Usterka nr 45 – brak działania oświetlenia przejścia na ul. Tynieckiej (między firmą Vesuvius a obwodnicą) [AKTUALIZACJA]

[AKTUALIZACJA 28 lutego 2019 r.] W skrzynce kontaktowej redakcji („Usterki w gminie Skawina”) kilka dni temu pojawiło się kolejne zgłoszenie usterki z terenu gminy Skawina. Czterdziestą piątą z nich jest przesłane przez naszego Czytelnika zgłoszenie dotyczące braku działania oświetlenia przejścia na ul. Tynieckiej (między firmą Vesuvius a obwodnicą). Jak nas poinformował Czytelnik, czujniki zbliżeniowe wzbudzają się po obu stronach ale LEDy nie zapalają się na masztach. Stwierdza przy tym, że to “ważne, bo tu rowerzyści przenoszą się na ścieżkę na wale.” Poniżej pełna treść usterki, którą przekazaliśmy m.in. do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie z prośbą o interwencję. Liczymy na szybką reakcję i odpowiedź, którą opublikujemy na łamach portalu. Przypominamy poniżej również o zmianie zasad w kwestii zgłaszania usterek do naszego portalu. 

Treść usterki nr 45 z dnia 8 lutego 2019 r. (pisownia oryg.):

Zgłaszam usterkę : Tyniecka między Vesuwiusem a obwodnicą – oświetlenie przejścia nie działa. Czujniki zbliżeniowe wzbudzają się po obu stronach ale ledy nie zapalają się na masztach. Ważne, bo tu rowerzyści przenoszą się na ścieżkę na wale.

Gdy otrzymamy odpowiedź z Urzędu, zostanie ona opublikowana w tym artykule jako AKTUALIZACJA.

Aktywny Obywatel – Poinformuj Nas / Naprawmy To?

Niniejszym przekazujemy to zgłoszenie / usterkę do Urzędu Miasta i Gminy Skawina z prośbą o odpowiedź na interwencję / informację zwrotną.

info-icon-1-1010493-m

Informujemy również, że mieszkańcy mogą zgłaszać te usterki do swoich radnych, którzy są reprezentantami mieszkańców i przedstawicielami władzy lokalnej. I może już to czynią. Bowiem obok kierowanych przez nas zgłoszeń w ramach systemu usterkowego – tak samo radni powinni interweniować w sprawach zgłaszanych mieszkańców.

Przypomnijmy. Do podstawowych czterech funkcji radnego należą:

  • utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,
  • uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany,
  • wybór przewodniczącego rady,
  • reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy.

___

Jednocześnie czekaliśmy (to już właściwie ponad 4 lata!) na spełnienie jednej z obietnic Burmistrza (wówczas kandydata na to stanowisko) Pawła Kolasy złożonej mieszkańcom w kampanii wyborczej 2014 r., a konkretnie utworzenie przez UMiG Skawina systemu zgłoszeń / platform kontaktowych „POINFORMUJ NAS” i „NAPRAWMY TO”:

Nie doczekaliśmy się. Ale być może burmistrz Norbert Rzepisko podejmie inicjatywę i trud zorganizowania w Urzędzie takiego pomysłu (platformy) zgłoszeń usterek i usprawnień?

Zobacz także:

Zmiana zasad zgłaszania do redakcji portalu usterek w ramach “Usterki w gminie Skawina”

AKTUALIZACJA (28 lutego 2019 r.):

Trzy dni temu odpisał nam Urząd mailem o treści:

Wydział Gospodarki Komunalnej w Skawinie informuje, że zgłoszenie związane z awarią oświetlenia znaków aktywnych D-6 przy przejściu dla pieszych na ul. Tynieckiej w rejonie nr 12 w Skawinie zostało przesłane zgodnie z kompetencjami do Zarządu Dróg Powiatowych w Krakowie na formularz kontaktowy oraz bezpośrednio do inspektora odpowiedzialnego za rejon gminy Skawina.

Wobec powyższego – czekamy.

Zgłaszającego usterkę już poinformowaliśmy o odpowiedzi Urzędu.

1 response to "Usterka nr 45 – brak działania oświetlenia przejścia na ul. Tynieckiej (między firmą Vesuvius a obwodnicą) [AKTUALIZACJA]"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *