V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 25 marca 2015 r. (VIDEO)

Rada_Skawina_VIDEODnia 25 marca 2015 r. w Ośrodku „Gubałówka”, odbyła się V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w SkawinieW porządku obrad znalazły się m.in. (zgodnie z tym, co pisaliśmy tutaj: V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 25 marca 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)): zaprzysiężenie wyłonionego w wyborach uzupełniających Marcina Mochy na radnego Rady Miejskiej w Skawinie oraz uchwała w sprawie ustalenia jako priorytetu realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim”. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo.

Nagranie VIDEO udostępnione przez UMiG Skawina oraz porządek obrad z projektami uchwał prezentujemy Państwu poniżej.

Rada_Skawina_VIDEO/KLIKNIJ aby włączyć materiał VIDEO/

Porządek obrad V zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 25 marca 2015 roku.

/ PROJEKTY UCHWAŁ znajdują się pod porządkiem obrad/

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z IV zwyczajnej sesji.
 3. Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Skawinie o wyniku wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 13 i wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Skawinie.
 5. Złożenie ślubowania przez  radnego.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Skawina na 2015 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy Skawina).
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy Skawina).
 8. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta
  i Gminy Skawina,  referująca: Wiesława Putaj – Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).
 9. Uchwała w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy Skawina na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina,  referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy Skawina).
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skawina za 2014 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza).
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”- jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza).
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu zintegrowanego LIFE – „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” oraz na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji tego projektu – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza).
 13. Uchwała w sprawie przejęcia prowadzenia zadań związanych z zarządzaniem drogami wewnętrznymi  stanowiącymi własność Skarbu Państwa.-jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skawina – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 15. Uchwała w sprawie akceptacji kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotyczących gospodarki odpadami – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza).
 16. Uchwała w  sprawie  zmiany  uchwały własnej nr  XXXV/228/05 Rady  Miejskiej w Skawinie z dnia   25  maja 2005  roku, uchwały nr XLI/400/10 Rady Miejskiej  w Skawinie z dnia 24 lutego 2010 roku oraz uchwały własnej nr XVI/198/12 Rady Miejskiej  w Skawinie z dnia 29 lutego 2012 roku – jedno czytanie (projekt Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, referujący: Ewa Masłowska –  Przewodnicząca Komisji Edukacji).
 17. Uchwała w sprawie ustalenia jako priorytetu realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim” – jedno czytanie (projekt Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Ewa Masłowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji).
 18. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 19. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 20. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej- jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 21. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu w Skawinie im. Żołnierzy Niezłomnych  – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 22. Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do składu Komisji ds. stypendiów sportowych – (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 23. Uchwała w sprawie delegowania członków Rady Miejskiej do udziału w pracach Konwentu Strategicznego – (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 24. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych
  w okresie między sesjami.
 25. Wolne wnioski i zapytania.
 26. Zamknięcie sesji.

___

Projekty uchwał:

V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – porządek obrad i część I projektów uchwał
V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – część II projektów uchwał

 

Źródło:
BIP Gminy Skawina

10 response to "V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 25 marca 2015 r. (VIDEO)"

 1. Przez: ratownik Zamieszczono: 7 kwietnia 2015

  Basen to skarbonka bez dna, najpierw remont dachu, teraz ocieplenie.

 2. Przez: obserwator Zamieszczono: 4 kwietnia 2015

  Piąta sesja zwyczajna, obserwuję nowych, młodych radnych. Niewiele do tej pory mieli do powiedzenia, potrafią grzecznie siedzieć i nie wcinać się w debatę jaka toczą starzy radni. Nie jest to chyba tylko kwestia dobrego wychowania, raczej dyscyplina partyjna, nieznajomość wielu poruszanych tematów, słabe doświadczenie życiowe, braki w wiedzy ogólnej, własnej wizji miasta i znajomości potrzeb mieszkańców. Jak na razie to dopełniacze składu Rady Miejskiej pobierający diety.

 3. Przez: oglądacz Zamieszczono: 1 kwietnia 2015

  6.26.50 sekunda zapisu
  Wyborów przewodniczącego osiedla Samborek echo wyborów.
  Pan Nowak wnioskuje o udzielenie informacji publicznej.
  Pytanie gdzie jest sprawozdanie z poprzedniej działalności przewodniczącego. Kartka bez tytułu i podpisu faktycznie nie jest sprawozdaniem. Gdzie są dochody z wynajmu pomieszczeń?
  Osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu nie może być przewodniczącym. Czy sekretarz nie przekroczyła kompetencji? Jakie są koszty utrzymania Domu Ludowego? Kto i jakie odszkodowania otrzymywał przy okazji budowy obwodnicy?

 4. Przez: miejscowy Zamieszczono: 31 marca 2015

  5.01.00 s zapisu. Panie radny Majdzik, to nie jest normalne, że ludzie uciekają z miasta na wieś. Jest kilkanaście powodów dla których to robią, zanieczyszczenie środowiska, hałas, brak zieleni, kłopoty z poruszaniem się samochodem, nie każdemu odpowiada mieszkanie w ulu jakim są blokowiska. Można wymienić jeszcze kilka innych powodów takich jak tańsze działki lub dziedziczone po rodzicach, graniczenie płotem nie ścianą przez którą słychać kiedy sąsiad bierze kąpiel i figluje z żoną.

 5. Przez: oglądacz Zamieszczono: 31 marca 2015

  Czy burmistrz słyszał o czymś takim jak rozmywanie się miasta i kosztach takiej działalności. Najbogatsze miasta nie mogły sobie pozwolić na utrzymanie i rozbudowę infrastruktury na przedmieściach. Skoro ktoś decyduje się na wyprowadzenie z miasta to oprócz zalet powinien widzieć i wady takiego posunięcia. To może wybudować tylko stołówkę bez szkoły, zawsze to taniej.

 6. Przez: grześ Zamieszczono: 31 marca 2015

  Ciekawie zabrzmiał argument w sprawie budowy szkoły w Borku Szlacheckim bo dotyczył mieszkającego tam posła. Raczej można się spodziewać niżu demograficznego więc budowa szkół to drogie miejsca pracy. No ale lobby nauczycielski w zestawieniu z dyscypliną partyjną głosowania przeforsuje wszystko.

  • Przez: jarosław Zamieszczono: 31 marca 2015

   Czy radny Majdzik kupił działkę w Borku Szlacheckim, priorytetem dla niego budowa szkoły w wiosce ?
   Z radną G. Koń miał protestować i blokować Clif, z radną Masłowską DK 44, na razie atakuje rodzynki opozycyjne.

  • Przez: czytelnik Zamieszczono: 3 kwietnia 2015

   Na Ruczaju nauka w podstawówce na trzy zmiany (700 dzieci)
   Dzieci klas 1-3 będą uczyć się na 3 zmiany – od godz. 7.10-18.50. Rodzice pracujący zostawią dzieci na świetlicy przed godz. 8 rano i odbiorą po lekcjach o godz. 19!!! Te maluchy będą przemęczone, jaka to nauka wieczorami – kiedy jesienią i zimą jest już ciemno!
   Wyborcza.pl
   Przypominam sobie debatę naszych radnych w sprawie odbywania sesji w godzinach popołudniowych i argumenty jak to mało wydajnie się pracuje po południu. Szkoda, że takiej samej miary nie przykładają do dzieci.

 7. Przez: woźny Zamieszczono: 30 marca 2015

  “Obrady prowadzę ja a nie pan” powiedział przewodniczący do radnego. 3.06.27 h. To reakcja po wypowiedzi dotykającej środowisko nauczycieli z którym utożsamia się większość decydentów.
  Radny Pac zaproponował zakup taśmy do zaklejania buzi oponentom (przykład afera szkolna). Odpowiedź dla radnego i tu przeskok w zapisie 3.08.15 s / 3.26.05
  Może pan przypomnieć w jakich latach zajmował się szkolnictwem mówi przewodniczący do radnego, dziesięć lat temu. Ma radny rację Karta Nauczyciela jest z czasów komuny, to nie Kodeks Pracy który w zależności od potrzeb jest cięgle zmieniany.

  …jestem współtwórcą szkół gimnazjalnych – Pac
  …złośliwie bym powiedział, że Wola Radziszowska to pomięta – Grabiec 3.32.40s
  …jednoznacznie żeśmy ocenili, że pan się nie nadaje na kierownika tej szkoły- Pac

  • Przez: andrzej Zamieszczono: 31 marca 2015

   prowadzenie obrad przez pana polonistę Grabca to lekki kabaret, a sposób wysławiania się troszke odbiega od wykształcenia którym sie przechwala 🙂 Chociaż pana Paca nie bardzo lubię, to w dyskusjach z panem Grabcem górował bo przynajmniej starał się być merytoryczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *