VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 27 maja 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

Rada_miejska_protokółPrzedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał na VI zwyczajną sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się dnia 27 maja 2015 r. (środa) o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie. W porządku obrad znajduje się m.in. informacja o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie za 2014 rok, uchwały o powołaniu Zakładu Usług Komunalnych, w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego, w sprawie rozpatrzenia skargi, przejęcia  przez Gminę Skawina zadania publicznego Powiatu Krakowskiego. 

Porządek obrad VII zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie

w dniu 27 maja 2015 r.:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z VI zwyczajnej sesji | 2. porządek obrad VII sesji maj 2015.doc
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 1. Informacja na temat działalności Spółki „Strefa Skawina” za 2014 rok – referujący Mieczysław Lackowski.
 2. Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie za 2014 rok – referujący Łukasz Samborski.
 3. Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Usługowego Spółka z o.o. w Skawinie za 2014 rok – referujący Andrzej Maksymiuk.
 4. Informacja o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie za 2014 rok – referujący Jerzy Sioma.
 5. Uchwała w sprawie określenia zasad realizacji przez Gminę Skawina inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Jerzy Sioma – Prezes ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie) | 8 uchwała w sprawie zasad budowy sieci ZWiK.doc
 6. Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Skawinie” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Joanna Szczygłowska – Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska). | 9 uchwała powołanie ZUK Skawina.doc
 7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2013 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Usługowemu Sp. z o. o. w Skawinie obowiązkowego zadania własnego Gminy Skawina, dotyczącego prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg –  Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina). | 10 uchwała powierzenie zadania MZU.doc
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej). | 11 uchwała pomoc dla Woj Małopol – obwodnica.doc
 9. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania publicznego Powiatu Krakowskiego- jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej). | 12 uchwała przejęcie zadania skrzyżowanie DW953 z DP1939K i K2 – powiat.doc
 10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej). | 13 uchwała w sprawie IS 2015 – drogi powiatowe.doc
 11. Uchwała w sprawie  zmiany uchwały nr XI N/380/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina – jedno czytanie (projekt Komisji Edukacji, referująca: Ewa Masłowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji). | 14. uchwala dodatki wicedyrektorzy.docx
 12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 marca 2015 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej). | 15. uchwala rozpatrzenie skargi.doc | 15.1 załącznik do uchwaly.doc
 13. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu zakończenia prac komisji doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie opracowania zasad budżetu obywatelskiego – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej). | 16. uchwala zmiana terminu.doc
 14. Informacja Przedstawiciela CLIF Sp. z o.o. na temat działalności spółki na terenie Miasta i Gminy Skawina.
 15. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie sesji.

Uwaga:

Materiały do pkt 4, pkt.5, pkt 6 i pkt 7 znajdują się w Biurze Rady Miejskiej.

Źródło:
BIP Gmina Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *