Uwagi do konsultowanego dokumentu dotyczącego odbierania odpadów z gminy Skawina

Biorąc pod uwagę trwające jeszcze trzy dni konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz projektu uchwały Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina, w załączeniu artykułu przedstawiamy swoje uwagi do tych dokumentów. Zachęcamy przy tym Państwa gorąco do składania własnych uwag, lub posiłkując się naszymi, do złożenia ich w terminie do 27 lutego 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Tylko wtedy Twój głos zostanie usłyszany i będziesz mógł mieć wpływ na to, jak kształtować się będzie Twoje otoczenie przez najbliższe lata.

Nasze postulaty, uwagi dotyczące tych dwóch uchwał spisaliśmy na formularzu gminy:

 • częstsze odbieranie odpadów zielonych (i to od kwietnia, do listopada – obecnie tylko 2x/rok!)
 • częstsze opróżnianie koszy na śmieci w sołectwach (obecnie tylko 1 x 2 tyg.!)
 • doprecyzowanie kar za nieprzestrzeganie Regulaminu (wysokość, tryb uiszczania, itp.)
 • odebranie już w kwietniu br. choinek ze świąt Bożego Narodzenia 2018
 • cenniki, godziny otwarcia PSZOK, i inne informacje publikowane przede wszystkim w BIP, obok strony gminnej czy tablicy ogłoszeń (oficjalnym publikatorem teleinformatycznym administracji jest BIP)
 • doprecyzowanie podmiotów, które mają prawo kontroli warunków świadczenia usług w PSZOK
 • zwiększenie liczby pojemników na zużyte baterie akumulatorki również na sołectwa i osiedla w mieście Skawina (obecnie tylko jeden taki pojemnik w budynku UMiG)
 • umożliwienie zgłaszania uwag również drogą elektroniczną przez platformę ePUAP (obok maila, telefonu czy osobistego stawiennictwa w UMiG)
 • zmniejszenia jawnej dysproporcji w odbieraniu odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużytego) z nieruchomości zabudowanych jednorodzinnie (4x / rok) a zabudową wielkoskalową (2x / m-c czyli 24 x / rok)
 • wprowadzenie zapisów o kontroli opróżniania szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontroli oznaczeń budynków
 • doprecyzowanie zapisów i niespójności jednej i drugiej uchwały
 • inne

Wszystkie uwagi spisaliśmy w dokument (formularz) dostępny >>> KLIKNIJ TUTAJ <<<

Aby skorzystać z naszych uwag, podpowiedzi, postulatów i je ewentualnie zmodyfikować “pod siebie” bądź po prostu dopisać swoje, wystarczy go pobrać na pulpit (lub wydrukować) i uzupełnić swoimi danymi a następnie przekazać do Urzędu do 27 lutego 2019 r.

Jak? Oto następujące sposoby, podane przez Urząd:

 • poprzez adres poczty elektronicznej: a.chmielarczyk@gminaskawina.pl (za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci elektronicznego formularza konsultacyjnego w wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc);
  – poprzez złożenie pisemnych wniosków w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 14, pok. 1 – dziennik podawczy;
 • komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3, pok. 1 (kierownik: Barbara Ptak, tel.: 12 277 01 53, e-mail:b.ptak@gminaskawina.pl);
 • dodatkowych informacji udziela Agnieszka Chmielarczyk, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3, pok. 1, tel.: 12 277 01 08, e-mail: a.chmielarczyk@gminaskawina.pl;
 • dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna na stronie internetowej UMiG w Skawinie (www.gminaskawina.pl) w zakładce „konsultacje społeczne”, w BIP oraz w siedzibie UMiG w Skawinie, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Rynek 3, pok. 1.

Zobacz także:

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku (…)”

Wniosek z art. 241 KPA o odbiór odpadów zielonych z terenu gminy Skawina minimum co dwa tygodnie [AKTUALIZACJA]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *