Utrudnienia w ruchu przy ul. Tynieckiej

roboty_drogowe SkawinaUrząd Miasta i Gminy w Skawinie w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi gminnej klasy GP w Skawinie w km 0+998,98 do km 3+100,89, odcinek II od km 0+998,98 do km 2+446,28 i odcinek III od km 2+446,28 do km 3+100,89 – Obwodnica Skawiny” informuje o zmianie organizacji ruchu na ul. Tynieckiej.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Tynieckiej nastąpi w okresie od lutego do października 2014 r.


Przebudowa ul. Tynieckiej zostanie przeprowadzona w kilku etapach:

  • I etap – rozpoczęcie przebudowy urządzeń obcych i kanalizacji w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Skawińską, w dniach od 12-17 lutego 2014 r. W dniu 14.02.2014 r. nastąpi zamknięcie ul. Skawińskiej przy rowie melioracyjnym nr 2 w godz. 8:00-12:00. Objazd drogą z płyt.
  • II etap – rozpoczęcie przebudowy urządzeń obcych i kanalizacji oraz obniżenie niwelety ul. Tynieckiej o ok. 2 m na odcinku od ronda do skrzyżowania z drogą technologiczną z płyt od 19-28 lutego 2014 r.
  • III etap – rozpoczęcie przebudowy urządzeń obcych i kanalizacji oraz obniżenie niwelety ul. Tynieckiej od skrzyżowania z drogą z płyt, poprzez 3 zjazdy do końca przebudowy odcinka ul. Tynieckiej w dniach od 1.03.2014 r. do dnia 30.05.2014 r.

Etapy przebudowy zależne są od warunków pogodowych. Utrudnienia w ruchu polegać będą na skierowaniu ruchu na tymczasowy objazd omijający przebudowywany odcinek ul. Tynieckiej lub na ul. Tyniecką po obniżeniu niwelety.  Za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z niniejszą przebudową serdecznie przepraszamy.

Źródło:
UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *