W gminie Skawina ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe

głośnikBurmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – z późn. zm.), w związku z zagrożeniem powodziowym ogłasza na terenie Gminy Skawina od godz. 22.00 stan pogotowia przeciwpowodziowego. 

Wszelkie sytuacje wynikające z wysokich stanów wód, zagrażające Państwa zdrowiu i życiu, prosimy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej – Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skawinie, tel.: 998 lub 112.

W związku z zagrożeniem pozostajemy do Państwa dyspozycji. Wszelkie sytuacje wymagające dostarczenia piasku oraz worków prosimy niezwłocznie zgłaszać pod dyżurnymi numerami telefonu: 12 277 01 30 lub 12 276 31 26.

AKTUALNY STAN (monitoring) Górnej Wisły (w tym rzeki Skawinki, której stan przekroczył stan alarmowy!) można sprawdzać na stronie: POGODYNKA

Skawinka_monitoring_Skawina

Rzeka: Skawinka (21356)
Województwo: małopolskie
Aktualny stan wody: 495 cm (2014-05-16 04:10 UTC)
Poprzedni stan wody: 490 cm (2014-05-16 04:00 UTC)
Stan alarmowy: 400 cm
Stan ostrzegawczy: 300 cm
Trend: rosnący

(stan z dnia 16 maja 2014 r., godzina 4:00)

Skawinka_Radziszów_ALarm

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina podpisał 25 sierpnia 2010 r. umowę na działanie nowego systemu powiadamiania mieszkańców pod nazwą Samorządowy Informator SMS.

Aby zarejestrować się w systemie powiadamiania mieszkańców SISMS o zagrożeniach wystarczy wysłać jeden SMS o treści Tak.kra11(kod swojego rejonu zamieszczony w tabeli w poniższym załączniku) na numer 661 000 112, (koszt SMS wg. stawki Państwa operatora), by później BEZPŁATNIE otrzymywać komunikaty drogą SMS-ową.

SMS ostrzega przed zagrożeniamiZapraszamy do korzystania z systemu powiadamiania SMS-owego! Może on dostarczyć Państwu informacji o niebezpieczeństwach, które to informacje nie mogłyby dotrzeć w jednym momencie w tradycyjny sposób, podczas gdy telefon komórkowy ma 99% z nas!

Regulamin korzystania z usługi oraz szersze informacje znajdują się na stronie firmy ją wdrażającej www.sisms.pl.

ZARZĄDZENIE NR 96/2014
BURMISTRZA MIASTA i GMINY SKAWINA
z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), mając na uwadze przewidywane silne opady deszczu oraz występujące przekroczenia stanów ostrzegawczych wód na posterunkach wodowskazowych zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam z dniem 15 maja 2014 r. od godz. 22.00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Skawina.

§ 2

Zobowiązuje się jednostki organizacyjne, osoby fizyczne i prawne wymienione w gminnym planie Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Skawina, którym przypisane są zadania w zakresie ochrony przed powodzią do realizacji jego postanowień.

§ 3

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się koordynatorowi polityki informacyjnej – członkowi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie od chwili podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu
w środkach masowego przekazu.


BURMISTRZ
/-/ Adam NAJDER

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *