VII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 8 grudnia 2016 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)

739f68f94966ffc8a80a8bc823e24dd08 grudnia o godz. 17:00 w Sali obrad im. mec. Macieja Sikluckiego w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 1 odbędzie się VII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni będą pochylać się m.in. nad uchwałą budżetową na rok 2017, zmianą budżetu na rok 2016, zmianą WPF oraz przyjęcia WPF. Zapraszamy do udziału! 

Porządek obrad VII zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 8 grudnia 2016 roku.:

 PROJEKTY UCHWAŁ dostępne w BIP:

PROJEKTY UCHWAŁ

 

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2016 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
  4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta
   i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
  5. Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2017 – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
  6. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
  7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie Nr XV/196/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie Nr XVIII/238/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta
   i Gminy Skawina, referująca: Władysława Pierzchała – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej)
  8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie Nr X/113/15 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie podjęcia działań dotyczących otrzymania dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ETAP II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie Nr XIX/245/16 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Skawina porozumienia z Powiatem Krakowskim w sprawie podjęcia działań dotyczących otrzymania dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ETAP II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta
   i Gminy Skawina, referująca: Władysława Pierzchała – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej)
  9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie Nr XXI/307/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta
   i Gminy Skawina, referująca: Władysława Pierzchała – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej)

   10. Zamknięcie sesji.

Źródło:
BIP Gminy Skawina

739f68f94966ffc8a80a8bc823e24dd0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *