V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 25 marca 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

Skawina_SesjaPrzedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał na V zwyczajną sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się dnia 25 marca 2015 r. (środa) o godz.9:00 w sali Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego “Gubałówka” w Skawinie, ul. Spacerowa 4. W porządku obrad znajduje się m.in. złożenie ślubowania przez nowego radnego, uchwała w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy Skawina na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki oraz wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu zintegrowanego LIFE.

Porządek obrad V zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 25 marca 2015 roku.

/ PROJEKTY UCHWAŁ znajdują się pod porządkiem obrad/

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z IV zwyczajnej sesji.
 3. Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Skawinie o wyniku wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 13 i wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Skawinie.
 5. Złożenie ślubowania przez  radnego.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Skawina na 2015 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy Skawina).
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy Skawina).
 8. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta
  i Gminy Skawina,  referująca: Wiesława Putaj – Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).
 9. Uchwała w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy Skawina na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina,  referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy Skawina).
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skawina za 2014 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza).
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”- jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza).
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu zintegrowanego LIFE – „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” oraz na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji tego projektu – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza).
 13. Uchwała w sprawie przejęcia prowadzenia zadań związanych z zarządzaniem drogami wewnętrznymi  stanowiącymi własność Skarbu Państwa.-jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skawina – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 15. Uchwała w sprawie akceptacji kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotyczących gospodarki odpadami – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza).
 16. Uchwała w  sprawie  zmiany  uchwały własnej nr  XXXV/228/05 Rady  Miejskiej w Skawinie z dnia   25  maja 2005  roku, uchwały nr XLI/400/10 Rady Miejskiej  w Skawinie z dnia 24 lutego 2010 roku oraz uchwały własnej nr XVI/198/12 Rady Miejskiej  w Skawinie z dnia 29 lutego 2012 roku – jedno czytanie (projekt Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, referujący: Ewa Masłowska –  Przewodnicząca Komisji Edukacji).
 17. Uchwała w sprawie ustalenia jako priorytetu realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim” – jedno czytanie (projekt Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Ewa Masłowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji).
 18. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 19. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 20. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej- jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 21. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu w Skawinie im. Żołnierzy Niezłomnych  – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 22. Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do składu Komisji ds. stypendiów sportowych – (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 23. Uchwała w sprawie delegowania członków Rady Miejskiej do udziału w pracach Konwentu Strategicznego – (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 24. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych
  w okresie między sesjami.
 25. Wolne wnioski i zapytania.
 26. Zamknięcie sesji.

___

Projekty uchwał:

V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – porządek obrad i część I projektów uchwał
V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – część II projektów uchwał

 

Źródło:
BIP Gminy Skawina

5 response to "V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 25 marca 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)"

 1. Przez: obywatel zając Zamieszczono: 26 marca 2015

  ja się zapytuję gdzie jest relacja video z sesji ?

  • Przez: bywalec Zamieszczono: 26 marca 2015

   kiedyś pewnie się pojawi na stronie UMiG

 2. Przez: głos Zamieszczono: 24 marca 2015

  Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu w Skawinie im. Żołnierzy Niezłomnych a pomnik w Rynku Ryszard już sobie odpuścił?

 3. Przez: czesław Zamieszczono: 24 marca 2015

  Ci nauczyciele nie znają umiaru w wydawaniu kasy, parę milionów w tą lub tamtą stronę. Nabudują szkół dla kilkudziesięciu uczniów i paru etatów. To lobby nauczycielski z niczym się nie liczy, co dwa kilometry szkoła.

 4. Przez: HB Zamieszczono: 24 marca 2015

  I kolejny poroniony pomysł forsowany przez Grabca i Masłowską!
  ***Uchwała w sprawie ustalenia jako priorytetu realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim” – jedno czytanie (projekt Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Ewa Masłowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji ***

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *