Usterka nr 35 – brak nocnego oświetlenia kominów na terenie b. Huty Aluminium w Skawinie (ODPOWIEDŹ ULC i UMiG)

[AKTUALIZACJA] W skrzynce kontaktowej redakcji („Usterki w gminie Skawina”) pojawiło się kolejne zgłoszenie usterki z terenu gminy Skawina. Trzydziestą piątą z nich jest przesłane przez jednego z naszych Czytelników zgłoszenia braku nocnego oświetlenia wysokich kominów na terenie b. Huty Aluminium w Skawinie. Według relacji Pana Marcina, jeden z nich częściowo jest oświetlony ale nie w obrysie, a drugi od ponad roku nie świeci w ogóle. Pan Marcin przytoczył również przepisy, które mają zobowiązywać właścicieli kominów do jego specjalnego oświetlenia. Poniżej treść usterki, którą przekazaliśmy m.in. do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie i Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie  z prośbą o odpowiedź i ewentualną interwencję w tej sprawie.

Treść usterki nr 35 z dnia 8 sierpnia 2018 r.:

Witam.
Chciałbym za pomocą waszego portalu zgłosić usterkę.
Na terenie byłej huty aluminium są dwa kominy. Ustawa o przeszkodach lotniczych nakazuje oświetlenie tych kominów w nocy  http://www.elektro.info.pl/artykul/id3113,oznakowanie-przeszkod-lotniczych 
Jeden z nich częściowo jest oświetlony ale nie w obrysie, ale drugi od ponad roku nie świeci w ogóle. Nie jest to usterka drogowa wiec nie wiem do kogo to powinno się zgłosić, jednak pośrednio jest zagrożeniem dla mieszkańców. Nie wiem również kto jest właścicielem tych kominów. 
Jeżeli temat jest istotny to wyrażam zgodę na jego publikację.
 
Pozdrawiam.
{…}

Niniejszym przekazujemy to zgłoszenie / usterkę do Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz Sił Powietrznych w Warszawie z prośbą o odpowiedź na interwencję / informację zwrotną.

info-icon-1-1010493-mInformujemy również, że mieszkańcy mogą zgłaszać te usterki do swoich radnych, którzy są reprezentantami mieszkańców i przedstawicielami władzy lokalnej. I może już to czynią. Bowiem obok kierowanych przez nas zgłoszeń w ramach systemu usterkowego – tak samo radni powinni interweniować w sprawach zgłaszanych mieszkańców.

Przypomnijmy. Do podstawowych czterech funkcji radnego należą:

  • utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,
  • uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany,
  • wybór przewodniczącego rady,
  • reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy.

___

Jednocześnie czekamy (to już właściwie 4 lata!) na spełnienie jednej z obietnic Burmistrza (wówczas kandydata na to stanowisko) złożonej mieszkańcom w kampanii wyborczej 2014 r., a konkretnie utworzenie przez UMiG Skawina systemu zgłoszeń / platform kontaktowych „POINFORMUJ NAS” i „NAPRAWMY TO”:

Program-Usterki

Źródło: fot. miniaturka.: http://oswietlenie-przeszkodowe.pl/produkty/oswietlenie-lotniskProgram wyborczy Pawła Kolasy (2014)

AKTUALIZACJA

16 sierpnia 2018 r. otrzymaliśmy e-maila z Urzędu Lotnictwa Cywilnego tej treści:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że kominy zlokalizowane na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie stanowią przeszkody lotnicze (mają wysokość > 100 m n.p.t.) i powinny zostać zgłoszone do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.).

Wszystkie informacje o przeszkodach (zgłoszenie, aktualizacja wysokości – podwyższenie, zmiany sposobu oznakowania – remonty, awarie oświetlenia, likwidacje itp.) powinny być niezwłocznie przekazywane do Prezesa ULC przez posiadacza nieruchomości, na której znajduje się dany obiekt.

Przedmiotowe kominy są wykazane w Zbiorze Informacji Lotniczych – Polska (AIP Polska ENR 5.4.) w oparciu o operat pomiarowy przeszkód lotniczych dla lotniska Kraków Balice wykonany w 2009 r. Od tamtego czasu dane o kominach nie były aktualizowane.

Przekazana informacja o braku oświetlenia powyższych obiektów, na czas wyjaśnienia sprawy z właścicielem, zostanie opublikowana w formie depeszy NOTAM.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że informacje o istnieniu/likwidacji przeszkód lotniczych, ich oznakowaniu, awarii oświetlenia itp. można zgłaszać bezpośrednio do ULC, przez serwis mapowy, udostępniony na naszej stronie internetowej:

http://www.ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/meteorologia-i-informacja-lotnicza/mapy-online pod nazwą Serwis przeszkód lotniczych.

 

Z poważaniem,

Marta Chylińska

Biuro prasowe, Biuro Prezesa ULC

Press office, President’s Bureau

tel. +48 22 520 74 39, kom.: +48 600 499 116

e-mail: [email protected]

Urząd Lotnictwa Cywilnego/ Civil Aviation Authority

  1. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa/ 2 M. Flisa Street, 02-247 Warsaw, Poland

tel.: + 48 (22) 520 72 00, fax.: + 48 (22) 520 74 38

http://www.ulc.gov.pl

AKTUALIZACJA (22 sierpnia 2018 r.):

21 sierpnia 2018 r. otrzymaliśmy pismo z Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła odpowiedź na e-mail z dnia 12.08.2018 r.

AKTUALIZACJA (15 września 2018 r.):

14 września br. otrzymaliśmy maila tej treści:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła pismo II Zastępcy Burmistrza Pana Tomasza Ożoga w sprawie oświetlenia kominów na terenie byłej Huty Aluminium.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *