Usterka nr 32 – brak widoczności na drodze w Wielkich Drogach

20160701_130534W skrzynce kontaktowej „Usterki w gminie Skawina” pojawiło się kolejne zgłoszenie usterki z terenu gminy Skawina. Trzydziestą drugą z nich jest przesłane przez jednego z naszych Czytelników zgłoszenie dotyczące braku widoczności na drodze gminnej w Wielkich Drogach wzdłuż torów kolejowych. Poniżej prezentujemy treść tego zgłoszenia. Sprawę przekażemy do Urzędu Miasta i Gminy Skawina z prośbą o odpowiedź i ewentualną interwencję w tej sprawie.

Treść zgłoszenia (usterka nr 32) z 4 lipca 2016 r.:

Witam, 
jeśli jest taka możliwość, proszę o interwencję w poniżej opisanej sprawie. Dodatkowo załączam kilka zdjęć, które pokazują problem.

Sprawa dotyczy problemu z widocznością na drodze gminnej w Wielkich Drogach wzdłuż torów kolejowych, równoległej do DK 44.

Zgodnie z informacją dot. budowy chodnika na DK 44, nie powstanie on na całym odcinku Wielkich Dróg. Dodatkowo, na odcinku, na którym chodnik nie powstanie, pojawił się znak ograniczenia prędkości do 70 km. Z uwagi na bardzo wąskie pobocze, bezpieczniejszym wyjściem, jest wybór alternatywnej drogi gminnej, która przebiega równolegle do tego odcinka DK. Droga ta (gminna) jest jednocześnie ścieżką rowerową, dojściem/dojazdem do szkoły, przedszkola, ośrodka zdrowia, jadąc od strony Skawiny.

Co roku pojawia się problem z usuwaniem zieleni utrudniającej widoczność na wyżej opisanej drodze gminnej, w okolicy mostku nad rzeką Sosnówką. Droga za mostkiem (w kierunku boiska sportowego) rozwidla się pod kątem prostym, dodatkowo, po skręcie w prawo, następuje jej zwężenie, co jest oznakowane, niestety znak również przesłonięty jest bujną roślinnością.

Problem pojawia się do wielu lat i mieszkańcy zmuszeni są czekać bardzo długo na jakąkolwiek reakcję ze strony władz.

Niejednokrotnie w tym miejscu dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń. Czy musimy czekać, aż dojdzie do tragedii, aby zaczęto reagować w porę?

Dziękuję i pozdrawiam

___

Zdjęcia przesłane przez Czytelnika:

__

Niniejszym przekazujemy to zgłoszenie / usterkę do Urzędu Miasta i Gminy Skawina z prośbą o odpowiedź na interwencję / informację zwrotną.

info-icon-1-1010493-mInformujemy również, że mieszkańcy/goście/obywatele mogą zgłaszać te usterki do radnych miejskich, którzy są reprezentantami mieszkańców i przedstawicielami władzy lokalnej. I może już to czynią. Bowiem obok kierowanych przez nas zgłoszeń w ramach systemu usterkowego – tak samo radni powinni interweniować w sprawach zgłaszanych mieszkańców.

Przypomnijmy. Do podstawowych czterech funkcji radnego należą:

  • utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,
  • uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany,
  • wybór przewodniczącego rady,
  • reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy.

Kontakt do radnych: Adresy meilowe radnych oraz nr telefonów

___

Jednocześnie czekamy (to już ponad 1,5 roku) na spełnienie jednej z obietnic Burmistrza (wówczas kandydata na to stanowisko) złożonej mieszkańcom w kampanii wyborczej 2014 r., a konkretnie utworzenie przez UMiG Skawina systemu zgłoszeń / platform kontaktowych „POINFORMUJ NAS” i „NAPRAWMY TO”:

Program-Usterki

Źródło: Program wyborczy Pawła Kolasy (2014)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *