   Wnioskujemy jak we wnioskach nr 1 i nr 2 o położenie asfaltu na ulicy Pachla w Skawinie na utwardzeniu tłuczonym, oraz wykonanie chodnika dla pieszych na ulicy Pachla i Pisary.

   Cały czas na tym odcinku drogi panują dziury i błoto, opony są cięte przez kamienie, jest gorzej niż na niejednej wsi. Tak samo płacimy podatki jak inni mieszkańcy, czym jesteśmy gorsi.
   Miasto nie wykonuje swojego statusowego zadania wobec mieszkańców zgodnie z swoim statutem, oraz polityką horyzontalną Unii Europejskiej wobec mieszkańców.
   Zwłaszcza że na ulicy Pachla i Pisary panuję coraz większy ruch Tirów i samochodów osobowych.
   Dzieci jak i dorośli nie mają miejsca gdzie iść gdyż ciężarówki i Tiry zajmują całą jezdnie.
   Zgodnie z przesłaniem iż w/w zadanie nie jest ujęte w budżecie na rok 2014 r.
   Wnioskujemy o zaplanowanie i zabezpieczenie na ten cel środków w 2015r.
   Miasto pobiera tylko coraz większe podatki nic w zamian nie dając !!!

   Proszę o odpowiedź na piśmie.

   Proszę czytać ze zrozumieniem i nie odpisywać nam na pierwsze pismo, gdyż złożone zostały kolejne pisma na które Państwo nie odpowiedzieli !
   Odnośnie komisji, która miała zbadać zabezpieczenie ruchy pieszych na drodze, po której poruszją się jedną płaszczyzną piesi i TIRY.

   • Przez: Zbigniew Zamieszczono: 10 stycznia 2016

    J.J. Skawina 2015-02-18

    Do Burmistrza
    Miasta i Gminy Skawina
    Pana inż. Pawła Kolasa
    ul. Rynek 1
    32-050 Skawina

    dotyczy: Wniosku o zamontowanie progów zwalniających na ulicy Pachla i Piasry w Skawinie

    Szanowny Pan inż. Paweł Kolasa, zwracamy się z wnioskiem o zamontowanie progów zwalniających na ulicy Pachla i Pisary w Skawinie. Wniosek motywuję łamaniem przepisów ruchu drogowego, prędkości przez kierujących pojazdami TIR, samochody dostawcze, samochody terenowe, osobowe. Progi mają być uzupełnieniem znaków ograniczających prędkość na w/w ulicach. Pomimo wielu obietnic ze strony UM w Skawinie że ruch na ulicy miał być monitorowany przez Policję i Straż Miejską, choć by okresowo. Niestety nie widział nikt żadnych patroli na w/w ulicach. Istniejące oznakowanie nie jest wysterczając w sprawie warunków panujących na ulicy nie zabezpiecza ruchu pieszych „ nie spowalnia” pojazdów które szarżują z duża prędkością. Wibracje powstające podczas ruchu samochodów TIR, i dostawczych niszczy drogę i powoduję wibrację, prze gazówki i praca silników na wysokich obrotach emituje zwiększenie emisji spalin na pieszych i odziały wuje na środowisko naturalne. Nadmierna prędkość pojazdów powoduje że wzbijane są w powietrze na elementy nawierzchni które bezpośrednio zagrażają pieszym. Ulica Pachla i Pisary jest niebezpieczna dla pieszych, generowany jest coraz większy ruch pojazdów z budowy TBS, pracowników Valeo, oraz Wezuwiusz. Nie jest to już droga na dojazdowa do paru domów jak było na początku. Są to ulice na których znajdują się firmy, baza TIR, z ulic korzystają mieszkańcy okolicznych bloków.
    Proszę o poważne potraktowanie tego wniosku, oraz jego realizację!

    Proszę o odpowiedź na piśmie.
    załączniki:
    – Emile do urzędu z dnia 2015-02-17
    – płyta CD VIDEO nagranie z ulic Pachla i Pisary w Skawinie

 3. Przez: czytelnik Zamieszczono: 6 stycznia 2016

  Ulica Pisary może być oznaczona jako “Strefa zamieszkania” (przy domach), można zmieścić chodnik aż po ul. Pachla i dalej do Torowej. Tylko to teren prywatny i nikt darmo nie odda ziemi https://www.google.pl/maps/@49.9799869,19.8374474,3a,75y,69.92h,67.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sd2uQg4Lfu3IKeDkSQ3L1-A!2e0!7i13312!8i6656
  Osiedliły się na tym terenie firmy i nikt sobie dojazdem i dojściem nie zaprzątał głowy. Planowanie miasta to mistrzostwo świata.

  • Przez: Zbigniew Zamieszczono: 10 stycznia 2016

   J.J. Skawina 06-03-2013 r

   Do Wydział Inwestycji i
   Gospodarki Komunalnej – IGK
   w Skawinie
   Rynek 14

   dotyczy: zniszczenia przez pojazdy ciężarowe TIR ulicy Pachla w Skawinie

   Zwracam się w uprzejmą prośbą w imieniu swoim i mieszkańców, jak i użytkowników drogi, o ograniczenie tonażu na ulicy Pachla w Skawinie.
   Prośbę swą motywuję niszczycielską działalnością bazy TIRÓW firmy Firmy Transportowa Mirex Mirosław Bisaga, jak i Firmy SpeedPack ul. Pachla 2A. Transport Tirów do w/w firm odbywa się co dziennie po kilka razy. Tiry nanoszą błoto z pseudo bazy i topią się po rowach, gdyż kierowcy nie umieją panować na takiej drodze nad pojazdami, nie zależnie od pory roku.
   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) wskazuje, iż generalnymi zadaniami, których niedochowanie uzasadnia odpowiedzialność zarządcy drogi jest w szczególności utrzymywanie jej nawierzchni, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, odpowiednie ich znakowanie.

   Ponadto prócz wyżej wymienionych obowiązków do właściwego zarządu dróg, na co wskazuje art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
   Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez UMiG w Skawinie czy ulica Pachla jest droga po której mogą się poruszać TIRY, i w jaki sposób będzie ona utrzymywana w stanie technicznym umożliwiającym się poruszanie tych pojazdów. Obecnie zmielony przez koła TIRÓW asfalt uderza gradem w samochody i pieszych, sam dostałem na szczęście po plecach odłamkami asfaltu i błota. Nie daj borze jak ucierpi któreś dziecko czy pieszy. Z drogi Pachla korzystają jej mieszkańcy i mieszkańcy bloków TBS.

   Proszę odpowiedź na piśmie!

 4. Przez: glglglgl Zamieszczono: 6 stycznia 2016

  Te ulice zrobiły się bezpieczniejsze, gdyż postawili znaki strefa tempo 30km/h. Ale z drugiej strony kierowcy tego nie przestrzegają.

  • Przez: Zbigniew Zamieszczono: 10 stycznia 2016

   J. J. Skawina 2014-09-21

   Komisariat Policji w Skawinie
   Ul. Rynek 17
   32-050 Skawina
   Do Pan Komendanta

   W imieniu naszej rodziny i mieszkańców, oraz uczestników ruchu na ulicy Pachla i Pisary wnosimy o powołanie ze strony Policji w Skawinie komisji, która wywrze wpływ na UMiG Skawinie budowę chodnika dla pieszych w celu zabezpieczania ruchu pieszych po wyżej wymiennych ulicach.

   Motywując swój wniosek, argumentujemy, że ulicy Pachla i Pisary odbywa się intensywny niczym nie zabezpieczony ruch pieszych, którzy nie są w jaki kol wiek sposób chronieni przed krewkimi kierowcami. Ponadto wzrosła liczba firm ( baza TIR, firma spedycyjna, warsztaty samochodowe, itp. na ulicy Pachla i Pisary, oraz z drogi korzystają pracownicy różnych firm między innymi Valeo. Pojazdy nie mieszczą się na drodze co dopiero z pieszymi.
   Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie czy wyżej wymienione ulicy według klasyfikacji nadają się na ruch pojazdów TIR,ciężarowych i dostawczych oraz osobowych, które zmuszają pieszych do zajścia z drogi na prywatne działki, lub mokrej trawy, zaspy śnieżnej, błota itp.

   Załącznik:

   Płyta DVD – semple przedstawiające sytuację na ulicy Pachla i Pisary.

 5. Przez: lipa Zamieszczono: 6 stycznia 2016

  Czy lista zadań jest gdzieś opublikowana, co decyduje o kolejności na liście? W przypadku GDDKiA o kolejności decyduje ilość ofiar np. DK44, drogi wojewódzkie na nich odbywa się monitorowanie zdarzeń. Powiatowe mają swoje standardy w których z trudem mieszczą się niechronieni użytkownicy.
  Z pisma nie wynika by potrzebne było pozyskanie gruntów od właścicieli, może to mieści się w uzgodnieniach, kiedy zostaną zarezerwowane środki. Typowa odpowiedź urzędnika na zgłaszany problem.

  • Przez: Redakcja Zamieszczono: 6 stycznia 2016

   Zapytaliśmy o te kwestie Urząd. Czekamy na odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *