VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 24 czerwca 2015 r. (VIDEO)

Sesja_SkawinaDnia 24 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w sali Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie przy ul. Szkolnej 4 odbyła się VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina za 2014 rok, w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej i uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi (pisaliśmy o tym tutaj: VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 czerwca 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo.

Nagranie VIDEO udostępnione przez UMiG Skawina prezentujemy Państwu poniżej:

Sesja_Skawina

 

/KLIKNIJ w powyższe zdjęcie aby włączyć materiał VIDEO/

Porządek obrad VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 czerwca 2015 roku:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z VII zwyczajnej sesji.

3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.

4. Omówienie spraw sołectwa Radziszów: głosy mieszkańców sołectwa, prezentacja historii dworu w Radziszowie, plany CKiS dotyczące funkcjonowania Dworu Dzieduszyckich.

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu za 2014 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2014 rok – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji).
 3. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina za 2014 rok – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji).
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2015 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/478/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Maria Alechnowicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie).
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury).
 8. Uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej: referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 9. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji).
 10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad i materiały w załącznikach na stronie BIP Gminy Skawina:

VIII zwyczajna sesja – załączniki

Źródło:
BIP Gminy Skawina | gminaskawina.pl

8 response to "VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 24 czerwca 2015 r. (VIDEO)"

 1. Przez: czesław Zamieszczono: 2 lipca 2015

  Blondyneczko zrób coś z fryzurą, nie taką cię pamiętam z plakatów i bilbordów.

 2. Przez: patrzę i słucham Zamieszczono: 30 czerwca 2015

  Uwielbiam punk 15
  Wypowiedzi przedstawicieli społeczeństwa powalają z nóg tym bardziej, że mają czas się przygotować do nich między sesjami.
  Złotousty, który dość często podpiera głowę by nie zasnąć.
  https://youtu.be/ynL7TGTN9mM?t=3h51m33s
  …panującego nam do tej pory pana burmistrza Adama Najdra (Najdera)…
  …plusy dodatnie, ja widzę plusy ujemne…skurczybyki krzaki szybko rosną na Rynku…postawić strażnika na skrzyżowaniu Popiełuszki…
  Duży plus dodatni Panie radny za pomysł by to ścieżka rowerowa szła wzdłuż ulicy Radziszowskiej. Nie pomyśleli o tym mieszkańcy osiedla Willowego tym bardziej zarządca drogi.

 3. Przez: wasz dwór Zamieszczono: 30 czerwca 2015

  No proszę tylko radny Pac chce przesunąć pieniądze z boisk na Dwór Dzieduszyckich, nawet sołtys wsi jest bardziej zainteresowany klubem jak dworem. FIFA do pięt nie dorasta lobbystom w małych samorządach.
  https://youtu.be/ynL7TGTN9mM?t=2h47m19s
  Słusznie zauważa radny z Radziszowa, że szczególnie w weekendy dwór zamknięty na głucho. Przecież nikt nie liczy strat, nie zna nawet całkowitych kosztów utrzymania tego czegoś. By nie angażować pracowników CKiS w dni wolne od pracy dla urzędników, proponuję by pomysłodawcy odbudowy pełnili w weekendy dyżury w tym obiekcie, gdyby przypadkiem zjawił się jakiś chętny zwiedzić dwór.

  • Przez: oglądacz Zamieszczono: 30 czerwca 2015

   Wszystkie pomniki próżności lądują pod zarządem CKiS, koszt ich utrzymania pożera całe pieniądz które można przeznaczyć na oferty kulturalne. Dwór Dzieduszyckich, kino bez widza, kort tenisowy z pseudo wykładziną oraz parę innych. Panie i panowie radni nie pomoże zmiana dyrektora gdy nie zmieni się wasz sposób myślenia i przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji przy planowaniu każdej inwestycji.

 4. Przez: zxc Zamieszczono: 29 czerwca 2015

  To wydawanie kasy na kluby kopaczy to masakra, setki tysięcy jak nie miliony w skali roku. Radni i sołtysi dbają o swój elektorat.

  • Przez: jarosław Zamieszczono: 30 czerwca 2015

   Gdyby “piłkarze” chodzili pieszo lub dojeżdżali rowerem, niepotrzebne byłyby parkingi przy większości tych boisk wiejskich i miejskich. Goście mieszkają 200 m od Orlika, jadą samochodem pobiegać godzinkę lub dwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *