VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 czerwca 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

Rada_miejska_protokółPrzedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał na VIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Skawinie, która odbędzie się dnia 24 czerwca 2015 r. o godz.9.00 w sali Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie ul. Szkolna 4. W porządku obrad znajduje się m.in. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina za 2014 rok, uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej i uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi.

 

Porządek obrad VIII zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 czerwca 2015 roku:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z VII zwyczajnej sesji.

     3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.

    4. Omówienie spraw sołectwa Radziszów: głosy mieszkańców sołectwa, prezentacja historii dworu w Radziszowie, plany CKiS dotyczące funkcjonowania Dworu Dzieduszyckich.

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu za 2014 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2014 rok – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji).
 3. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina za 2014 rok – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji).
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2015 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/478/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Maria Alechnowicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie).
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury).
 8. Uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej: referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 9. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji).
 10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad i materiały w załącznikach na stronie BIP Gminy Skawina:

VIII zwyczajna sesja – załączniki

6 response to "VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 czerwca 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)"

 1. Przez: wasz dwór Zamieszczono: 29 czerwca 2015

  Co z tym dworem, usterki i niedociągnięcia.
  https://youtu.be/ynL7TGTN9mM?t=44m50s
  Nie było pomysłu co z tym obiektem zrobić po odbudowie, nie zakładano ograniczeń jaki nakład konserwator zabytków? Wpakowano miliony i dalej będzie się wkładało w ten pomnik próżności radziszowian.
  Panie Pac może diety przeznaczyć zamiast dodatkowych środków z budżetu, zwłaszcza tych radnych co lobbowali za odbudową. Były burmistrz powinien to utrzymywać, ma z czego.
  https://youtu.be/ynL7TGTN9mM?t=51m18s
  (tu również widać ile sobie mają do powiedzenia były burmistrz z radnym Fugielem)

 2. Przez: oglądacz Zamieszczono: 29 czerwca 2015

  Wreszcie jest zapis VIDEO sesji na stronie UMiG

 3. Przez: paweł Zamieszczono: 25 czerwca 2015

  Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina za 2014 rok – jedno czytanie
  Zobaczymy co mieli do powiedzenia radni i jak wyglądało to udzielenie absolutorium.

 4. Przez: oglądacz Zamieszczono: 24 czerwca 2015

  Poczekamy na zapis VIDEO z tej wyjazdowej sesji. Może zdążą umieścić w sieci przed weekendem.

 5. Przez: grześ Zamieszczono: 23 czerwca 2015

  Jeszcze przez długie lata trzeba będzie ponosić koszty rozpasanej i na wyrost prowadzonej gospodarki przez byłego burmistrza. Nigdy nie zaprzątał sobie głowy kto i z czego będzie utrzymywał pomniki jego próżności. Zasiedziała Rada Miejska nie kwapiła się kontrolować jego poczynań, rozdawnictwa nagród wybrańcom.

 6. Przez: wasz dwór Zamieszczono: 21 czerwca 2015

  …plany CKiS dotyczące funkcjonowania Dworu Dzieduszyckich…
  Szkoda, że nie planowano wcześniej co z tym kosztownym obiektem zrobić po odbudowie. Wpakowano miliony i dalej łozy się setki tysięcy na jego utrzymanie a oferta kulturalna żadna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *