Uwagi do konsultowanego dokumentu dotyczącego odbierania odpadów z gminy Skawina

Biorąc pod uwagę trwające jeszcze trzy dni konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz projektu uchwały Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina, w załączeniu artykułu przedstawiamy swoje uwagi do tych dokumentów. Zachęcamy … Czytaj dalej Uwagi do konsultowanego dokumentu dotyczącego odbierania odpadów z gminy Skawina