UWAGA! Alarm przeciwpowodziowy odwołany!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – z późn. zm.)  Zarządzeniem nr 246.2017 odwołuje na terenie Gminy Skawina od godz. 12:00 stan alarmu przeciwpowodziowego.

  
Równocześnie informujemy się, że nadal obowiązuje Zarządzenie Burmistrza Nr 245.2017 z dnia 21.09.2017 r. o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Skawina.

Wszelkie sytuacje dotyczące ewentualnych podtopień należy zgłaszać:

 • Państwowa Straż Pożarna – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Skawinie
  tel.: 998 oraz 12 276 39 98 
  LUB
 • Straż Miejska w Skawinie tel.:  12 276 29 73. 

ZARZĄDZENIE Nr 247.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 22.09.2017 r. w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego 

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  2016. Poz.  446 z późn. zm)  z a r z ą d z a  się  co następuje:

§ 1

W związku z ustaniem zagrożenia powodziowego odwołuje się stan alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Skawina – od godz. 12.00

§ 2

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się koordynatorowi polityki informacyjnej – członkowi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 246.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 21.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                                                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                                                                                                                                                /-/ mgr Paweł Kolasa

 

Źródło: BIP Gminy Skawina

3 response to "UWAGA! Alarm przeciwpowodziowy odwołany!"

 1. Przez: OS Zamieszczono: 23 września 2017

  Stan ostrzegawczy 2017-09-23 godz. 09:00 – 306 cm
  W tym samym dniu rzeka podniosła się do stanu alarmowego o godzinie 14:00 czasu UTC. Od kilku godzin żadnego oficjalnego komunikatu na stronie gminy. Weekend

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *